Dette avsnittet inneholder indikeringene og feilmeldingene som vises på kontrollpanelet og på kameraskjermen.

Indikatorer

Følgende indikatorer vises på kontrollpanelet og/eller kameradisplayet:

Indikator Problem Løsning
Kameradisplay Kontrollpanel
H Lav batteristyrke. Ha klart et helt oppladet reservebatteri.

H

(blinker)

Batteriet er utladet. Lad eller bytt batteriet.
Batteriinformasjon utilgjengelig. Batteriet kan ikke brukes. Kontakt en Nikon-autorisert servicerepresentant.
Batteriet støttes ikke. Bytt ut med et Nikon-batteri.
Batteritemperaturen er høy. Fjern batteriet og vent på at det avkjøles.
F–– Objektivet er ikke riktig montert. Kontroller at objektivet er riktig festet og at inntrekkbare objektiv er trekket ut. Denne indikatoren vises også når et objektiv uten CPU er festet via en objektivadapter, men i dette tilfellet behøver du ikke gjøre noe.

Bulb

(blinker)

Bulb (B-innstilling) er valgt med eksponeringskontroll S. Endre lukkertiden eller velg eksponeringskontroll M.

Time

(blinker)

Time (Tid) valgt med eksponeringskontroll S.

Busy

(blinker)

Prosessering pågår. Vent til bildebehandlingen er ferdig.

c

(blinker)

Blitsen ble avfyrt med full kraft; bildet kan være undereksponert. Kontroller bildet i displayet. Hvis det er undereksponert, kan du justere innstillingene og prøve på nytt.
(Eksponeringsindikatorene og lukkertids- eller blendervisningen blinker) Motivet er for lyst; bildet vil bli overeksponert.
 • Senk ISO-følsomheten.
 • Bruk et ND-filter (ekstrautstyr). Med eksponeringskontroll:

  S Bruk kortere lukkertid

  A Velg mindre blenderåpning (høyere f-tall)

Motivet er for mørkt; bildet vil bli undereksponert.
 • Øk ISO-følsomheten.
 • Bruk blits (ekstrautstyr). Med eksponeringskontroll:

  S Bruk lengre lukkertid

  A Velg større blenderåpning (lavere f-tall)

Full

(blinker)

Ikke nok minne til å lagre flere bilder med gjeldende innstillinger, eller kameraet har ikke flere fil- eller mappenumre.
 • Reduser bildekvalitet eller -størrelse.
 • Slett bilder etter at du har kopiert viktige bilder til en datamaskin eller annet utstyr.
 • Sett inn et nytt minnekort.

Err

(blinker)

Kamerafeil. Utløs lukkeren. Hvis feilen vedvarer eller oppstår regelmessig, kontakter du en Nikon-autorisert servicerepresentant.

Feilmeldinger

Feilmeldinger i kameradisplayet vises i noen tilfeller også av indikatorene på kontrollpanelet.

Melding Kontrollpanel Problem Løsning
Finner ikke minnekort. [–E–] Kameraet kan ikke finne et minnekort. Slå av kameraet og bekreft at kortet er riktig satt inn.

Får ikke tilgang til dette minnekortet.

Sett inn et nytt kort.

Card, Err

(blinker)

Feil under lesing av minnekort.
 • Bruk et minnekort som er godkjent av Nikon.
 • Hvis feilen vedvarer etter at du har satt inn kortet flere ganger, kan det hende kortet er skadet. Ta kontakt med din forhandler eller en Nikon-autorisert servicerepresentant.
Kan ikke opprette ny mappe. Slett filer eller sett inn et nytt minnekort etter at du har kopiert viktige bilder til en datamaskin eller annet utstyr.

Dette kortet er ikke formatert.

Formater kortet.

For

(blinker)

Minnekortet er ikke formatert for bruk i kameraet. Formater minnekortet, eller sett inn et nytt minnekort.
Kan ikke starte live view. Vent litt. Kameraets innvendige temperatur er høy. Vent til de indre kretsene har kjølt seg ned før du fortsetter opptaket.
Mappen inneholder ingen bilder. Ingen bilder som kan vises på minnekortet. Sett inn et minnekort med bilder som kan vises.
Ingen bilder som kan vises i mappe(r) valgt for avspilling. Bruk elementet Avspillingsmappe i avspillingsmenyen for å velge en mappe som inneholder bilder som kan vises.
Kan ikke vise denne filen. Filen ble redigert på en datamaskin, filer er ikke i samsvar med DCF-standarden, eller filen er skadet. Filen kan ikke vises på kameraet.
Kan ikke velge denne filen. Valgt bilde kan ikke retusjeres. Bilder som er laget med annet utstyr kan ikke retusjeres.
Filmen kan ikke redigeres. Filmen som er valgt kan ikke redigeres.
 • Filmer som er laget med annet utstyr kan ikke redigeres.
 • Filmer må være minst to sekunder lange.
Sjekk skriveren. Skriverfeil. Sjekk skriveren. Velg Fortsett for å fortsette (hvis mulig) *.
Sjekk papiret. Papiret i skriveren har ikke samme størrelse som valgt størrelse. Legg i papir med riktig størrelse og velg Fortsett *.
Papirstopp. Papiret sitter fast i skriveren. Ordne papirstoppen og velg Fortsett *.
Tomt for papir. Skriveren er tom for papir. Legg i papir av valgt størrelse og velg Fortsett *.
Sjekk blekktilførselen. Blekkfeil. Kontroller blekket. Velg Fortsett for å fortsette *.
Tomt for blekk. Skriveren er tom for blekk. Bytt blekkpatron og velg Fortsett *.

Se skriverens bruksanvisning for mer informasjon.