Denne objektivadapteren gjør at Nikon NIKKOR-objektiver med F-fatning kan monteres på speilløse Nikon-kameraer med Z-fatning. Objektivadapteren kan ikke monteres på digitale Nikon speilreflekskameraer med F-fatning eller 1-fatningskameraer (Nikon 1 avanserte kameraer med utskiftelige objektiver), og den kan ikke brukes med 1 NIKKOR-objektiver. Dette avsnittet inngår som en bruksanvisning for objektivadapteren for de som har kjøpt objektivadaptersettet. Merk at objektivadaptersett kanskje ikke er tilgjengelig i noen land eller regioner.

Merk at avhengig av objektivet, kan adapteren begrense autofokus eller andre kamerafunksjoner.

Kompatible objektiver med F-fatning

For informasjon om objektiver som kan monteres på FTZ-objektivadapteren for bruk med Z-kameraer, se Kompatible objektiver med F-fatning, som er tilgjengelig fra Nikons Nedlastingssenter:

https://downloadcenter.nikonimglib.com/no/products/491/FTZ.html

Objektivadapteren

Objektivadapterens deler

Objektivfatning

1 Nikon F-fatning (festes til objektivet)
2 Objektivsignalkontakter
3 Påsettingsmerke for objektivet
4 Utløserknapp for objektivet
5 Stativfeste

Kamerafatning

6 Objektivadapterens påsettingsmerke
7 Nikon Z-fatning (festes til kameraet)
8 CPU-kontakter

Sette på og ta av objektivadapteren

Slå av kameraet før du monterer eller fjerner adapteren fra kameraet eller fester objektiver på eller tar av objektiver fra adapteren. Velg et sted uten direkte sollys og vær forsiktig for å hindre at støv kommer inn i utstyret. Når du monterer et objektiv, må du unngå å trykke på kameraets eller objektivadapterens utløserknapp for objektivet.

Montere objektivadapteren og objektivet

 1. Ta av det fremre og bakre objektivdekslet fra adapteren og kamerahusdekslet fra kameraet.

 2. Monter objektivadapteren på kameraet.

  Hold objektivadapteren mot kamerahuset, pass sammen objektivadapterens påsettingsmerke med påsettingsmerket på kamerahuset body (q), og drei adapteren mot klokken til den klikker på plass (w).

 3. Ta av det bakre objektivdekslet.

 4. Monter objektivet på adapteren.

  Hold objektivet mot objektivadapteren, pass sammen objektivets påsettingsmerke med påsettingsmerket på adapteren (e), og drei objektivet mot klokken til det klikker på plass.(r).

Fjerne objektivet og adapteren

 1. Ta av objektivet.

  Trykk på og hold nede adapterens utløserknapp for objektivet (q) mens du dreier objektivet med urviseren (w). Sett på det fremre og bakre objektivdekslet på objektivet etter fjerning.

 2. Ta av adapteren.

  Trykk på og hold nede kameraets utløserknapp for objektivet (e) mens du dreier adapteren med urviseren (r). Sett på det fremre og bakre objektivdekslet på adapteren og kamerahusdekslet på kameraet når du har fjernet adapteren.

CPU-objektiver med blenderringer

Velg minste blenderåpning (det høyeste f/-tallet) før du fester CPU-objektiver som har blenderring.

Inkompatible objektiver og tilbehør

Følgende objektiver og tilbehør kan ikke brukes. Hvis du forsøker å tvinge på noe av dette utstyret kan objektivadapteren og objektivet skades. Individuelle variasjoner kan gjøre at andre objektiver enn de som er oppført nedenfor er inkompatible. Ikke bruk kraft hvis du opplever motstand når du prøver å feste et objektiv.

