For å vise alternativer for avspilling, velger du D-fanen i kameramenyene.

Alternativ

Se også

For menyens standardinnstillinger, se "Standardinnstillinger for avspillingsmenyen" (0 Standardinnstillinger for avspillingsmenyen).