Kameraet kan brukes med objektiver med Z-fatning. Kontroller at kameraets strømbryter er i posisjonen OFF før du monterer eller tar av objektiver. Pass på at det ikke kommer støv inn i kameraet når du tar av objektivet eller kamerahusdekslet, og sørg for at du fjerner objektivdekslet før du tar bilder. Objektivet som oftest brukes i denne bruksanvisningen til illustrasjonsformål er et NIKKOR Z 24–70 mm f/4 S.

Ta av kamerahusdekslet

Ta av det bakre objektivdekslet

  Påsettingsmerke (kamera)

  Påsettingsmerke (objektiv)

Rett inn påsettingsmerkene med hverandre

G

Ikke berør bildebrikken eller objektivkontaktene.

Drei objektivet som vist til det klikker på plass

Objektiver med F-fatning

Pass på at du monterer FTZ-objektivadapteren (følger med eller er tilgjengelig separat, 0 Bruksanvisning for FTZ-objektivadapteren) før du bruker objektiver med F-fatning. Forsok pa a feste objektiver med F-fatning direkte pa kameraet kan skade objektivet eller bildebrikken.

Ta av objektiver

Pass på at kameraet er slått av når du tar av eller bytter objektiv. For å ta av objektivet, trykker du på og holder nede utløserknappen for objektivet (q) mens du dreier objektivet med urviseren (w). Sett på objektivdekslene og kamerahusdekslet når du har tatt av objektivet.