Trykk på i-knappen for å vise i-menyen.

Marker elementer ved hjelp av multivelgeren og trykk på J for å vise alternativer. Marker deretter et alternativ og trykk på J for å velge det og gå tilbake til i-menyen (for å gå tilbake til forrige skjerm uten å endre innstillinger, trykker du på i-knappen).

Kommandohjulene

Du kan også justere innstillingene for markerte elementer ved å dreie hovedkommandohjulet for å velge et alternativ, og deretter trykke på J (eventuelle underalternativer, hvis tilgjengelig, kan velges ved å dreie underkommandohjulet; i noen tilfeller kan de samme alternativer velges med begge kommandohjulene). Det gjeldende alternativet blir også valgt hvis du markerer et annet element med multivelgeren eller trykker utløseren halvveis ned.