Lær hvordan du oppbevarer, rengjør og tar vare på kameraet ditt.

Lagring

Når kameraet ikke skal brukes i en lengre periode, fjerner du batteriet og legger det på et kjølig, tørt sted med batteripoldekslet på plass. Oppbevar kameraet på et tørt, godt ventilert sted for å unngå mugg og jordslag. Ikke oppbevar kameraet med nafta- eller kamfermøllkuler eller på steder som er:

 • dårlig ventilert eller utsatt for over 60 % luftfuktighet
 • nær utstyr som genererer sterke elektromagnetiske felt, for eksempel fjernsynsapparater eller
 • utsatt for temperaturer over 50 °C eller under –10 °C

Rengjøring

Ikke bruk alkohol, tynner eller andre flyktige kjemikalier.

 • Kamerahus: Fjern støv og rusk med en blåsebørste, og tørk det deretter forsiktig av med en myk, tørr klut. Etter at kameraet har vært brukt på stranden eller ved sjøen, tørker du av eventuell sand eller salt med en klut du har fuktet lett i destillert vann. Deretter tørker du kameraet grundig. Viktig: Støv eller andre fremmedlegemer inne i kameraet kan forårsake skader som ikke dekkes av garantien.
 • Objektiver, søker: Glassflatene kan lett bli skadet. Fjern støv og rusk med en blåsebørste. Hvis du bruker en sprayboks, må du holde boksen loddrett for å unngå å søle væske. For å fjerne fingeravtrykk og andre flekker, bruker du litt objektivrengjøringsmiddel på en myk klut og rengjør forsiktig.
 • Skjerm: Fjern støv og rusk med en blåsebørste. Når du fjerner fingeravtrykk og andre flekker, tørker du forsiktig overflaten med en myk klut eller semsket skinn. Skjermen kan skades eller slutte å virke som den skal hvis du trykker for hardt på den.

Rengjøring av bildebrikken

Hvis du mistenker at støv eller smuss på bildebrikken virker inn på fotografiene, kan du rengjøre brikken ved hjelp av alternativet Rengjør bildebrikken i oppsettsmenyen. Du kan rengjøre bildebrikken til enhver tid ved hjelp av alternativet Rengjør nå, eller rengjøringen kan utføres automatisk når kameraet slås av. Hvis rengjøringen av bildebrikken ikke løser problemet, kontakt en Nikon-autorisert servicerepresentant.

"Rengjør nå"

Hold kameraet med bunnen vendt nedover, velg Rengjør bildebrikken i oppsettsmenyen, marker Rengjør nå og trykk på J. Kameraet vil kontrollere og rengjøre bildebrikken. Andre handlinger kan ikke utføres når rengjøring pågår. Ikke fjern eller koble fra strømkilden før rengjøringen er ferdig og oppsettsmenyen vises.

Rengjøring av bildebrikken

Bruk av kamerakontrollene under avstenging avbryter rengjøringen av bildebrikken.

Hvis rengjøring av bildebrikken utføres flere ganger etter hverandre, kan rengjøring av bildebrikken bli midlertidig deaktivert for å beskytte kameraets interne kretser. Rengjøringen kan fortsette etter en kort pause.

"Automatisk rengjøring"

Velg mellom følgende alternativer:

6 Rengjør når det slås av Bildebrikken rengjøres automatisk hver gang kameraet slås av.
  Rengjøring av Automatisk rengjøring av bildebrikken er av.
 1. Velg Automatisk rengjøring.

  Vis menyen Rengjør bildebrikken som beskrevet i "Rengjør nå" (0 "Rengjør nå"). Marker Automatisk rengjøring og trykk på 2.

 2. Velg et alternativ.

  Marker et alternativ og trykk på J.

Manuell rengjøring

Hvis fremmedlegemer ikke kan fjernes fra bildebrikken ved bruk av funksjonen for rengjøring av bildebrikken, kan du rengjøre bildebrikken manuelt som beskrevet nedenfor. Merk imidlertid at bildebrikken er svært ømtålig og lett kan bli skadet. Nikon anbefaler at manuell rengjøring kun utføres av en Nikon-autorisert servicerepresentant.

 1. Fjern objektivet.

  Slå av kameraet av og fjern objektivet eller kamerahusdekselet.

 2. Undersøk bildebrikken.

  Hold kameraet slik at lyset faller på bildebrikken og undersøk om brikken har lo eller støv på seg. Hvis det ikke er noen fremmedelementer tilstede, fortsetter du til trinn 4.

 3. Rengjør bildebrikken.

  Fjern eventuelt støv og rusk fra brikken med en blåsebelg. Ikke bruk en blåsebørste, siden børstehårene kan skade bildebrikken. Smuss du ikke kan fjerne med en blåsebelg, kan bare fjernes av Nikon-autorisert servicepersonell. Du må ikke under noen omstendighet berøre eller tørke av brikken.

 4. Sett objektivet eller kamerahusdekselet på igjen.

Fremmedlegemer på bildebrikken

Fremmedlegemer som kommer inn i kameraet når du tar av eller bytter objektiver eller kamerahusdeksler (eller i veldig sjeldne tilfeller smøremiddel eller fine partikler fra kameraet selv) kan feste seg til bildebrikken, der de kan komme til syne på fotografier som er tatt under visse forhold. For å beskytte kameraet når det er uten objektiv, må du sette på igjen kamerahusdekslet som følger med kameraet. Vær nøye med først å fjerne alt støv og andre fremmedlegemer på kamerafestet, objektivfatningen og kamerahusdekslet. Unngå å montere kamerahusdekslet eller bytte objektiv i miljøer med mye støv.

Hvis det kommer fremmedlegemer på bildebrikken, bruker du bildebrikkens rengjøringsalternativ, som beskrevet i "Rengjøre bildebrikken" (0 Rengjøring av bildebrikken). Hvis problemet vedvarer, kan du rengjøre brikken manuelt (0 Manuell rengjøring) eller få den rengjort av Nikon-autorisert servicepersonell. Fotografier som påvirkes av fremmedlegemer på bildebrikken, kan retusjeres ved hjelp av alternativene for å rengjøre bilder som er tilgjengelig i noen bilderedigeringsprogrammer.

Service på kamera og tilbehør

Kameraet er et presisjonsinstrument og krever regelmessig vedlikehold. Nikon anbefaler at du lar den opprinnelige forhandleren eller en Nikon-autorisert servicerepresentant inspisere kameraet hvert år eller hvert annet år, og at du har det på service én gang hvert tredje til femte år (merk at du må betale for slik service). Hyppig inspeksjon og vedlikehold anbefales spesielt hvis kameraet brukes profesjonelt. Alt tilbehør du bruker regelmessig med kameraet, for eksempel objektiver og blitser (ekstrautstyr), bør følge med når du leverer inn kameraet til inspeksjon og service.