Hold S-knappen nede og drei hovedkommandohjulet for å justere kameraets lysfølsomhet i henhold til tilgjengelig mengde lys. Gjeldende innstilling vises i opptaksdisplayet og kontrollpanelet. Velg mellom innstillinger fra ISO 64 til ISO 25600 (eller i tilfelle Z 6, fra ISO 100 til ISO 51200). Innstillinger fra 0,3 til 1 EV under den laveste av disse verdiene og 0,3 til 2 EV over den høyeste er også tilgjengelig for spesielle situasjoner. b-modus tilbyr et ekstra ISO-A-(auto) alternativ.

S-knapp

Hovedkommandohjul

ISO-følsomhet

Jo høyere ISO-følsomhet, desto mindre lys trengs for en eksponering, slik at du kan bruke kortere lukkertider eller mindre blenderåpninger, men samtidig øker også sannsynligheten for at bildet påvirkes av støy (lyse piksler vilkårlig spredt i bildet, slør eller linjer). Støy er spesielt sannsynlig ved innstillinger mellom Høy 0,3 og Høy 2.

Høy 0,3–Høy 2

Høy 0,3 til og med Høy 2 tilsvarer ISO-følsomhetene 0,3–2 EV over den høyeste tallverdien. Høy 0,3 tilsvarer ISO 32000 (Z 7) eller 64000 (Z 6), mens Høy 2 tilsvarer ISO 102400 (Z 7) eller 204800 (Z 6).

Lav 0,3–Lav 1

Lav 0,3 til og med Lav 1 tilsvarer ISO-følsomhetene 0,3–1 EV under den laveste tallverdien. Lav 0,3 tilsvarer ISO 50 (Z 7) eller 80 (Z 6), mens Lav 1 tilsvarer ISO 32 (Z 7) eller 50 (Z 6). Brukes til større blenderåpninger eller lange lukkertider i sterkt lys. Noen detaljer kan mistes i høylysområder. I de fleste tilfeller anbefales en ISO-følsomhet ved eller over den laveste numeriske verdien.

Automatisk ISO-følsomhetskontroll

Med eksponeringskontroll P, S, A og M kan du automatisk slå ISO-følsomhetskontroll på eller av ved å holde S-knappen nede og dreie på underkommandohjulet. Når automatisk ISO-følsomhetskontroll er aktivert, vil ISO-følsomheten automatisk bli justert hvis optimal eksponering ikke kan oppnås med den verdi du har valgt med S-knappen og hovedkommandohjulet. For å hindre at ISO-følsomheten blir for høy, kan du velge en øvre grense fra ISO 100 (Z 7) eller 200 (Z 6) til Høy 2 med Innst. for ISO-følsomhet > Maksimal følsomhet i fotograferingsmenyen.

Underkommandohjul

S-knapp

Når automatisk ISO-følsomhetskontroll er aktivert, viser opptaksdisplayet ISO AUTO og kontrollpanelet ISO-A. Når følsomheten endres den verdi du selv har valgt, vises den endrede verdien i displayet.

Skjerm

Kontrollpanel

Automatisk ISO-følsomhetskontroll

Hvis ISO-følsomheten du selv har valgt er høyere enn den som er valgt for Maksimal følsomhet når automatisk ISO-følsomhetskontroll er aktivert, vil verdien du har valgt bli brukt i stedet. Ved bruk av blits, vil lukkertiden være begrenset til verdier mellom tiden som er valgt for egendefinert innstilling e1 (Blitssynk. lukkertid) og tiden valgt for egendefinert innstilling e2 (Lukkertid for blits).