Bruk Beskytt-alternativet i i-menyen for å beskytte bilder mot utilsiktet sletting. Vær oppmerksom på at dette ikke forhindrer bilder fra å slettes hvis minnekortet formateres.

  1. Velg et bilde.

    Trykk på K-knappen for å starte avspilling og vise et bilde du ønsker å beskytte.

  2. Vis i-menyen.

    Trykk på i-knappen for å gå tilbake til i-menyen.

  3. Velg Beskytt.

    Marker Beskytt og trykk på J. Beskyttede bilder er angitt med et P-ikon. For å fjerne beskyttelsen, vis bildet igjen og gjenta trinn 2–3.

Fjerne beskyttelsen fra alle bildene

For å fjerne beskyttelsen fra alle bilder i mappen eller mappene som er valgt for Avspillingsmappe i avspillingsmenyen, velg Fjern beskyttelse for alle i i-menyen.