For å kunne laste opp bilder til en datamaskin, kobler du kameraet via et trådløst nettverk eller ved hjelp av den medfølgende USB-kabelen.

Koble til via USB

Hvis den medfølgende USB-kabelen brukes til å koble kameraet til en datamaskin som kjører ViewNX-i, kan du kopiere bilder til datamaskinen, der de kan vises, redigeres og organiseres.

Installere ViewNX-i

Last ned installasjonsprogrammet ViewNX-i fra følgende nettsted og følg instruksjonene på skjermen for å fullføre installasjonen (eksisterende brukere bør laste ned den nyeste versjonen, da tidligere versjoner kanskje ikke støtter kameraet). En internettilkobling er påkrevd. Se Nikons nettsted for ditt område for systemkrav og annen informasjon.

https://downloadcenter.nikonimglib.com/

Capture NX-D

Bruk Nikons programvare Capture NX-D til å finjustere fotografier eller endre innstillinger for NEF (RAW)-bilder og lagre dem i andre formater. Du kan laste ned Capture NX-D på:

https://downloadcenter.nikonimglib.com/

Kopiere bilder til datamaskinen

For detaljerte instruksjoner, se online-hjelpen til ViewNX-i.

 1. Koble til USB-kabelen.

  Etter at du har slått kameraet av og sørget for at et minnekort er satt inn, kobler du til den medfølgende USB-kabelen som vist.

  USB-hubs

  Koble kameraet direkte til datamaskinen. Ikke koble kabelen via en USB-hub eller et tastatur.

  Bruk en pålitelig strømkilde

  Kontroller at kameraets batteri er helt oppladet for å sikre at dataoverføringen ikke blir avbrutt.

  Koble til kabler

  Pass på at kameraet er slått av når du kobler grensesnittkablene til eller fra. Ikke bruk makt eller forsøk å sette kontaktene inn i vinkel.

 2. Slå på kameraet.

  Nikon Transfer 2-komponenten i ViewNX-i starter (hvis en melding vises, som ber deg om å velge et program, velger du Nikon Transfer 2). Hvis Nikon Transfer 2 ikke starter automatisk, starter du ViewNX-i og klikker på "Import (Importer)"-ikonet.

  Windows 7

  Hvis den følgende dialogboksen vises, velg Nikon Transfer 2 som beskrevet nedenfor.

  1. Klikk på Change program (Endre program) under Import pictures and videos (Importer bilder og videoer). En dialog for valg av program vises. Velg Nikon Transfer 2 og klikk på OK.

  2. Dobbeltklikk på .

  Windows 10 og Windows 8.1

  For Windows 10 og Windows 8.1 kan det bli vist en Autokjør-melding når kameraet blir tilkoblet. Trykk eller klikk på dialogboksen og trykk eller klikk deretter på Nikon Transfer 2 for å velge Nikon Transfer 2.

  macOS/OS X

  Hvis Nikon Transfer 2 ikke starter automatisk, må du kontrollere om kameraet er tilkoblet. Start deretter Image Capture (et program som følger med macOS eller OS X) og velg Nikon Transfer 2 som programmet som skal åpnes når kameraet blir oppdaget.

 3. Klikk på Start Transfer (Start overføring).

  Bildene på minnekortet bli kopiert til datamaskinen.

  Klikk på Start Transfer (Start overføring)

  Overføre filmer

  Forsøk ikke å overføre filmer fra minnekortet mens kortet er satt inn i et annet kamera. Det kan føre til at filmer slettes uten å bli overført.

  Ved overføring

  Ikke slå av kameraet eller koble fra USB-kabelen mens overføringen pågår.

 4. Slå av kameraet.

  Slå av kameraet og kople fra USB-kabelen når overføringen er ferdig.

Trådløse nettverk (Wi-Fi)

Bruk følgende metoder til å koble til en datamaskin via Wi-Fi. For mer informasjon, se Nettverksguide.

Innebygd Wi-Fi

Bruk alternativet Koble til PC. i kameraets oppsettsmeny for å koble til datamaskiner, enten direkte eller via en trådløs ruter.

Tilkobling via en trådløs ruter

Direkte trådløs tilkobling

Den trådløse senderen WT-7

Når kameraet er koblet til en trådløs sender WT-7 (ekstrautstyr), kan alternativet Trådløs sender (WT-7) i oppsettsmenyen brukes til tilkobling til datamaskiner eller ftp-servere.

Bruk WT-7 for tilkobling til Ethernet-nettverk og for mer pålitelige forbindelser til trådløse nettverk. Med Camera Control Pro 2 (ekstrautstyr) kan du fjernstyre kameraet og lagre bilder direkte på datamaskinen når de tas.