Blitskompensasjon brukes til å endre blitsens blinkstyrke fra –3 EV til +1 EV i trinn på 1/3 EV og på denne måten endre lysstyrken på hovedmotivet i forhold til bakgrunnen. Blitsens blinkstyrke kan økes for å få hovedmotivet til å virke lysere, eller reduseres for å forhindre uønskede høylysområder eller reflekser. Generelt sett bør du velge positive verdier for å gjøre hovedmotivet lysere, og negative verdier for å gjøre det mørkere.

For å velge en blitskompensasjonsverdi, bruker du elementet Blitskompensasjon i fotograferingsmenyen. Hvis du har valgt en annen verdi enn ±0,0, vises et Y-ikon i displayet og på kontrollpanelet.

Normal blinkstyrke kan gjenopprettes ved å stille blitskompensasjonen på ±0,0. Blitskompensasjonen nullstilles ikke når kameraet slås av.