ท่านสามารถเลือกโหมดลั่นชัตเตอร์สำหรับภาพที่ถ่ายในโหมดภาพยนตร์ (0 การถ่ายภาพยนตร์ (โหมด b))

ตัวเลือก คำอธิบาย
U ถ่ายทีละภาพ กล้องจะถ่ายภาพหนึ่งภาพแต่ละครั้งที่กดปุ่มกดชัตเตอร์ ไม่ว่าจะเลือกตัวเลือกใด สามารถถ่ายได้สูงสุด 40 ภาพในการถ่ายภาพยนตร์แต่ละครั้ง
c ถ่ายต่อเนื่อง กล้องจะถ่ายภาพในระหว่างที่กดปุ่มกดชัตเตอร์ค้างไว้; ระยะเวลาที่สามารถถ่ายภาพต่อเนื่องเป็นชุดจะแสดงในการแสดงผลการถ่ายภาพ อัตราเฟรมจะแตกต่างกันไปตามตัวเลือกที่เลือกสำหรับ ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม ในเมนูถ่ายภาพยนตร์ สามารถถ่ายภาพได้ครั้งละหนึ่งภาพเท่านั้นขณะที่กำลังบันทึกภาพยนตร์