 • Objektiver uten AI
 • IX-NIKKOR
 • AF-telekonverter TC-16A
 • Objektiver som krever fokuseringsenheten AU-1 (400 mm f/4,5, 600 mm f/5,6, 800 mm f/8, 1200 mm f/11)
 • Fiskeøye (6 mm f/5,6, 7,5 mm f/5,6, 8 mm f/8, OP 10 mm f/5,6)
 • 2,1 cm f/4
 • Mellomring K2
 • 180–600 mm f/8 ED (serienummer 174041–174180)
 • 360-1200mm f/11 ED (serienummer 174031-174127)
 • 200–600 mm f/9,5 (serienummer 280001–300490)
 • AF-objektiver til F3AF (AF 80 mm f/2,8, AF 200 mm f/3,5 ED, AF-telekonverter TC-16)
 • PC 28 mm f/4 (serienummer 180900 eller lavere)
 • PC 35 mm f/2,8 (serienummer 851001–906200)
 • PC 35 mm f/3,5 (gammel type)
 • Reflex 1000 mm f/6,3 (gammel type)
 • NIKKOR-H Auto 2,8 cm f/3,5 (28 mm f/3,5) objektiver med serienummer under 362000
 • NIKKOR-S Auto 3,5 cm f/2,8 (35 mm f/2,8) objektiver med serienummer under 928000
 • NIKKOR-S Auto 5 cm f/2 (50 mm f/2)
 • NIKKOR-Q Auto 13,5 cm f/3,5 (135 mm f/3,5) objektiver med serienummer under 753000
 • Mikro-NIKKOR 5,5 cm f/3,5
 • Medical-NIKKOR Auto 200 mm f/5,6
 • Auto NIKKOR Telezoom 85–250 mm f/4–4,5
 • Auto NIKKOR Telezoom 200-600mm f/9,5-10,5

Bruke objektivadapteren

 • Autofokus fungerer kanskje ikke som forventet når adapteren brukes med et NIKKOR-objektiv med F-fatning. Hvis kameraet har problemer med å fokusere, stiller du AF-søkefeltfunksjonen til enkeltpunkt og velger midtre fokusområde, eller fokuser manuelt.
 • Med noen objektiver fungerer kameraets bildestabilisator muligens ikke som forventet, eller den kan forårsake vignetter eller redusert lysstyrke ved bildekantene.

Forholdsregler for bruk

 • Når du bruker objektivadapteren sammen med objektiver som veier mer enn 1300 g, må du støtte objektivet når du holder kameraet og unngå å bruke kamerastroppen. Dersom disse forholdsreglene ikke overholdes, kan kameraets objektivfatning bli skadet.
 • Når du bruker teleobjektiv med et stativfeste, skal stativet festes i objektivets stativfeste, og ikke i adapterens stativfeste.
 • Hold CPU- og objektivsignalkontaktene rene.
 • Hold adapteren tørr. Rust på den innvendige mekanismen kan forårsake uopprettelig skade.
 • Dersom du etterlater objektivadapteren på ekstremt varme steder kan dette skade eller deformere deler som er laget av armert plast.

Vedlikeholde objektivadapteren

 • Ikke berør objektivadapteren på innsiden. Bruk en blåsebørste eller myk børste for å fjerne støv, og vær forsiktig så du ikke gnir eller riper adapteren på innsiden.
 • Når du rengjør adapteren, bruker du en blåsebørste til å fjerne støv og lo, og tørker deretter adapteren forsiktig med en myk, tørr klut.
 • Du må aldri bruke organiske løsemidler som malingstynner eller benzen til å rengjøre adapteren.
 • Hvis adapteren ikke skal brukes i en lengre periode, må du oppbevare den på et kjølig, tørt sted for å forhindre mugg og rust. Den må ikke oppbevares i direkte sollys eller med møllkuler av nafta eller kamfer.

Tilbehør

Medfølgende tilbehør

 • Kamerahusdeksel BF-1B
 • Bakre objektivdeksel LF-N1

Spesifikasjoner

Type Objektivadapter
Kameraer som støttes Nikon speilløse kameraer med Z-fatning
Ytre mål Ca. 70 mm diameter (uten fremspring) × 80 mm
Vekt Ca. 135 g

Nikon forbeholder seg retten til å endre utseende, spesifikasjoner og ytelsen til dette produktet når som helst og uten forvarsel.