Trykk på O-knappen for å slette det gjeldende bildet eller bruke alternativet Slett i avspillingsmenyen for å slette flere valgte bilder, alle bilder tatt på en valgt dato eller alle bildene i gjeldende avspillingsmappe (beskyttede bilder kan ikke slettes). Vær forsiktig når du sletter bilder, da bilder ikke kan gjenopprettes når de er slettet.

Under avspilling

Trykk på O-knappen for å slette det gjeldende bildet.

 1. Trykk på O-knappen.

  En bekreftelsesdialogboks vises.

 2. Trykk på O-knappen igjen.

  For å slette bildet, trykk på O-knappen igjen. Hvis du vil avslutte uten å slette bildet, trykker du på K.

Avspillingsmenyen

Elementet Slett i avspillingsmenyen inneholder alternativene nedenfor. Merk at sletting kan ta noe tid, avhengig av hvor mange bilder som skal slettes.

Alternativ Beskrivelse
Q Valgte Slett valgte bilder.
i Velg dato Slett alle bilder tatt på valgte datoer (0 SVelg dato: Deleting Pictures Taken on Selected Dates).
R Alle Slett alle bilder i mappen som for øyeblikket er valgt for avspilling (0 Avspillingsmappe).

Valgte: Slette valgte bilder

For å slette flere valgte bilder, velg Valgte og følg trinnene nedenfor.

 1. Velg bilder.

  Bruk multivelgeren til å markere bilder og trykk på W (Q)-knappen for å merke bilder eller fjerne merkingen fra bilder. Valgte bilder merkes med ikonet O (for å vise det markerte bildet på fullskjerm, trykk og hold nede X-knappen). Gjenta som ønsket for å velge flere bilder.

 2. Slett de valgte bildene.

  Trykk på J. En bekreftelsesdialog vises; marker Ja og trykk på J.

Velg dato: Slett bilder tatt på valgte datoer

For å slette alle ubeskyttede bilder tatt på valgte datoer, velg Slett > Velg dato i avspillingsmenyen og følg trinnene nedenfor.

 1. Velg datoer.

  Marker en dato og trykk på 2 for å velge alle bilder tatt på den markerte datoen. Valgte bilder merkes med et M-ikon. Gjenta som ønsket for å velge flere bilder på andre datoer. For å velge bort en dato, markerer du den og trykker på 2.

 2. Slett bildene tatt på de valgte datoene.

  Trykk på J. En bekreftelsesdialog vises; marker Ja og trykk på J.