Når en blits som støtter samlet blitsstyring (en SB-5000, SB-500, SB-400 eller SB-300) er montert på kameraet, kan du justere blitsstyringsmodusen, blitsens blinkstyrke og andre blitsinnstillinger med elementet Blitsstyring > Blitsstyringsmodus i fotograferingsmenyen (for SB-5000 kan disse innstillingene også justeres med kontrollene på blitsen). Tilgjengelige alternativer avhenger av hvilken blits som brukes, mens alternativene som vises under Blitsstyringsmodus avhenger av hvilken modus som ble valgt. Innstillingene for andre blitser kan kun justeres med blitsens egne kontroller.

  • TTL: i-TTL-modus. Ved bruk av SB-500, SB-400 og SB-300, kan blitskompensasjonen justeres med elementet Blitskompensasjon i fotograferingsmenyen.
  • Automatisk ekstern blits: I denne modusen justeres blitsens blinkstyrke automatisk i henhold til lysmengden som reflekteres av motivet. Blitskompensasjon er også tilgjengelig. Automatisk ekstern blits støtter blitsmodusene "blenderstyrt blitsautomatikk" (qA) og "ikke-TTL Auto" (A). Se blitsens bruksanvisning for mer informasjon.
  • Manuell avstandsprioritet: Velg avstanden til motivet. Blitsens blinkstyrke justeres automatisk. Blitskompensasjon er også tilgjengelig.
  • Manuell: Velg blinkstyrken manuelt.
  • Repeterende blits: Blitsen avfyres gjentatte ganger så lenge lukkeren er åpen. Dette skaper en multieksponeringseffekt. Velg blitsens blinkstyrke (Effekt), det maksimale antall ganger enheten skal avfyres (Ganger) og antall ganger blitsen skal avfyres per sekund (Frekvens, målt i Hertz). Alternativene som er tilgjengelig for Ganger varierer og avhenger av alternativene som er valgt under Effekt og Frekvens. Se dokumentasjonen som fulgte med blitsen for mer informasjon.

Samlet blitsstyring

Samlet blitsstyring gjør at kameraet og blitsen kan dele innstillinger. Når en blits som støtter samlet blitsstyring er montert på kameraet, vil endringer av blitsinnstillingene gjort med kameraet eller blitsen bli iverksatt i begge enheter. Det samme gjelder endringer som blir gjort med programvaren Camera Control Pro 2 (selges separat).

i-TTL-blitsstyring

Når en CLS-kompatibel blits er satt til TTL, vil kameraet automatisk velge en av følgende typer blitsstyring:

  • i-TTL-balansert utfyllingsblits: Blitsen sender ut en serie med nesten usynlige forhåndsblink (til belysningskontroll) rett før hovedblinket avfyres. Kameraet analyserer forhåndsblinkene som reflekteres fra gjenstander i hele bildefeltet og justerer blitsens blinkstyrke for en naturlig balanse mellom hovedmotivet og belysningen i omgivingen og bakgrunnen.
  • Standard i-TTL-utfyllingsblits: Blitsens blinkstyrke justeres for å få belysningen i bildefeltet til et standardnivå. Bakgrunnslysstyrken tas ikke med i beregningen. Anbefales for bilder der hovedmotivet er vektlagt på bekostning av bakgrunnsdetaljer, eller når eksponeringskompensasjon brukes. Standard i-TTL-utfyllingsblits aktiveres automatisk når punktmåling velges.