FV-låsen brukes til å låse blitsens blinkstyrke slik at fotografier kan komponeres på nytt uten å endre blinkstyrken, og for å sikre at blitsens blinkstyrke passer motivet, selv om motivet ikke er midt i bildefeltet. Blitsens blinkstyrke justeres automatisk i forhold til eventuelle endringer i ISO-følsomhet og blenderåpning. FV-lås er ikke tilgjengelig med b-innstillingen.

FV-lås brukes på følgende måte:

 1. Tildel FV-lås til en kamerakontroll.

  Tildel FV-lås til en kontroll med egendefinert innstilling f2 (Egendefinert kontrolltilordning).

 2. Monter en CLS-kompatibel blits.

  Monter en CLS-kompatibel blits i kameraets tilbehørssko.

 3. Still inn blitsen på ønsket funksjon.

  Slå på blitsen og velg TTL eller Automatisk ekstern blits for Blitsstyring > Blitsstyringsmodus (SB-5000, SB-500, SB-400 eller SB-300), eller still blitsstyringsmodusen på TTL, forhåndsblits qA eller forhåndsblits A (andre blitser; se dokumentasjonen som fulgte med blitsen for mer informasjon).

 4. Fokuser.

  Plasser motivet midt i bildet og trykk utløseren halvveis ned for å fokusere.

 5. Lås blitsens blinkstyrke.

  Etter å ha bekreftet at klarsignalet for blitsen (c) vises i kameradisplayet, trykker du på kontrollen valgt i trinn 1. Blitsen vil avgi et forhåndsblink for å bestemme passende blinkstyrke. Blinkstyrken låses på dette nivået og FV-låsikonet (r) vises i kameradisplayet.

 6. Komponer bildet på nytt.

  Blitsens blinkstyrke forblir låst på den målte verdien i trinn 5.

 7. Ta bildet.

  Trykk utløseren helt ned for å ta bildet. Om ønskelig kan du ta flere bilder uten å frigjøre FV-låsen.

 8. Frigjør FV-låsen.

  Trykk på kontrollen valgt i trinn 1 for å frigjøre FV-låsen. Bekreft at FV-låsikonet (r) ikke lenger vises.