Standardinnstillingene for alternativene i kameramenyene er listet opp nedenfor.

Standardinnstillinger for avspillingsmenyen

Alternativ Standardinnstilling
Avspillingsmappe Alle
Bildevisning Av
Etter sletting Vis neste
Vis etter serie Siste bilde i serie
Dreie til høydeformat
Lysbildefremvisning
  Bildetype Stillbilder og film
Bildeintervall 2 s

Standardinnstillinger for fotograferingsmenyen

Alternativ Standardinnstilling
Lagringsmappe
  Gi nytt navn

Z 7: NCZ_7

Z 6: NCZ_6

Velg mappe etter nummer 100
Filnavn DSC
Velg bildefelt FX (36 × 24)
Bildekvalitet JPEG normal
Bildestørrelse
  JPEG/TIFF Stor
NEF (RAW)
NEF (RAW)-opptak
  NEF (RAW)-komprimering Komprimert uten tap
NEF (RAW)-bitdybde 14-bits
Innst. for ISO-følsomhet
  ISO-følsomhet
  b Auto
P, S, A, M 100
Auto. ISO-følsomhetsktrl.
  Maksimal følsomhet

Z 7: 25600

Z 6: 51200

Maksimal følsomhet med c Samme som uten blits
Lengste lukkertid Auto
Hvitbalanse Auto > Bevar overordnet stemning
  Finjuster A-B: 0, G-M: 0
Velg fargetemperatur 5000 K
Manuell forhåndsinnstilling d-1
Still inn Picture Control Auto
Fargerom sRGB
Aktiv D-Lighting Av
Støyred. ved lang eksponering Av
Støyred. v. høy følsomhet Normal
Vignetteringskontroll Normal
Diffraksjonskompensasjon
Auto. fortegningskontroll
Opptak med flimmerreduksjon Av
Lysmåling Matrisemåling
Blitsstyring
  Blitsstyringsmodus TTL
Alternativer for trådløs blits Av
Ekstern blitsstyring Gruppeblits
Blitsfunksjoner Utfyllingsblits
Blitskompensasjon 0,0
Fokusfunksjon Enkeltbilde-AF
AF-søkefeltfunksjon Enkeltpunkt-AF
Bildestabilisator (Varierer avhengig av objektivet)
Auto. alternative ekspon.
  Auto. altern. eksp. innstilt AE og alt. blitseksponeringer
Antall bilder 0
Trinn 1,0
Multieksponering *
  Multieksponeringer Av
Antall bilder 2
Overlappingsmodus Gjennomsnitt
Behold alle eksponeringer
Opptak med overlapping
HDR (High Dynamic Range)
  HDR-innstilling Av
Eksponeringsdifferanse Auto
Utjevning Normal
Lagre enkeltbilder (NEF) Av
Opptak med intervallutløser
  Velg startdag/-tid
Intervall 1 minutt
Intervaller × bilder/intervall 0001×1
Eksponeringsutjevning Av
Lydløs fotografering Av
Intervallprioritet Av
Starter lagringsmappe
  Ny mappe U
Nullstill filnummerering U
Intervallfilm
  Intervall 5 s
Opptakstid 25 minutter
Eksponeringsutjevning
Lydløs fotografering Av
Velg bildefelt FX
Bildestørrelse/frekvens 1920 × 1080, 60 p
Intervallprioritet Av
Opptak med fokusforskyvning
  Ant. bilder 100
Fokustrinnbredde 5
Intervall til neste bilde 0
Eksponeringslås på første bildefelt
Bilde med kombinert peaking Ikke opprett
Lydløs fotografering Av
Starter lagringsmappe
  Ny mappe U
Nullstill filnummerering U
Lydløs fotografering Av

Nullstilling av fotograferingsmenyen er ikke tilgjengelig mens et opptak pågår.

