Valgte bilder kan rangeres eller markeres som kandidater for senere sletting. Du kan også vise rangeringer i Capture NX-D og ViewNX-i. Rangering er ikke tilgjengelig med beskyttede bilder.

 1. Velg et bilde.

  Trykk på K-knappen for å starte avspilling og vise et bilde du ønsker å rangere.

 2. Vis i-menyen.

  Trykk på i-knappen for å gå tilbake til i-menyen.

 3. Velg Rangering.

  Marker Rangering og trykk på J.

 4. Velg en rangering.

  Drei hovedkommandohjulet for å velge en rangering mellom null og fem stjerner, eller velg d for å markere bildet som kandidat for senere sletting. Trykk på J for å fullføre handlingen.