b (auto)-modus kan også brukes til enkel, "pek-og-skyt"-filminnspilling.

 1. Slå på kameraet.

  Skjermen og kontrollpanelet slås på.

 2. Velg en filmmodus.

  Drei foto/film-velgeren til 1. Merk at blits (ekstrautstyr) ikke kan brukes når kameraet er i filmmodus.

 3. Velg b-modus.

  Trykk på frigjøringsknappen for funksjonsvelgeren øverst på kameraet, og drei funksjonsvelgeren til b.

  Funksjonsvelger

  Frigjøringsknapp for funksjonsvelgeren

 4. Start opptaket.

  Trykk på filmopptaksknappen for å begynne opptaket. Når opptaket pågår, vil kameraet vise indikatoren for opptak og tiden som gjenstår. Kameraet kan fokuseres på nytt når som helst under opptaket ved å trykke på AF-ON-knappen eller trykke på motivet i displayet. Lyd kan tas opp via den innebygde mikrofonen; ikke dekk til mikrofonen under filmopptak.

  Filmopptaksknapp

  Indikator for opptak

  Gjenstående tid

 5. Avslutt opptaket.

  Trykk på filmopptaksknappen igjen for å avslutte opptaket. Lampen for minnekortaktivitet tennes og lyser så lenge kameraet lagrer filmen på minnekortet. Ikke ta ut minnekortet, fjern eller koble fra strømkilden før lampen har slukket og opptaket er ferdig.

  Lampe for minnekortaktivitet

0-ikonet

Et 0-ikon angir at filmer ikke kan tas opp.

Du kan ta bilder i filmmodus uten å avbryte opptaket ved å trykke utløseren helt ned. Et C-ikon blinker i displayet når et bilde er tatt.

Ta bilder i filmmodus

Merk at du kan ta bilder selv om motivet ikke er i fokus. Bilder lagres i JPEG-format med fine m-kvalitet og i den størrelse som er valgt som filmbildestørrelse. Under serieopptak varierer bildefrekvensen under tiden opptaket er satt på pause med alternativet som er valgt for Bildestørrelse/frekvens, men bare ett bilde tas hver gang utløseren trykkes ned under tiden opptaket pågår. Opp til 50 bilder kan tas under hvert filmopptak.

Under opptak

Flimmer, bånd og fortegninger kan være synlige på displayet og i fotografier og filmer tatt under belysning med lysstoffrør, kvikksølvdamp- eller natriumlamper eller med motiver som er i bevegelse, spesielt hvis kameraet panoreres horisontalt, eller hvis en gjenstand beveger seg med høy hastighet gjennom bildefeltet. Ujevne kanter, fargefrynser, moaré og lyse flekker kan også forekomme. Det kan vises lyse regioner eller bånd i noen områder av bildet ved blinkende skilt eller andre pulserende lyskilder, eller hvis motivet belyses kort av en blits eller en annen sterk, momentan lyskilde, mens støy (tilfeldig lyse piksler vilkårlig spredt i bildet, slør eller linjer) og uventede farger kan vises hvis du zoomer inn på visningen gjennom objektivet. Flimmer kan oppstå hvis den elektroniske styrte blenderåpningen brukes under filmopptak.

Unngå å peke kameraet mot solen eller andre sterke lyskilder. Hvis du unnlater å ta hensyn til denne forholdsregelen, kan det resultere i skade på kameraets indre kretser.

Filmopptak

Opptaket avsluttes automatisk når den maksimale tidslengden nås, minnekortet er fullt eller hvis objektivet fjernes, en annen modus velges eller hvis foto/film-velgeren dreies til C. Vær oppmerksom på at den innebygde mikrofonen kan ta opp lyd som lages av kameraet eller objektivet under bildestabilisering, autofokus eller endringer av blenderåpning.