ลดภาพบิดเบี้ยวที่มีลักษณะเว้าออกและภาพบิดเบี้ยวที่มีลักษณะโค้งเข้าในภาพยนตร์ (0 ควบคุมความผิดเพี้ยนอัตโนมัติ)