For å vise egendefinerte innstillinger, velger du A-fanen i kameramenyene.

Egendefinerte innstillinger brukes for å tilpasse kamerainnstillingene etter egne preferanser.

Hovedmeny

Grupper med egendefinerte innstillinger

Følgende egendefinerte innstillinger er tilgjengelige:

Egendefinert innstilling 1
  Nullstill egend. innstillinger
a Autofokus
a1 Valg av AF-C-prioritet
a2 Valg av AF-S-prioritet
a3 Følgefokus med Lock-on
a4 Autov. AF-søkef. ans./øye.gj.kj.
a5 Fokuspunkter brukt
a6 Lagre punkter etter retning
a7 AF-aktivering
a8 Begr. valg for AF-søkefeltfunk.
a9 Overlapping av fokuspunkt
a10 Alternativer for fokuspunkt
a11 AF for dårlige lysforhold
a12 Innebygd fokuseringslys
a13 Manuell fokusring i AF-modus 2
b Lysmåling/eksponering
b1 EV-trinn for ekspon.ktrl.
b2 Enkel eksp.kompensasjon
b3 Måleo. for sentr.dom. lysm.
b4 Fininnstille optimal eksp.
c Tidsbrytere/AE-lås
c1 Utløser AE-L
c2 Selvutløser
c3 Forsinkelse på avslåing
d Opptak/visning
d1 Opptakshast. for CL-funk.
d2 Maks. antall bilder i serien
d3 Altern. for synkr. utløserfunksjon
d4 Innst. for ekspon.forsinkelse
d5 Lukkertype
d6 Begrens bildefelt som kan velges
d7 Filnummersekvens
d8 Bruk live view-innstillingene.
d9 Vis rutenett for komposisjon
d10 Peaking-markering
d11 Vis alt ved serieopptak
e Alternativ eksp./blits
e1 Blitssynk. lukkertid
e2 Lukkertid for blits
e3 Eksponeringskomp. for blits
e4 Auto. c ISO-følsomhetsktrl.
e5 Innstillingslys
e6 Auto alt. eksponeringer (M)
e7 Rekkef. for alter. eksp.
f Kontroller
f1 Tilpass i-menyen
f2 Egendefinert kontrolltilordning
f3 OK-knapp
f4 Lukkertids- og blenderlås
f5 Tilpass kommandohjulene
f6 Slipp knappen og bruk hjul
f7 Omvendte indikatorer
g Film
g1 Tilpass i-menyen
g2 Egendefinert kontrolltilordning
g3 OK-knapp
g4 AF-hastighet
g5 Sporingsfølsomhet for AF
g6 Høylysvisning

Elementer endret fra standardverdiene angis med stjernetegn ("U").

Kun tilgjengelig med kompatible objektiver.

Se også

For menyens standardinnstillinger, se "Standardinnstillinger for menyen med egendefinerte innstillinger" (0 Standardinnstillinger for menyen med egendefinerte innstillinger).