Se dette avsnittet for informasjon om indikatorene i kameradisplayet (på skjermen og i søkeren) og på kontrollpanelet. For illustrasjonsformål vises displayene med alle indikatorer tent.

Skjermen: Fotograferingsmodus

Følgende indikatorer vises på skjermen i fotograferingsmodus.

1 Opptaksinnstilling
2 Indikator for fleksiprogram
3 Brukerinnstilling
4 Klammer for AF-område
5

Indikator for intervallutløser

"Klokke ikke stilt inn"-indikator

"Minnekort mangler"-indikator

6 Blitsfunksjoner
7 Fokusindikator
8 Utløserfunksjoner
9 Fokuspunkt
10 Fokusfunksjon
11 AF-søkefeltfunksjon
12 Aktiv D-Lighting
13 Picture Control
14 Hvitbalanse
15 Bildekvalitet
16 Bildefelt
17 Bildestørrelse
18 Indikator for Wi-Fi-tilkobling
19 i-ikon
20

Indikator for alternative eksponeringer og alternative blitseksponeringer

Indikator for alternativ hvitbalanse

Indikator for alternativ eksponering med ADL

HDR-indikator

Multieksponeringsindikator

21

Antall bilder som gjenstår i sekvensen med alternative eksponeringer og alternative blitseksponeringer

Antall bilder som gjenstår i sekvensen med alternative hvitbalanseeksponeringer

Antall bilder som er igjen i sekvensen med alternative ADL-eksponeringer

HDR-eksponeringsdifferanse

Antall bilder (multieksponering)

22

Eksponeringsindikator

Visning av eksponeringskompensasjon

Fremdriftsindikator for alternative innstillinger:

Alternative eksponeringer og alternative blitseksponeringer

23

Indikator for Bluetooth-tilkobling

Flymodus

24 Klarsignal for blitsen
25 "k" (vises når det er igjen minne til mer enn 1000 eksponeringer)
26 Antall gjenværende eksponeringer
27 ISO-følsomhet
28

Indikator for ISO-følsomhet

Indikator for automatisk valgt ISO-følsomhet

29 Indikator for eksponeringskompensasjon
30 Indikator for blitskompensasjon
31 Følgefokus
32 Blenderåpning
33 Blenderlåsikon
34 Lukkertid
35 Indikator for blitssynkronisering
36 Ikon for lukkertidslås
37 Indikator for FV-lås
38 Lysmåling
39 Eksponeringslås (AE)
40 Batteriindikator
41 Flimmergjenkjennelse
42

Lukkertype

Lydløs fotografering

43 Innstilling for eksponeringsforsinkelse
44 Bildestabilisatorbryter
45 Berøringsstyrt fotografering
46 Indikator for forhåndsvisning i live view
47 Temperaturadvarsel

Temperaturadvarsler

Hvis kameratemperaturen stiger, vises en temperaturadvarsel sammen med en nedtellingstimer(nedtellingen blir rød når den når tretti sekunder). I noen tilfeller kan nedtellingen vises umiddelbart etter at kameraet er slått på. Når nedtellingen når null, vil opptaksdisplayet slukkes automatisk for å beskytte kameraets indre kretser.

Informasjonsvisningen

1 Opptaksinnstilling
2 Indikator for fleksiprogram
3 Brukerinnstilling
4 Ikon for lukkertidslås
5 Indikator for blitssynkronisering
6 Lukkertid
7 Blenderlåsikon
8 Blenderåpning
9

Indikator for alternative eksponeringer og alternative blitseksponeringer

Indikator for alternativ hvitbalanse

Indikator for alternativ eksponering med ADL

HDR-indikator

Multieksponeringsindikator

10 "k" (vises når det er igjen minne til mer enn 1000 eksponeringer)
11 Antall gjenværende eksponeringer
12

Eksponeringsindikator

Visning av eksponeringskompensasjon

Fremdriftsindikator for alternative innstillinger:

Alternative eksponeringer og alternative blitseksponeringer

Alternativ hvitbalanse

Alternative eksponeringer med ADL

13 i-ikon
14 ISO-følsomhet
15

Indikator for ISO-følsomhet

Indikator for automatisk valgt ISO-følsomhet

16 Indikator for FV-lås
17 Eksponeringslås (AE)
18 Indikator for blitskompensasjon
19

Indikator for eksponeringskompensasjon

Eksponeringskompensasjons verdi

20

Indikator for Bluetooth-tilkobling

Flymodus

21 Indikator for Wi-Fi-tilkobling
22 Indikator for støyreduksjon ved lang eksponering
23

Lukkertype

Lydløs fotografering

24 Innstilling for eksponeringsforsinkelse
25

Indikator for intervallutløser

"Klokke ikke stilt inn"-indikator

26 Blitsstyringsmodus
27 Indikator for pipesignal
28 Batteriindikator
29 Innebygd Wi-Fi
30 Utløserfunksjoner
31 AF-søkefeltfunksjon
32 Fokusfunksjon
33 Bildestabilisator
34 Aktiv D-Lighting
35 Lysmåling
36 Bildestørrelse
37 Hvitbalanse
38 Picture Control
39 Bildekvalitet
40 Blitsfunksjoner
41 Temperaturadvarsel

Skjermen: Filmmodus

Følgende indikatorer vises på skjermen i filmmodus.