Standardinnstillinger for filmopptaksmenyen

Alternativ Standardinnstilling
Filnavn DSC
Velg bildefelt FX
Bildestørrelse/frekvens 1920 × 1080, 60 p
Filmkvalitet Høy kvalitet
Filmfiltype MOV
Innst. for ISO-følsomhet
  Maksimal følsomhet

Z 7: 25600

Z 6: 51200

Automatisk ISO-kontroll (M)
ISO-følsomhet (M) 100
Hvitbalanse Samme som bildeinnst.
  Finjuster A-B: 0, G-M: 0
Velg fargetemperatur 5000 K
Manuell forhåndsinnstilling d-1
Still inn Picture Control Samme som bildeinnst.
Aktiv D-Lighting Av
Støyred. v. høy følsomhet Normal
Vignetteringskontroll Normal
Diffraksjonskompensasjon
Auto. fortegningskontroll
Flimmerreduksjon Auto
Lysmåling Matrisemåling
Fokusfunksjon Konstant AF
AF-søkefeltfunksjon Auto. valg av AF-søkefelt
Bildestabilisator Samme som bildeinnst.
Elektronisk VR Av
Mikrofonfølsomhet Auto
Attenuator Deaktiver
Frekvensrespons Stort område
Vindstøyreduksjon Av
Hodetelefonlydstyrke 15
Tidskode
  Registrer tidskoder Av
Tellemetode Ved opptak
Dropp bildefelt

Standardinnstillinger for menyen med egendefinerte innstillinger

Alternativ Standardinnstilling
a1 Valg av AF-C-prioritet Utløsing
a2 Valg av AF-S-prioritet Fokusering
a3 Følgefokus med Lock-on 3
a4 Autov. AF-søkef. ans./øye.gj.kj. Ansikts- og øyegjenkjenning på
a5 Fokuspunkter brukt Alle punkter
a6 Lagre punkter etter retning Nei
a7 AF-aktivering Lukker/AF-ON
a8 Begr. valg for AF-søkefeltfunk.
  Knappenåls-AF M
Enkeltpunkt-AF M (kan ikke velges bort)
Dynamisk AF-område M
Bredt fokusområde-AF (S) M
Bredt fokusområde-AF (L) M
Auto. valg av AF-søkefelt M
a9 Overlapping av fokuspunkt Ikke overlappe
a10 Alternativer for fokuspunkt
  Manuell fokusering
Dynamisk AF-omr. – assistanse
a11 AF for dårlige lysforhold Av
a12 Innebygd fokuseringslys
a13 Manuell fokusring i AF-modus Aktiver
b1 EV-trinn for ekspon.ktrl. 1/3 trinn
b2 Enkel eksp.kompensasjon Av
b3 Måleo. for sentr.dom. lysm. ø 12 mm
b4 Fininnstille optimal eksp.
  Matrisemåling 0
Sentrumsdominert lysmåling 0
Punktmåling 0
Høylysvektet lysmåling 0
c1 Utløser AE-L Av
c2 Selvutløser
  Selvutløserforsinkelse 10 s
Antall bilder 1
Intervall mellom bilder 0,5 s
c3 Forsinkelse på avslåing
  Avspilling 10 s
Menyer 1 min
Bildevisning 4 s
Tidsbryter for beredskapsstilling 30 s
d1 Opptakshast. for CL-funk. 3 b/s
d2 Maks. antall bilder i serien 200
d3 Altern. for synkr. utløserfunksjon Synkr.
d4 Innstilling for eksponeringsforsinkelse Av
d5 Lukkertype Auto
d6 Begrens bildefelt som kan velges
  FX (36 × 24) M (kan ikke velges bort)
DX (24 × 16) M
5:4 (30 × 24) (kun Z 7) M
1:1 (24 × 24) M
16:9 (36 × 20) M
d7 Filnummersekvens
d8 Bruk live view-innstillingene.
d9 Vis rutenett for komposisjon Av
d10 Peaking-markering
  Peaking-nivå Av
Farge på peaking-markering Rød
d11 Vis alt ved serieopptak
e1 Korteste blitssynkroniserte lukkertid 1/200 s
e2 Lukkertid for blits 1/60 s
e3 Eksponeringskomp. for blits Hele bildefeltet
e4 Auto. c ISO-følsomhetsktrl. Motiv og bakgrunn
e5 Innstillingslys
e6 Auto alt. eksponeringer (M) Blits/lukkertid
e7 Rekkef. for alter. eksp. MTR > under > over
f1 Tilpass i-menyen Still inn Picture Control,
Hvitbalanse,
Bildekvalitet,
Bildestørrelse,
Blitsfunksjon,
Lysmåling,
Wi-Fi-tilkobling,
Aktiv D-Lighting,
Utløserfunksjon,
Bildestabilisator,
AF-søkefeltfunksjon,
Fokusfunksjon
f2 Egendefinert kontrolltilordning
  Fn1-knapp Hvitbalanse
Fn2-knapp Fokusfunksjon/AF søkefeltfunksjon
AF-ON-knapp AF-ON
Undervelger Valg av fokuspunkt
Undervelger – midten AE/AF-lås
Filmopptaksknapp Ingen
Fn-knapp for objektiv AE/AF-lås
Fn2-knapp for objektiv AF-ON
Objektivkontrollring (Varierer avhengig av objektivet)
f3 OK-knapp
  Opptaksinnstilling Velg midtre fokuspunkt
Avspilling Zoom på/av
  Zoom på/av 1 : 1 (100 %)
f4 Lukkertids- og blenderlås
  Lukkertidslås Av
Blenderlås
f5 Tilpass kommandohjulene
  Omvendt rotering

