Følgende tabell viser omtrentlig antall bilder som kan lagres på et 64 GB Sony XQD-kort, G-series QD-G64E, ved forskjellige bildekvalitets- og bildestørrelsesinnstillinger når FX (36 × 24) er valgt for Velg bildefelt (per juli 2018).

Z 7:

Bildekvalitet Bildestørrelse

Filstørrelse 1

Antall bilder 1

Bufferkapasitet 2

NEF (RAW) Komprimert uten tap 12-bits Stor 44,7 MB 748 23
Medium 31,5 MB 1000 19
Liten 24,5 MB 1400 19
14-bits Stor 55,8 MB 654 19
Komprimert 12-bits 40,7 MB 1000 23
14-bits 49,4 MB 845 19
Ukomprimert 12-bits 74,1 MB 748 23
14-bits 85,1 MB 654 18
TIFF (RGB) Stor 134,6 MB 412 21
Medium 76,5 MB 723 22
Liten 34,8 MB 1500 25
JPEG 3 Fine Stor 17,2 MB 1900 25
Medium 11,7 MB 3200 25
Liten 6,8 MB 6500 25
Normal Stor 11,8 MB 3700 25
Medium 7,0 MB 6400 25
Liten 3,5 MB 12700 25
Basic Stor 3,8 MB 7500 25
Medium 2,6 MB 12300 25
Liten 1,6 MB 24100 25

Alle tall er omtrentlige. Filstørrelsen, og følgelig bufferkapasiteten og antall bilder som kan tas opp, varierer med scenen som tas opp.

Største antall eksponeringer som kan lagres i minnebufferen ved ISO 100. Kan synke i noen situasjoner, for eksempel ved bildekvaliteter merket med en stjerne ("m") eller hvis automatisk fortegningskontroll er på.

Tallene forutsetter størrelsesprioritert JPEG-komprimering. Velger du et bildekvalitetsalternativ merket med en stjerne ("m"; optimal komprimering) øker JPEG-bildenes filstørrelse. Antallet bilder og bufferkapasiteten synker tilsvarende.

Z 6:

Bildekvalitet Bildestørrelse

Filstørrelse 1

Antall bilder 1

Bufferkapasitet 2

NEF (RAW) Komprimert uten tap 12-bits Stor 22,5 MB 1300 35
Medium 16,1 MB 1900 26
Liten 12,7 MB 2500 26
14-bits Stor 28,2 MB 1100 43
Komprimert 12-bits 20,4 MB 1800 37
14-bits 24,8 MB 1500 43
Ukomprimert 12-bits 38,5 MB 1300 33
14-bits 44,1 MB 1100 34
TIFF (RGB) Stor 69,3 MB 759 27
Medium 39,5 MB 1300 31
Liten 18,4 MB 2800 35
JPEG 3 Fine Stor 9,4 MB 3400 44
Medium 6,6 MB 5600 50
Liten 4,0 MB 10400 51
Normal Stor 6,4 MB 6700 44
Medium 3,9 MB 10900 50
Liten 2,1 MB 19900 51
Basic Stor 2,3 MB 13000 46
Medium 1,7 MB 20800 50
Liten 1,2 MB 35200 50

Alle tall er omtrentlige. Filstørrelsen, og følgelig bufferkapasiteten og antall bilder som kan tas opp, varierer med scenen som tas opp.

Største antall eksponeringer som kan lagres i minnebufferen ved ISO 100. Kan synke i noen situasjoner, for eksempel ved bildekvaliteter merket med en stjerne ("m") eller hvis automatisk fortegningskontroll er på.

Tallene forutsetter størrelsesprioritert JPEG-komprimering. Velger du et bildekvalitetsalternativ merket med en stjerne ("m"; optimal komprimering) øker JPEG-bildenes filstørrelse. Antallet bilder og bufferkapasiteten synker tilsvarende.