Bruk alternativet Blitsfunksjon i fotograferingsmenyen for å velge ønsket blitsfunksjon. De tilgjengelige alternativene varierer med hvilken eksponeringskontroll du har valgt med funksjonsvelgeren.

Alternativ Beskrivelse Tilgjengelig med
I Utfyllingsblits
(synkronisering på fremre lukkergardin)
Blitsen avfyres med hvert bilde. Med eksponeringskontroll P og A, stilles lukkertiden automatisk på verdier mellom 1/200 s (eller 1/8000 s med automatisk FP-høyhastighetssynkronisering) og 1/60 s. b, P, S, A, M
J Reduksjon av rød øyerefleks
(reduksjon av rød øyerefleks)
Bruk til portretter. Blitsen avfyres med hvert bilde, men rett før blitsen avfyres tennes lampen for reduksjon av rød øyerefleks på blitsen eller kameraet for å redusere "røde øyne"-effekten (en blits som støtter reduksjon av rød øyerefleks er påkrevet). Ikke anbefalt med motiver i bevegelse eller i andre situasjoner der korte lukkertider er nødvendig. Ikke flytt på kameraet under opptak.
K Synkr. lang lukk.tid + rød øyerfl.
(reduksjon av rød øyerefleks med synkronisering på lang lukkertid)
Samme som for Reduksjon av rød øyerefleks, bortsett fra at lukkertiden automatisk forlenges for å fange inn bakgrunnsbelysningen om natten, eller hele motivet ved fotografering med utilstrekkelig belysning. Bruk når du vil få med bakgrunnsbelysningen i portrettbilder. Bruk av stativ anbefales for å forhindre uskarphet forårsaket av kamerabevegelser. P, A
L Synkronisering på lang lukkertid
(synkronisering på lang lukkertid)
Samme som for Utfyllingsblits, bortsett fra at lukkertiden automatisk forlenges for å fange inn bakgrunnsbelysningen om natten, eller hele motivet ved fotografering med utilstrekkelig belysning. Bruk når du vil fange inn både motivet og bakgrunnen. Bruk av stativ anbefales for å forhindre uskarphet forårsaket av kamerabevegelser.
M Synkronisering på bakre gardin
(synkronisering på bakre gardin)
Blitsen avfyres rett før lukkeren lukkes. Brukes for å lage effekter av lysstrømmer bak motiver som beveger seg. Bruk av stativ anbefales for å forhindre uskarphet forårsaket av kamerabevegelser. Hvis du velger eksponeringskontroll P eller A når du har valgt dette alternativet, endres blitsfunksjonen til Synkronisering på lang lukkertid. Vær oppmerksom på at dette alternativet ikke kan brukes med studioblitssystemer, da korrekt synkronisering ikke kan oppnås. P, S, A, M
s Blits av Blitsen avfyres ikke. b, P, S, A, M