เลือกว่าจะเปิดใช้งานระบบลดภาพสั่นไหวแบบอิเล็กทรอนิกส์ในโหมดภาพยนตร์หรือไม่