Se dette avsnittet for navn og plassering av kameraets kontroller og skjermvisninger.

Kamerahuset

1 Funksjonsvelger
2 Festeøye for bærestropp
3 Frigjøringsknapp for funksjonsvelgeren
4 Stereomikrofon
5 Filmopptaksknapp
6 Strømbryter
7 Utløser
8

E-knapp

9

S-knapp

10 Fokusplanmerke (E)
11 Hovedkommandohjul
12 Høyttaler
13 Kontrollpanel
14 Tilbehørssko (for ekstern blits, ekstrautstyr)

1 Bildebrikke
2 Skjermfunksjonsknapp
3

AF-lampe

Lampe for reduksjon av rød øyerefleks

Selvutløserlampe

4 Deksel for tilbehørsterminal og USB- og HDMI-kontakter
5 Deksel for hodetelefon- og mikrofonkontakter
6 Påsettingsmerke for objektivet
7 Hodetelefonkontakt
8 CHARGE-lampe
9 USB-kontakt
10 HDMI-kontakt
11 Terminal for tilbehør
12 Kontakt for ekstern mikrofon
13 Kamerahusdeksel

Ikke berør bildebrikken

Du må aldri legge trykk på bildebrikken, komme borti den med rengjøringsutstyr eller utsette den for kraftig lufttrykk fra en blåsebelg. Hvis du gjør dette, kan brikken få en rift eller på annen måte skades. For informasjon om rengjøring av bildebrikken, se "Rengjøring av bildebrikken" (0 Rengjøring av bildebrikken).

Bildebrikke

1 Okularsensor
2 Søker
3 Søkerokular
4

K-knapp

5

O-knapp

6 Skjerm
7 Diopterjustering
8 DISP-knapp
9 Foto/film-velger
10 AF-ON-knapp
11 Undervelger
12

i-knapp

13 Deksel til minnekortspor
14 Lampe for minnekortaktivitet
15 J-knapp
16 Multivelger
17 G-knapp
18

c (E)-knapp

19

W (Q)-knapp

20

X-knapp

Skjermen

Skjermens vinkel kan justeres som vist.

1 Underkommandohjul
2 Fn1-knapp
3 Fn2-knapp
4 Lås for batterideksel
5 Batterideksel
6 Objektivfatning
7 Utløserknapp for objektivet
8 CPU-kontakter
9 Stativfeste
10 Deksel til strømforsyning

Produktserienummer

Du finner produktets serienummer ved å åpne skjermen.

Kontrollpanelet

Kontrollpanelet lyser når kameraet er på. Med standardinnstillingene vises følgende indikatorer; for en fullstendig liste over indikatorene som vises på kontrollpanelet, se "Kontrollpanelet" (0 Kontrollpanelet).

1 Lukkertid
2 Blenderåpning
3 Batteriindikator
4 "k" (vises når det er igjen minne til mer enn 1000 eksponeringer)
5 Antall gjenværende eksponeringer
6 Utløserfunksjoner
7 ISO-følsomhet

Skjermen og søkeren

Med standardinnstillingene vises følgende indikatorer på skjermen og i søkeren i fotograferingsmodus; for en fullstendig liste over indikatorene, se "Kameravisning og kontrollpanel" (0 Kameradisplay og kontrollpanel).

Skjerm

Søker

1 Opptaksinnstilling
2 Fokuspunkt
3 Utløserfunksjoner
4 Fokusfunksjon
5 AF-søkefeltfunksjon
6 Aktiv D-Lighting
7 Picture Control
8 Hvitbalanse
9 Bildefelt
10 Bildestørrelse
11 Bildekvalitet
12 i-ikon
13

Eksponeringsindikator

Visning av eksponeringskompensasjon

14 "k" (vises når det er igjen minne til mer enn 1000 eksponeringer)
15 Antall gjenværende eksponeringer
16 ISO-følsomhet
17

Indikator for ISO-følsomhet

Indikator for automatisk valgt ISO-følsomhet

18 Blenderåpning
19 Lukkertid
20 Lysmåling
21 Batteriindikator
22 Lukkertype
23 Bildestabilisatorbryter
24 Berøringsstyrt fotografering
25 "Klokke ikke stilt inn"-indikator

Følgende elementer vises i filmmodus.

Skjerm

Søker

1

Indikator for opptak

Opptak deaktivert

2 Gjenstående tid
3 Bildestørrelse og filmfrekvens/bildekvalitet
4 Filnavn
5 Utløserfunksjon (stillbildefotografering)
6 Følgefokus
7 Lydnivå
8 Mikrofonfølsomhet
9 Frekvensrespons
10 Klammer for AF-område