Bruk noen minutter til å gjøre deg kjent med navnene og funksjonene til kameraets kontroller og skjermvisninger. Det kan være lurt å sette et bokmerke i denne delen og slå opp i den mens du leser gjennom resten av bruksanvisningen.