Optisk og radiostyrt AWL kan brukes sammen. Radiostyring av blitser styres av en WR-R10-enhet som er koblet til kameraet, og optisk styring styres av en kommandoenhet for trådløs blitsfotografering SU-800 eller en SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 eller SB-500 blits montert i kameraets tilbehørssko. Før du fortsetter, må du opprette en trådløs tilkobling mellom de radiostyrte blitsene og WR-R10 (0 Radiostyrt AWL). Hvis en SB-500 er montert i kameraets tilbehørssko, velger du Optisk/radiostyrt AWL under Blitsstyring > Alternativer for trådløs blits i fotograferingsmenyen. Med andre blitser eller SU-800, velges dette alternativet automatisk.

Det eneste alternativet som er tilgjengelig for Ekstern blitsstyring er Gruppeblits. Velg en gruppe (A–F) for hver enkelt eksterne blits. Legg optisk styrte blitser i gruppe A til C og radiostyrte enheter i gruppe D til F (for å vise alternativer for gruppe D til F, trykk på 1 eller 3 i displayet med alternativer for gruppeblits).