Opptaksinformasjon legges over bildene som vises under avspilling på full skjerm. Trykk på 1 eller 3 eller trykk på DISP-knappen for å bla gjennom opptaksinformasjonen som vist nedenfor.

1 Filinformasjon
2 Ingen (bare bildet) 1
3 Oversiktsdata 1
4 Stedsdata 2

Vises bare hvis det tilsvarende alternativet er valgt under Visn.alternativer for avspilling i avspillingsmenyen.

Vises bare hvis bildet ble lagret med disse data (0 Stedsdata).

Filinformasjon

1 Beskyttelsesstatus
2 Indikator for retusjering
3 Opplastingsmarkering
4 Fokuspunkt *
5 Bildenummer/totalt antall bilder
6 Bildekvalitet
7 Bildestørrelse
8 Bildefelt
9 Opptakstidspunkt
10 Opptaksdato
11 Rangering
12 Mappenavn
13 Filnavn

Vises bare hvis Fokuspunkt er valgt for Visn.alternativer for avspilling.

Eksponeringsdata

1 Opptaksinnstilling
2 Lukkertid
3 Blenderåpning
4 Eksponeringskompensasjon
5 ISO-følsomhet *

Vises i rødt hvis bildet ble tatt med eksponeringskontroll P, S, A eller M med automatisk ISO-følsomhetskontroll aktivert.

Høylys

1 Høylysområder (områder som kan være overeksponerte)
2 Mappenummer–bildenummer

RGB-histogram

1 Mappenummer–bildenummer
2

Hvitbalanse

Fargetemperatur

Finjustering av hvitbalanse

Manuell forhåndsinnstilling

3 Histogram (RGB-kanal)
4 Histogram (rød kanal)
5 Histogram (grønn kanal)
6 Histogram (blå kanal)

Avspillingszoom

Trykk på X for å zoome inn på fotografiet når histogrammet vises. Bruk X- og W (Q)-knappene for å zoome inn og ut og multivelgeren for å rulle bildet. Histogrammet oppdateres for kun å vise dataene for den delen av bildet som er synlig i displayet.

Histogrammer

Histogrammer viser spredningen av fargetoner med piksellysstyrken (fargetonene) vist på den horisontale aksen og antall piksler vist på den vertikale aksen. Kameraets histogrammer er bare veiledende og kan avvike fra dem som vises i bildeprogrammer. Eksempler på histogrammer vises nedenfor:

Hvis bildet inneholder gjenstander med et bredt spekter av lysstyrker, vil spredningen av fargetoner være ganske jevn.

Hvis bildet er mørkt, vil spredningen av fargetoner forskyves mot venstre.

Hvis bildet er lyst, vil spredningen av fargetoner forskyves mot høyre.

Når eksponeringskompensasjonen økes, forskyves spredningen av fargetoner mot høyre, og når eksponeringskompensasjonen reduseres, forskyves den mot venstre. Histogrammer kan gi en pekepinn om eksponeringen som helhet når sterkt lys gjør det vanskelig å se fotografiene i displayet.

Opptaksdata

Avhengig av innstillingene som gjaldt da bildet ble tatt, kan det være opptil fem sider med opptaksdata: generelle data, blitsinformasjon, Picture Control, avansert og informasjon om opphavsrett.

Opptaksdata, Side 1 (Generelt)

1

Lysmåling

Lukkertype

Lukkertid

Blenderåpning

2

Opptaksinnstilling

ISO-følsomhet 1

3

Eksponeringskompensasjon

Optimal finjustering av eksponering 2

4 Brennvidde
5 Objektivdata
6 Fokusfunksjon
7 Bildestabilisator
8 Hvitbalanse 3
9 Finjustering av hvitbalanse
10 Fargerom
11 Kameranavn
12 Bildefelt
13 Mappenummer–bildenummer

Vises i rødt hvis bildet ble tatt med eksponeringskontroll P, S, A eller M med automatisk ISO-følsomhetskontroll aktivert.

Vises hvis egendefinert innstilling b4 (Fininnstille optimal eksp.) er satt til en annen verdi enn null for hvilken som helst lysmålingsmetode.

Inkluderer også fargetemperaturen til bilder tatt med automatisk hvitbalanse.

Opptaksdata, Side 2 (Blitsinformasjon) *

14 Blitsstype
15 Ekstern blitsstyring
16 Blitsfunksjoner
17

Blitsstyringsmodus

Blitskompensasjon

Vises kun hvis bildet ble tatt med blits (ekstrautstyr; 0 Nikon Creative Lighting System).

Opptaksdata, Side 3 (Picture Control)

18 Picture Control *

Elementene som vises avhenger av hvilken Picture Control som var valgt da bildet ble tatt.

Opptaksdata, Side 4 (Avansert)

19

Støyreduksjon ved høy ISO-følsomhet

Støyreduksjon ved lang eksponering

20 Aktiv D-Lighting
21

HDR-eksponeringsdifferanse

HDR-utjevning

22 Vignetteringskontroll
23 Retusjeringslogg
24 Bildekommentar

Opptaksdata, Side 5 (Informasjon om opphavsrett) *

25 Navn på fotograf
26 Opphavsrettsinnehaver

Informasjon om opphavsrett vises bare hvis den ble lagret med fotografiet med alternativet Informasjon om opphavsrett i oppsettsmenyen.

Stedsdata

Informasjon om breddegrad, lengdegrad og andre stedsdata blir levert av og avhenger av GPS-mottakeren eller smartenheten (0 Stedsdata). For filmer gir stedsdata informasjon om det stedet hvor opptaket startet.

Oversiktsdata

1 Bildenummer/totalt antall bilder
2 Opplastingsmarkering
3 Beskyttelsesstatus
4 Indikator for retusjering
5 Kameranavn
6 Indikator for bildekommentar
7 Indikator for stedsdata
8 Histogram
9 Bildekvalitet
10 Bildestørrelse
11 Bildefelt
12 Filnavn
13 Opptakstidspunkt
14 Opptaksdato
15 Mappenavn
16 Rangering
17 Lysmåling
18 Opptaksinnstilling
19 Lukkertid
20 Blenderåpning
21 ISO-følsomhet 1
22 Brennvidde
23 Aktiv D-Lighting
24 Picture Control
25 Fargerom
26 Blitsfunksjon 2
27

Hvitbalanse

Fargetemperatur

Finjustering av hvitbalanse

Manuell forhåndsinnstilling

28

Blitskompensasjon 2

Innstilling for styringsenhet 2

29 Eksponeringskompensasjon

Vises i rødt hvis bildet ble tatt med eksponeringskontroll P, S, A eller M med automatisk ISO-følsomhetskontroll aktivert.

Vises kun hvis bildet ble tatt med blits (ekstrautstyr; 0 Nikon Creative Lighting System).