Fotografier og filmer kan vises på kameraet.

 1. Trykk på K-knappen.

  Et bilde vises i displayet.

 2. Vis flere bilder.

  Trykk på 4 eller 2 for å vise flere bilder. Når bilder vises på skjermen, kan du vise andre bilder ved å sveipe en finger til venstre eller høyre over displayet. For å avslutte avspillingen og gå tilbake til opptak, trykker du utløseren halvveis ned.

Vise filmer

Filmer indikeres av et 1-ikon. Trykk på a-ikonet på skjermen eller trykk på J for å starte avspilling; din gjeldende posisjon vises av filmfremdriftsindikatoren.

1 1-ikon
2 Lengde
3 a-ikon

 

4 Gjeldende posisjon/total lengde
5 Filmfremdriftsindikator
6 Lydstyrke
7 Veiledning

Følgende handlinger kan utføres:

Handling Beskrivelse
Pause Trykk på 3 for å sette avspillingen på pause.
Avspilling Trykk på J for å gjenoppta avspilling når filmen er satt på pause eller når du spoler bakover eller fremover.
Spole bakover/fremover Trykk på 4 for å spole bakover, og på 2 for å spole fremover. Hastigheten øker med hvert trykk, fra 2 × til 4 × til 8 × til 16 ×; hold kontrollen nede for å hoppe til begynnelsen eller slutten av filmen (første bildefelt vises med h i øvre høyre hjørne av displayet, siste bildefelt med i). Hvis avspilling er satt på pause, spoles filmen tilbake eller raskt fremover ett bildefelt av gangen; hold kontrollen nede for kontinuerlig spoling bakover eller fremover.
Start avspilling i sakte film Trykk på 3 når filmen er på pause for å starte avspilling i sakte film.
Hopp over 10 s Drei hovedkommandohjulet et klikk for å hoppe 10 s fremover eller bakover.
Gå til siste eller første bilde Drei på hovedkommandohjulet for å hoppe til siste eller første bilde.
Justere lydstyrken Trykk på X for å øke lydstyrken og på W (Q) for å redusere den.
Beskjære film Hvis du vil åpne alternativene for filmredigering, sett avspillingen på pause og trykk på i-knappen.
Avslutte Trykk på 1 eller K for å gå tilbake til avspilling på full skjerm.
Gå tilbake til opptaksinnstillingen Trykk utløseren halvveis ned for å gå tilbake til opptaksinnstilling.

Slette uønskede bilder

Trykk på O-knappen for å slette det gjeldende bildet. Merk at bilder ikke kan gjenopprettes så snart de er slettet.

 1. Vis et bilde du vil slette.

  Vis et bilde eller en film du vil slette som beskrevet i "Grunnleggende avspilling" (0 Grunnliggende avspilling).

 2. Slett bildet.

  Trykk på O-knappen. En bekreftelsesdialogboks vises. Trykk på O-knappen igjen for å slette bildet og gå tilbake til avspillingen. Hvis du vil avslutte uten å slette bildet, trykker du på K.

Slett

Hvis du vil slette de valgte bildene, alle bilder tatt på en valgt dato eller alle bilder lagret på et spesifikt sted på minnekortet, bruk alternativet Slett i avspillingsmenyen.