Kameraet kan vise blitsinformasjon for blitsene SB-5000 og SB-500 montert i kameraets tilbehørssko og konfigurert som en masterblits for optisk AWL, samt for eksterne blitser som styres med radiostyrt AWL ved hjelp av en WR-R10. Blitsinformasjon kan vises i kameradisplayet ved å trykke på DISP-knappen under fotografering (0 DISP-knappen). Informasjonen som vises avhenger av valgt blitsstyringsmodus.

Gruppeblits

1 Klarsignal for blits 1
2

Ekstern blitsstyring

FP-indikator

3 Ekstern blitsstyring 2
4

Styrefunksjon for gruppeblits 3

Gruppeblitsmodus

Blinkstyrke (effekt)/blitskompensasjon

5 Kanal 2
6 Koblingsmodus 4

Vises i radiostyrt AWL når alle blitsene er klare.

Optisk AWL vises med Y, radiostyrt AWL med Z, samt kombinert optisk og radiostyrt AWL med Y og Z. Kanal for optisk AWL med kombinert bruk av optisk og radiostyrt AWL vises bare når du bruker SB-500 som masterblits.

Ved bruk av kombinert optisk og radiostyrt AWL vises ikoner for hver gruppe.

Vises bare når radiostyrt AWL eller kombinert optisk og radiostyrt AWL brukes.

Hurtig trådløs styring

1 Klarsignal for blits 1
2

Ekstern blitsstyring

FP-indikator

3 Ekstern blitsstyring 2
4 A : B-forhold
5 Blitskompensasjon
6 Gruppe C blitsstyringsmodus og blinkstyrke (effekt)
7 Kanal 2
8 Koblingsmodus 3

Vises i radiostyrt AWL når alle blitsene er klare.

Optisk AWL vises med Y, radiostyrt AWL med Z, samt kombinert optisk og radiostyrt AWL med Y og Z. Kanal for optisk AWL med kombinert bruk av optisk og radiostyrt AWL vises bare når du bruker SB-500 som masterblits.

Vises bare når radiostyrt AWL eller kombinert optisk og radiostyrt AWL brukes.

Repeterende slaveblits

1 Klarsignal for blits 1
2 Ekstern blitsstyring
3 Blinkstyrke (effekt)
4 Ekstern blitsstyring 2
5

Antall avfyrte blink (ganger)

Frekvens

6 Gruppestatus (aktivert/deaktivert)
7 Kanal 2
8 Koblingsmodus 3

Vises i radiostyrt AWL når alle blitsene er klare.

Optisk AWL vises med Y, radiostyrt AWL med Z, samt kombinert optisk og radiostyrt AWL med Y og Z. Kanal for optisk AWL med kombinert bruk av optisk og radiostyrt AWL vises bare når du bruker SB-500 som masterblits.

Vises bare når radiostyrt AWL eller kombinert optisk og radiostyrt AWL brukes.

Blitsinformasjon og kamerainnstillinger

Blitsinfomasjonsvisningen viser kamerainnstillingene som er valgt, inkludert opptaksinnstilling, lukkertid, blenderåpning og ISO-følsomhet.

Endre blitsinnstillingene

Du kan endre blitsinnstillingene ved å trykke på i-knappen i displayet med blitsinformasjon. Alternativene som er tilgjengelig avhenger av blitsen og hvilke innstillinger som er valgt. Du kan også prøveavfyre blitsen.