Den valgte "utløserfunksjon" bestemmer hva som skal skje neste gang utløseren trykkes ned. For å velge en utløserfunksjon, hold c (E)-knappen nede og drei hovedkommandohjulet. Trykk på J når ønsket alternativ markeres. Det valgte alternativet angis med ikoner på opptaksdisplayet og kontrollpanelet.

Skjerm

Kontrollpanel

Følgende alternativer er tilgjengelige i fotograferingsmodus.

Alternativ Beskrivelse
U Enkeltbilde Kameraet tar et bilde hver gang du trykker ned utløseren.
V Serieopptak L Kameraet tar 1–5 bilder per sekund så lenge du holder utløseren nede. Bildefrekvensen kan velges ved å dreie underkommandohjulet når Serieopptak L vises i lukkerutløsingsindikeringen.
W Serieopptak H Kameraet tar opptil cirka 5,5 bilder per sekund så lenge du holder utløseren nede.
X Serieopptak H (utvidet) Kameraet tar opptil omtrent 9 bilder per sekund (Z 7) eller 12 bilder per sekund (Z 6) så lenge du holder utløseren nede. Blits (ekstrautstyr) kan ikke brukes. Flimmerreduksjon har ingen effekt.
E Selvutløser Ta bilder med selvutløseren (0 Selvutløseren).

Opptaksdisplayet

Med modusene kontinuerlig lav hastighet og kontinuerlig høy hastighet oppdateres skjermbildet i sanntid selv når fotografering pågår.

Bildefrekvens

Bildefrekvens varierer med kamerainnstillingene. Omtrentlig maksimal bildefrekvens ved forskjellige innstillinger angis i tabellen nedenfor.

>
Utløserfunksjoner Bildekvalitet Bitdybde Lydløs fotografering
Av
Serieopptak L JPEG/TIFF 5 b/s

Z 7: 4 b/s

Z 6: 4,5 b/s

NEF (RAW)/
NEF (RAW) + JPEG
12
14

Z 7: 3,5 b/s

Z 6: 4 b/s

Serieopptak H JPEG/TIFF 5,5 b/s

Z 7: 4 b/s

Z 6: 4,5 b/s

NEF (RAW)/
NEF (RAW) + JPEG
12
14

Z 7: 5 b/s

Z 6: 5,5 b/s

Z 7: 3,5 b/s

Z 6: 4 b/s

Serieopptak H
(utvidet)
JPEG/TIFF

Z 7: 9 b/s

Z 6: 12 b/s

Z 7: 8 b/s

Z 6: 12 b/s

NEF (RAW)/
NEF (RAW) + JPEG
12
14

Z 7: 8 b/s

Z 6: 9 b/s

Z 7: 6,5 b/s

Z 6: 8 b/s

Serieopptak H (utvidet)

Avhengig av kamerainnstillingene kan eksponeringen variere uregelmessig under hvert serieopptak. Dette kan forhindres ved å låse eksponeringen (0 Låsing av fokus og eksponering).

Minnebufferen

Kameraet har en minnebuffer for midlertidig lagring, slik at du kan fortsette å ta bilder mens fotografiene lagres på minnekortet. Omtrentlig antall bilder som kan lagres i minnebufferen med gjeldende innstillinger vises i telleverksfeltene så lenge du holder utløseren halvveis nede.

Skjerm

Kontrollpanel

Lampen for minnekortaktivitet lyser mens fotografier lagres på minnekortet. Avhengig av opptaksforholdene og minnekortets ytelse, kan lagring av bildene ta fra noen få sekunder til noen minutter. Ikke fjern minnekortet eller fjern eller koble fra strømkilden før lampen for minnekortaktivitet er slukket. Slås kameraet av mens data fortsatt ligger i bufferen, slås ikke strømmen av før alle bilder i bufferen er lagret. Dersom batteriet blir utladet mens bildene ligger i bufferen, deaktiveres lukkeren, og bildene overføres til minnekortet.

I filmmodus kan du velge handlingen som skal utføres når utløseren trykkes ned (0 Ta opp filmer (b-modus)).

Alternativ Beskrivelse
U Enkeltbilde Kameraet tar et bilde hver gang du trykker ned utløseren. Uansett hvilket alternativ som velges kan du ta maksimalt 50 bilder med hver film.
c Serieopptak Kameraet tar bilder i opptil 3 (Z 7) eller 2 (Z 6) sekunder om gangen mens utløseren holdes nede. Bildefrekvensen varierer avhengig av alternativet som er valgt under Bildestørrelse/frekvens i filmopptaksmenyen. Bare ett bilde kan tas om gangen mens filmopptak pågår.

Selvutløseren

Selvutløseren brukes til å starte en nedtelling når du trykker på utløseren og ta et bilde når nedtellingen løper ut.

 1. Velg en selvutløserfunksjon.

  Trykk på c (E)-knappen og drei på hovedkommandohjulet for å markere E (selvutløser).

 2. Velg lukkerforsinkelsen.

  Drei underkommandohjulet for å velge lukkerforsinkelsen og trykk på J.

 3. Komponer bildet og fokuser.

  Hvis AF-S er valgt som fokusfunksjon, starter ikke nedtellingen før kameraet klarer å fokusere.

 4. Start selvutløseren.

  Trykk utløseren helt ned for å starte selvutløseren. Et E-ikon vil vises i displayet, og selvutløserlampen begynner å blinke og slutter å blinke to sekunder før bildet blir tatt.

Ta flere bilder

Bruk egendefinert innstilling c2 (Selvutløser) for å velge antall bilder som skal tas og intervallet mellom bildene når selvutløserens nedtelling løper ut.