Bruk undervelgeren som styrespak for å velge fokuspunkt eller trykk midt på undervelgeren for å låse fokus og/eller eksponering.

Valg av fokuspunkt

Bruk undervelgeren til å velge fokuspunkt i opptaksdisplayet. Valg av fokuspunkt er ikke tilgjengelig når automatisk valg av AF-søkefelter er valgt som AF-søkefeltfunksjon (0 AF-søkefeltfunksjon).

Fokuspunkt

Eksponeringslås (AE)

Du kan trykke midt på undervelgeren for å låse eksponeringen ved gjeldende innstilling. Eksponeringslås kan brukes til å omkomponere bilder etter lysmåling av et motiv som er utenfor valgt fokusområde i den endelige bildekomposisjonen, og er spesielt effektiv når punktmåling eller sentrumsdominert lysmåling brukes.

Fokuslås

Trykk midt på undervelgeren for å låse fokus på det gjeldende motivet når AF-C er valgt som fokusfunksjon. Når du bruker fokuslås, må du velge en annen AF-søkefeltfunksjon enn automatisk valg av AF-søkefelt.

Låsing av fokus og eksponering

Følg trinnene nedenfor for å bruke fokus- og eksponeringslås.

 1. Still inn fokus og eksponering.

  Plasser motivet i valgt fokuspunkt og trykk utløseren halvveis ned for å låse fokuseringen og fokus.

 2. Lås fokus og eksponering.

  Med utløseren trykket halvveis ned, trykker du midt på undervelgeren for å låse både fokus og eksponering (et AE-L-ikon vises).

  Utløser

  Undervelger

 3. Komponer fotografiet på nytt og ta bildet.

  Fokus fortsetter å være låst mellom opptak dersom du holder utløseren halvveis nede (AF-S) eller holder midten av undervelgeren inne, slik at flere fotografier kan tas etter hverandre med samme fokusinnstilling.

Du må ikke endre avstanden mellom kameraet og motivet så lenge fokuslåsen er aktiv. Hvis motivet beveger seg, fokuserer du på nytt med den nye avstanden.

AF-S

Når AF-S er valgt som fokusfunksjon, forblir fokuset låst så lenge utløseren trykkes halvveis ned (fokuset forblir også låst så lenge midten av undervelgeren trykkes inn).

Bruke utløseren til å låse eksponeringen

Hvis På (trykk halvveis) er valgt for egendefinert innstilling c1 (Utløser AE-L), vil eksponeringen låses når utløseren trykkes halvveis ned.