For å aktivere den elektroniske lukkeren og eliminere støy og vibrasjon forårsaket av den mekaniske lukkeren, velg for Lydløs fotografering i fotograferingsmenyen. Uavhengig av hvilken innstilling som er valgt for Alternativer for pipesignal i oppsettsmenyen, vil ingen pipesignaler høres når kameraet fokuserer eller mens selvutløseren teller ned. Merk at den elektroniske lukkeren vil bli brukt uansett hvilket alternativ som er valgt for egendefinert innstilling d5 (Lukkertype).

Et ikon vises når lydløs fotografering er aktivert. Med andre utløserfunksjoner enn Serieopptak H (utvidet), vil skjermen bli mørk i et øyeblikk når lukkeren utløses for å vise at et bilde har blitt tatt.

Når du aktiverer lydløs fotografering endres bildefrekvensen for serieopptak (0 Bildefrekvens) og noen funksjoner deaktiveres, inkludert blitsen, støyreduksjon ved lang eksponering og flimmerreduksjon.

Lydløs fotografering

Valg av for Lydløs fotografering demper lukkerlyden, men dette fritar ikke fotografer fra behovet for å respektere motivets personvern og bilderettigheter. Selv om støy fra den mekaniske lukkeren er dempet, kan andre lyder likevel være hørbare, for eksempel under autofokus eller justering av blenderåpningen eller dersom du trykker på G- eller K-knappen når et annet alternativ enn Av er valgt for Bildestabilisator. Under lydløs fotografering kan flimmer, bånd og fortegninger være synlige på visningen og i det endelige bildet under belysning med lysstoffrør, kvikksølvdamp- eller natriumlamper, eller dersom kameraet eller motivet beveger seg under opptaket. Ujevne kanter, fargefrynser, moaré og lyse flekker kan også forekomme. Det kan vises lyse områder eller bånd i noen områder av bildet med blinkende skilter eller andre pulserende lyskilder, eller hvis motivet belyses kortvarig av en blits eller en annen sterk, momentan lyskilde.