Eksponeringskompensasjon: U

Lukkertid/blenderåpning: U

Endre hoved/under

Eksponeringsinnstilling: Av

Autofokusinnstilling: Av

Menyer og avspilling Av
Underkomm.hjul – bildehastig. 10 bilder
f6 Slipp knappen og bruk hjul Nei
f7 Omvendte indikatorer
g1 Tilpass i-menyen Still inn Picture Control,
Hvitbalanse,
Bildestr. og -frekvens/Bildekvalitet,
Mikrofonfølsomhet,
Velg bildefelt,
Lysmåling,
Wi-Fi-tilkobling,
Aktiv D-Lighting,
Elektronisk VR,
Bildestabilisator,
AF-søkefeltfunksjon,
Fokusfunksjon
g2 Egendefinert kontrolltilordning
  Fn1-knapp Hvitbalanse
Fn2-knapp Fokusfunksjon/AF søkefeltfunksjon
AF-ON-knapp AF-ON
Undervelger – midten AE/AF-lås
Utløser Ta bilder
Objektivkontrollring (Varierer avhengig av objektivet)
g3 OK-knapp Velg midtre fokuspunkt
g4 AF-hastighet 0
  Brukes Alltid
g5 Sporingsfølsomhet for AF 4
g6 Høylysvisning
  Visningsmønster Av
Terskel for høylysvisning 248

Standardinnstillinger for oppsettsmenyen

Alternativ Standardinnstilling
Tidssone og dato
  Sommertid Av
Skjermens lysstyrke 0
Skjermens fargebalanse A-B: 0, G-M: 0
Søkerens lysstyrke Auto
Søkerens fargebalanse A-B: 0, G-M: 0
Kontrollpanelets lysstyrke Auto
Begr. valg av skjermfunksjon
  Bytt skjerm automatisk M
Bare søker M
Bare skjerm M
Prioriter søkeren M
Informasjonsvisning Mørk på lys
AF-finjustering
  AF-finjustering (På/Av) Av
Rengjør bildebrikken
  Automatisk rengjøring Rengjør når det slås av
Alternativer for pipesignal
  Pipesignal av/på Av
Lydstyrke 2
Tonehøyde Lavt
Berøringskontroll
  Aktiver/deaktiver berøringskontr. Aktiver
Avspilling på full skjerm – sveip Venstre V høyre
HDMI
  Utgangsoppløsning Auto
Avansert
  Utgangsområde Auto
Styring av eksternt opptak Av
Datadybde for utdata 8-bits
N-Log-innstillinger Av
Assistert visning Av
Stedsdata
  Tidsbryter for beredskapsstilling Aktiver
Still inn klokke etter satellitt Ja
Altern. for trådløs fjernktrl. (WR)
  LED-lampe
Koblingsmodus Paring
Tildel ekstern (WR) Fn-knapp Ingen
Flymodus Deaktiver
Utløserlås ved tomt spor Aktiver utløser