1

Indikator for opptak

"Ingen film"-indikator

2 Styring av eksternt opptak
3 Bildestørrelse og filmfrekvens/bildekvalitet
4 Gjenstående tid
5 Tidskode
6 Filnavn
7 Vindstøyreduksjon
8 Hodetelefonlydstyrke
9 Utløserfunksjon (stillbildefotografering)
10 Lydnivå
11 Mikrofonfølsomhet
12 Frekvensrespons
13 Elektronisk VR-indikator

Søkeren: Fotograferingsmodus

Følgende indikatorer vises i søkeren i fotograferingsmodus.

1 Batteriindikator
2 Indikator for forhåndsvisning i live view
3 Bildestabilisatorbryter
4 Blitsfunksjoner
5 Utløserfunksjoner
6 Fokusfunksjon
7 AF-søkefeltfunksjon
8 Indikator for Aktiv D-Lighting
9 Picture Control-indikator
10 Hvitbalanse
11 Bildekvalitet
12 Bildestørrelse
13 Bildefelt
14

Indikator for Bluetooth-tilkobling

Flymodus

15 Indikator for Wi-Fi-tilkobling
16 Fokuspunkt
17

Indikator for alternative eksponeringer og alternative blitseksponeringer

Indikator for alternativ hvitbalanse

Indikator for alternativ eksponering med ADL

HDR-indikator

Multieksponeringsindikator

18

Antall bilder som gjenstår i sekvensen med alternative eksponeringer og alternative blitseksponeringer

Antall bilder som gjenstår i sekvensen med alternative hvitbalanseeksponeringer

Antall bilder som er igjen i sekvensen med alternative ADL-eksponeringer

HDR-eksponeringsdifferanse

Antall bilder (multieksponering)

19 Følgefokus
20 Indikator for blitskompensasjon
21 "k" (vises når det er igjen minne til mer enn 1000 eksponeringer)
22 Klarsignal for blitsen
23 Antall gjenværende eksponeringer
24 ISO-følsomhet
25

Indikator for ISO-følsomhet

Indikator for automatisk valgt ISO-følsomhet

26 Indikator for eksponeringskompensasjon
27

Eksponeringsindikator

Visning av eksponeringskompensasjon

Fremdriftsindikator for alternative innstillinger:

Alternative eksponeringer og alternative blitseksponeringer

28 Blenderåpning
29 Blenderlåsikon
30 Lukkertid
31 Indikator for blitssynkronisering
32 Indikator for FV-lås
33 Eksponeringslås (AE)
34 Brukerinnstilling
35 Lysmåling
36 Fokusindikator
37 Innstilling for eksponeringsforsinkelse
38

Lukkertype

Lydløs fotografering

39 Opptaksinnstilling
40 Indikator for fleksiprogram
41 Flimmergjenkjennelse
42 Ikon for lukkertidslås
43

Indikator for intervallutløser

"Klokke ikke stilt inn"-indikator

"Minnekort mangler"-indikator

44 Klammer for AF-område
45 Temperaturadvarsel

Søkeren: Filmmodus

Følgende indikatorer vises i søkeren i filmmodus.

1 Bildestørrelse og filmfrekvens/bildekvalitet
2 Filnavn
3 Styring av eksternt opptak
4

Indikator for opptak

"Ingen film"-indikator

5 Tidskode
6 Gjenstående tid
7 Utløserfunksjon (stillbildefotografering)
8 Lydnivå
9 Mikrofonfølsomhet
10 Frekvensrespons
11 Vindstøyreduksjon
12 Hodetelefonlydstyrke
13 Elektronisk VR-indikator

Kontrollpanelet

1 Ikon for lukkertidslås
2 Lukkertid
3

Indikator for eksponeringskompensasjon

Eksponeringskompensasjons verdi

4 Blenderlåsikon
5 Blenderåpning
6 Batteriindikator
7 "k" (vises når det er igjen minne til mer enn 1000 eksponeringer)
8 Antall gjenværende eksponeringer
9 Utløserfunksjoner
10 ISO-følsomhet
11

Indikator for blitskompensasjon

"Blits av"-ikon

12 Indikator for blitssynkronisering