Løsninger på noen vanlige problemer er oppført nedenfor.

Batteri/visning

 • Kameraet er på, men responderer ikke: Vent til opptaket avsluttes. Slå av kameraet dersom problemet vedvarer. Dersom kameraet ikke slår seg av, ta ut og sett inn batteriet på nytt, eller, dersom du bruker en nettadapter, koble fra og koble til nettadapteren på nytt. Merk deg at selv om data som lagres for øyeblikket mistes, påvirkes ikke data som allerede er lagret av at strømkilden fjernes eller kobles fra.
 • Søkeren eller skjermen slås ikke på:

  • Velg en annen skjermmodus ved hjelp av monitormodus-knappen (merk at du kanskje først må aktivere ønsket modus ved hjelp av alternativet Begr. valg av skjermfunksjon i oppsettsmenyen).
  • Støv, lint eller andre fremmedlegemer på okularsensoren kan forhindre at den fungerer normalt. Rengjør okularsensoren med en blåsebørste.
 • Søkeren er ute av fokus: Drei diopterjusteringen for å fokusere søkeren. Hvis dette ikke korrigerer problemet, velg AF-S, enkeltpunkt-AF og det midtre fokuspunktet, komponer et høykontrastmotiv i det midtre fokuspunktet og trykk utløseren halvveis ned for å fokusere kameraet. Når kameraet har fokusert, bruker du diopterjusteringen for å få motivet i klart fokus i søkeren.
 • Skjermene slås av uten varsel: Velg en lengre forsinkelse for egendefinert innstilling c3 (Forsinkelse på avslåing).
 • Kontrollpanelet reagerer ikke og har svak belysning: Kontrollpanelets responstid og lysstyrke varierer med temperaturen i omgivelsene.

Opptak

 • Det tar lang tid før kameraet slår seg på: Slett filer eller mapper.
 • Utløseren er deaktivert:

  • Minnekortet er fullt.
  • Utløser låst er valgt under Utløserlås ved tomt spor i oppsettsmenyen og det er ikke satt inn noe minnekort.
  • Eksponeringskontroll S brukes med Bulb (B-innstilling) eller Time (Tid) valgt som lukkertid.
 • Kameraet reagerer tregt på utløseren: Velg Av under egendefinert innstilling d4 (Innst. for ekspon.forsinkelse).
 • Bare ett bilde tas hver gang du trykker ned utløseren under serieopptak: Slå av HDR.
 • Bildene er ute av fokus: For å fokusere med autofokus, velg AF-S, AF-C eller AF-F som fokusfunksjon. Hvis kameraet ikke kan fokusere med autofokus (0 Autofokus), bruk manuell fokusering eller fokuslås.
 • Kan ikke høre pipesignalene:

