Eksterne blitser kan fjernstyres via optiske signaler fra en blits montert i kameraets tilbehørssko (optisk AWL) eller via radiosignaler fra en WR-R10 (ekstrautstyr) koblet til kameraet (radiostyrt AWL). Disse blitsstyringsmetoder kan kombineres som beskrevet nedenfor:

Radiostyrt AWL med en eller flere eksterne blitser (0 Radiostyrt AWL)

Radiostyrt AWL med en eller flere eksterne blitser (0 Radiostyrt AWL)

Radiostyrt AWL med tilleggsbelysning levert av en blits montert i tilbehørsskoen (0 Legge til en blits montert i tilbehørsskoen)

Radiostyrt AWL kombinert med optisk AWL levert av en blits montert i tilbehørsskoen (0 Optisk/radiostyrt AWL)