Nikons avanserte Creative Lighting System (CLS) tilbyr forbedret kommunikasjon mellom kameraet og kompatible blitser, noe som igjen gir bedre blitsfotografering.

CLS-kompatible blitser

Følgende funksjoner er tilgjengelige med CLS-kompatible blitser:

  SB-5000 SB-910, SB-900, SB-800 SB-700 SB-600 SB-500 SU-800 SB-R200 SB-400 SB-300
Enkel blits i-TTL i-TTL-balansert utfyllingsblits 1
Standard i-TTL utfyllingsblits 2 2 2
qA Blenderstyrt blitsautomatikk 3
A Automatikk uten TTL 3
GN Manuell avstandsprioritet
M Manuell 4 4 4
RPT Repeterende blits
Optisk avansert trådløs blitsstyring Masterblits Ekstern blitsstyring 4
i-TTL i-TTL 4
[A:B] Hurtig trådløs blitsstyring 5
qA Blenderstyrt blitsautomatikk
A Automatikk uten TTL
M Manuell 4
RPT Repeterende blits
Slaveblits i-TTL i-TTL
[A:B] Hurtig trådløs blitsstyring
qA/A Blenderstyrt blitsautomatikk/
Automatikk uten TTL
6 6
M Manuell
RPT Repeterende blits
Avansert radiokontrollert trådløs blitsstyring 7
Overføring av informasjon om blitslysets fargetemperatur
Overføring av informasjon om LED-lampelysets fargetemperatur
Automatisk FP-høyhastighetssynkronisering 8
FV-lås 9
Reduksjon av rød øyerefleks
Kameraets innstillingslys
Samlet blitsstyring
Blitsfirmware-oppdatering med kameraet 10

Ikke tilgjengelig med punktmåling.

Kan også velges med blitsen.

qA/A funksjonsvalg utført på blitsen ved bruk av egendefinerte innstillinger.

Kan kun velges med kameraets Blitsstyring-alternativ.

Kun tilgjengelig under nærbildefotografering.

Tilgang til innstilling qA og A avhenger av alternativet du valgte med masterblitsen.

Støtter de samme funksjonene som ekstern blits (ekstrautstyr) med optisk AWL.

Kun tilgjengelig med blitsstyringsfunksjonene i-TTL, qA, A, GN, og M.

Kun tilgjengelig med i-TTL-blitsstyring eller når du har stilt inn blitsen til å avfyre forhåndsblink i blitsstyringsmodus qA eller A.

Du kan utføre firmware-oppdateringer for SB-910 og SB-900 fra kameraet.

Kommandoenhet for trådløs blitsfotografering SU-800

Når SU-800 er montert på et CLS-kompatibelt kamera, kan den brukes som kommandoenhet for fjernstyring av de eksterne blitsene SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500 eller SB-R200 i opp til tre grupper. SU-800 er ikke utstyrt med blitslampe.

Blitsfotografering

Blitsfotografering kan ikke kombineres med enkelte kamerafunksjoner, inkludert:

  • Lydløs fotografering
  • Filmopptak
  • HDR (høyt dynamisk område)
  • Serieopptak med kontinuerlig høy hastighet (utvidet)

Blitskompensasjon

Med i-TTL-blitsstyring og blenderstyrt blitsautomatikk (qA blir blitskompensasjonen som er valgt med blitsen (ekstrautstyr) eller alternativet Blitsstyring valgt sammen med alternativet Blitskompensasjon i fotograferingsmenyen.

Andre blitser

Følgende blitser kan brukes med automatikk uten TTL og manuell eksponering.

Blits

Blitsfunksjoner

SB-80DX, SB-28DX, SB-28, SB-26, SB-25, SB-24 SB-50DX, SB-23, SB-29, SB-21B, SB-29S SB-30, SB-27 1, SB-22S, SB-22, SB-20, SB-16B, SB-15
A Automatikk uten TTL
M Manuell
G Repeterende blits
REAR Synkronisering på bakre gardin 2

Blitsfunksjonen settes automatisk til TTL og utløsning av lukkeren deaktiveres. Still inn blitsen på A (automatisk blits uten TTL).

Tilgjengelig når kameraet brukes for å velge blitsfunksjon.