  • Av er valgt under Alternativer for pipesignal > Pipesignal av/på i oppsettsmenyen.
  • AF-C er valgt som fokusfunksjon.
  • er valgt under Lydløs fotografering i fotograferingsmenyen.
  • Kameraet er i filmmodus.
 • Alle lukkertider er ikke tilgjengelig: En blits er i bruk. Korteste blitssynkroniserte lukkertid kan velges med egendefinert innstilling e1 (Blitssynk. lukkertid). Når du bruker kompatible blitser, velger du 1/200 s (Automatisk FP) for tilgang til alle lukkertider.
 • Fokus låses ikke når du trykker utløseren halvveis ned: Hvis AF-C er valgt som fokusfunksjon, trykker du på midten av undervelgeren for å låse fokus.
 • Fokuspunktet kan ikke endres: Valg av fokuspunkt er ikke tilgjengelig med automatisk valg av AF-søkefelt. Velg en annen AF-søkefeltfunksjon.
 • Kameraet bruker lang tid på å lagre fotografier: Slå av støyreduksjon ved lang eksponering.
 • Fotografier og filmer ser ikke ut til å ha samme eksponering som forhåndsvisningen som vises på skjermen: For å forhåndsvise effektene av endringer i innstillinger som påvirker eksponering og farge, velg for egendefinert innstilling d8 (Bruk live view-innstillingene.). Vær oppmerksom på at endringer i Skjermens lysstyrke og Søkerens lysstyrke ikke påvirker bilder tatt med kameraet.
 • Flimmer eller bånding under filmopptak: Velg Flimmerreduksjon i filmopptaksmenyen og velg et alternativ som passer med den lokale strømforsyningens frekvens.
 • Lyse områder eller bånd vises i bilder som ses gjennom objektivet: Du komponerer bilder under et blinkende skilt, en blits eller en annen momentan lyskilde.
 • Fotografiene er flekkete: Rengjør fremre og bakre objektivlinser. Rengjør bildebrikken dersom problemet ikke løser seg.
 • Bokeh-en er uregelmessig: Med korte lukkertider og/eller raske objektiver, kan du merke uregelmessigheter i hvordan bokeh-en utformes. Effekten kan dempes ved å velge lengre lukkertid og/eller høyere f-tall.
 • Opptaket avsluttes uventet eller starter ikke: Opptaket kan bli avsluttet automatisk for å forhindre skade på kameraets indre kretser hvis omgivelsestemperaturen er høy eller kameraet har vært brukt lenge for serieopptak, filmopptak eller lignende. Hvis du ikke kan ta bilder fordi kameraet er overopphetet, vent på at de interne kretsene kjøles ned og prøv igjen. Merk at kameraet kan være varmt når du berører det. Dette er ikke et tegn på funksjonsfeil.
 • Bildeeffekter vises i displayet under opptak: "Støy" (lyse piksler vilkårlig spredt i bildet, slør eller linjer) og uventede farger kan vises hvis du zoomer inn på visningen gjennom objektivet. Lyse piksler vilkårlig spredt i bildet, slør eller lyse punkter kan også oppstå når temperaturen i kameraets indre kretser stiger under opptak. Slå av kameraet når du ikke bruker det. Ved høye ISO-følsomheter kan støy bli mer merkbart ved lange eksponeringer eller i bilder som er tatt når kameratemperaturen er høy. Vær oppmerksom på at fordelingen av støy på displayet kan avvike fra den i det endelige bildet. For å redusere støy, justerer du innstillinger som ISO-følsomhet, lukkertid eller Aktiv D-Lighting.
 • Kameraet kan ikke måle hvitbalanse: Motivet er for mørkt eller for lyst.
 • Kan ikke velge et bilde som kilde for forhåndsinnstilt hvitbalanse: Bildene det gjelder ble opprettet med en annen kameramodell.
 • Alternativ hvitbalanse er ikke tilgjengelig:

  • NEF (RAW)- eller NEF + JPEG-bildekvalitet er valgt som bildekvalitet.
  • Fotografering med multieksponering eller HDR (High Dynamic Range) er aktivert.
 • Effektene av Picture Control varierer fra bilde til bilde: Auto er valgt for Still inn Picture Control, en Picture Control basert på Auto er valgt eller A (auto) er valgt for Hurtig oppskarping, kontrast eller metning. Velg en annen innstilling for å få ensartede resultater i en bildeserie.
 • Lysmåling kan ikke endres: Eksponeringslåsen er aktiv.
 • Eksponeringskompensasjon kan ikke brukes: Velg eksponeringskontroll P, S eller A.
 • Støy (fargede flekker eller andre artefakter) forekommer i bilder tatt med lange eksponeringstider: Aktiver støyreduksjon ved lang eksponeringstid.
 • AF-lampen lyser ikke:

  • Velg for egendefinert innstilling a12 (Innebygd fokuseringslys).
  • Lampen lyser ikke i filmmodus eller når AF-C eller MF er valgt for fokuseringsmodus.
 • Det tas ikke opp lyd sammen med filmer: Mikrofon av er valgt under Mikrofonfølsomhet i filmopptaksmenyen.

