For å zoome inn under avspilling på full skjerm, trykker du på X eller J.

Navigasjonsvindu

Skjermveileder

Når zoom er i kraft, kan du:

  • Zoome inn eller ut/vise andre områder av bildet: Trykk på X eller bruk strekkbevegelser for å zoome inn til maksimalt 32 ×, 24 × eller 16 × for henholdsvis store, medium eller små bilder (Z 7, eller i Z 6 sitt tilfelle, til maksimalt ca. 24 ×, 18 × eller 12 ×; alle tallene er for FX-format). Trykk på W (Q) eller bruk knipebevegelser til å zoome ut. Mens bildet er zoomet inn kan du bruke multivelgeren eller sveipe med fingeren over skjermen til å vise områder av bildet som ikke er synlige i displayet. Hold multivelgeren nede for å rulle raskt til andre områder av bildefeltet. Et navigeringsvindu vises i noen sekunder når zoomgraden endres. Den delen av bildet som vises på skjermen indikeres med en gul ramme. Linjen under navigeringsvinduet viser zoomforholdet. Den blir grønn ved et forhold på 1 : 1.
  • Velge ansikter: Ansikter som oppdages under zooming vises med hvite kanter i navigeringsvinduet. Drei på underkommandohjulet eller trykk på skjermveilederen for å vise andre ansikter.
  • Vise andre bilder: Drei på hovedkommandohjulet eller trykk på e- eller f-ikonet nederst i displayet for å vise det samme området av andre bilder med gjeldende zoomgrad. Avspillingszoom avbrytes når en film vises.
  • Gå tilbake til opptaksinnstilling: Trykk utløseren halvveis ned eller trykk på K-knappen for å avslutte og gå tilbake til opptaksinnstillingen.
  • Vise menyene: Trykk på G for å vise menyene.