Bruke FV-lås med blitser (ekstrautstyr)

FV-lås er tilgjengelig med blitser (ekstrautstyr) i TTL-blitsstyring og (hvis dette støttes) blitsstyring med forhåndsblits qA og forhåndsblits A (se bruksanvisningen som fulgte med blitsen for mer informasjon). Merk at når avansert trådløs blitsstyring brukes til å styre eksterne blitser (ekstrautstyr), må du stille blitsstyringsmodus for masterblitsen eller for minst en fjernstyrt gruppe til TTL, qA, eller A. Området som blir målt for FV-låsen er som følger:

Blits Blitsfunksjoner Målt område
Fristående blits i-TTL 6 mm sirkel i midten av bildefeltet
qA Området målt av blitsens lysmåler
Bruk med andre blitser (Avansert trådløs blitsstyring) i-TTL Hele bildefeltet
qA Området målt av blitsens lysmåler
A

Merknader om blitser (ekstrautstyr)

Se blitsens bruksanvisning for nærmere opplysninger. Hvis blitsen støtter Nikon Creative Lighting System (CLS), ser du i delen om CLS-kompatible digitale speilreflekskameraer. Merk at dette kameraet ikke er inkludert i kategorien "digitale speilreflekskameraer" i bruksanvisningene for SB-80DX, SB-28DX og SB-50DX.

i-TTL-blitsstyring kan brukes ved ISO-følsomheter mellom 64 og 12800 (Z 7) eller mellom 100 og 12800 (Z 6). Ved høyere verdier enn 12800 kan det hende at ønsket resultat ikke kan oppnås på noen avstander eller med noen blenderåpningsinnstillinger. Hvis klarsignalet for blitsen (c) blinker i omtrent tre sekunder etter at du har tatt et fotografi i funksjonen i-TTL eller automatikk uten TTL, er blitsen avfyrt med full styrke og det kan hende at fotografiet blir undereksponert (gjelder kun CLS-kompatible blitsenheter).

Når du bruker synkroniseringskabelen SC-17, SC-28 eller SC-29 til å fotografere med blitsen separat fra kameraet, får du kanskje ikke riktig eksponering i i-TTL-funksjonen. Vi anbefaler at du velger standard i-TTL-utfyllingsblits. Ta et prøvebilde og kontroller resultatet i kameradisplayet.

For i-TTL-styring bør du bruke blitspanelet eller adapteren for indirekte belysning som fulgte med blitsen. Ikke bruk andre spredningsplater da dette kan gi feil eksponering.

Med eksponeringskontroll P er største blenderåpning (minste f-tall) begrenset i henhold til ISO-følsomheten, som vist nedenfor:

Største blenderåpning ved ISO-ekvivalens på:
64 100 200 400 800 1600 3200 6400 12800
3,5 4 5 5,6 7,1 8 10 11 13

Hvis objektivets største blenderåpning er mindre enn det som er angitt ovenfor, vil den maksimale verdien for blenderåpningen være objektivets største blenderåpning.

AF-lyset kommer fra kameraet og ikke fra blitsen; SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500 og SB-400 tilbyr imidlertid reduksjon av rød øyerefleks.

Merk at støy i form av linjer kan vises i blitsfotografier tatt med den kraftige batteripakken SD-9 eller SD-8A montert direkte på kameraet. Reduser ISO-følsomheten eller øk avstanden mellom kameraet og batteripakken.

Innstillingslys

Hvis du trykker på kontrollen som Forhåndsvisning er tildelt ved hjelp av egendefinert innstilling f2 (Egendefinert kontrolltilordning) sender CLS-kompatible blitser ut et innstillingslys. Denne funksjonen kan brukes med avansert trådløs blitsstyring for å forhåndsvise den totale belysningseffekten som oppnås med flere blitsenheter. Man kan se effekten best ved å se direkte på motivet i stedet for på kameradisplayet. Du kan slå av innstillingslyset med egendefinert innstilling e5 (Innstillingslys).

Strobebelysning for studio

For å justere fargene og lysstyrken som ses gjennom objektivet slik at bildekomponeringen forenkles, velger du Av for egendefinert innstilling d8 (Bruk live view-innstillingene.).