Avspilling

 • NEF (RAW)-bilder spilles ikke av: Bildene ble tatt med bildekvaliteten NEF + JPEG.
 • Kameraet viser ikke bilder som er tatt med andre kameraer: Bilder som er tatt med andre kameramerker vises ikke alltid riktig.
 • Noen bilder vises ikke under avspilling: Velg Alle under Avspillingsmappe.
 • Bilder i "høydeformat" (stående) dreies automatisk for visning i "bred" (liggende) retning:

  • Velg for Dreie til høydeformat i avspillingsmenyen.
  • Bildene vises i bildevisning.
  • Kameraet var vendt opp eller ned da bildet ble tatt.
 • Bilder kan ikke slettes: Bildene er beskyttet. Fjern beskyttelsen.
 • Bilder kan ikke retusjeres: Bildet kan ikke redigeres med dette kameraet.
 • Kameraet viser en melding om at mappen ikke inneholder bilder: Velg Alle under Avspillingsmappe.
 • Kan ikke skrive ut bilder: NEF (RAW)- eller TIFF-fotografier kan ikke skrives ut via en direkte USB-tilkobling. Overfør bildene til en datamaskin og skriv ut dem ved hjelp av Capture NX-D. NEF (RAW)-fotografier kan lagres i JPEG-format med NEF (RAW)-prosessering-alternativet i retusjeringsmenyen.
 • Fotografier vises ikke på HDMI-enheter: Bekreft at en HDMI-kabel (selges separat) er koblet til.
 • Signalutmating til HDMI-enheter fungerer ikke som forventet:

  • Kontroller at HDMI-kabelen er riktig tilkoblet.
  • Velg Av for HDMI > Avansert > Styring av eksternt opptak i oppsettsmenyen.
  • Kontroller resultatet igjen etter å ha valgt Nullstill alle innstillinger i oppsettsmenyen.
 • Alternativet Image Dust Off (Fjerning av bildestøv) i Capture NX-D har ikke ønsket effekt: Rengjøring av bildebrikken endrer plasseringen av støv på bildebrikken. Referansedata for fjerning av bildestøv som ble registrert før rengjøring av bildebrikken ble utført, kan ikke brukes på bilder som tas etter at bildebrikken er rengjort; likeledes kan referansedata for fjerning av bildestøv som ble registrert etter at bildebrikken ble rengjort ikke brukes på bilder som ble tatt før bildebrikken ble rengjort.
 • Datamaskiner viser NEF (RAW)-bilder annerledes enn kameraet: Tredjeparts programvare kan ikke vise virkningene av Picture Controls, Aktiv D-Lighting, vignetteringskontroll m.m. Bruk Capture NX-D eller ViewNX-i.
 • Kan ikke overføre bilder til en datamaskin: Operativsystemet er ikke kompatibelt med kameraet eller bildeoverføringsprogrammet. Bruk en kortleser eller kortspor for å kopiere bildene til en datamaskin.

Bluetooth og Wi-Fi (trådløse nettverk)

 • Smartenheter viser ikke kameraets SSID (nettverksnavn):

  • Bekreft at Deaktiver er valgt under Flymodus i kameraets oppsettsmeny.
  • Kontroller at Aktiver er valgt under Koble til smartenhet > Paring (Bluetooth) > Bluetooth-tilkobling i kameraets oppsettsmeny.
  • Prøv å slå smartenhetens Wi-Fi av og på igjen.
 • Kameraet kan ikke koble til trådløse skrivere og andre trådløse enheter: Dette kameraet kan kun koble til datamaskiner og smartenheter.

Diverse

 • Opptaksdatoen er ikke korrekt: Kameraklokken er ikke like nøyaktig som de fleste armbåndsur og klokker. Sjekk klokken regelmessig med mer nøyaktige klokker og juster etter behov.
 • Noen menyelementer kan ikke velges: Noen alternativer er ikke tilgjengelige ved visse kombinasjoner av innstillinger, eller når det ikke er satt inn minnekort.