Et stort utvalg av tilbehør er tilgjengelig for ditt Nikon-kamera.

Strømkilder
 • Oppladbart litium-ion batteri EN-EL15b: Ekstra EN-EL15b-batterier er tilgjengelige fra lokale forhandlere og Nikon-autoriserte servicerepresentanter. EN-EL15a/EN-EL15-batterier kan også brukes, men merk deg at du kanskje ikke kan ta like mange bilder på en enkelt lading (0 Batterivarighet).
 • Batterilader MH-25a: MH-25a kan brukes til å lade opp EN-EL15b-batterier. Batteriladeren MH-25 kan også brukes.
 • Batteripakke MB-N10: En batteripakke for Nikon speilløse kameraer. Når denne er koblet til kameraet kan du bruke to EN-EL15b oppladbare litium-ion batterier som strømforsyningskilde.
 • Nettadapter for lading EH-7P: EH-7P kan brukes til å lade EN-EL15b-batterier som sitter i kameraet (batteriet lades bare når kameraet er av). Den kan ikke brukes til å lade EN-EL15a/EN-EL15-batterier.
 • Strømforsyning EP-5B, nettadaptere EH-5c og EH-5b: Disse enhetene kan brukes til å gi kameraet strøm i lengre perioder. EP-5B kreves for å koble kameraet til EH-5c/EH-5b; se "Koble til en strømforsyning og nettadapter" (0 Koble til en strømforsyning og nettadapter) for details.
Filtre
 • Nøytral fargefiltre, også kalt NC-filtre, kan brukes til å beskytte objektivet.
 • For å unngå skyggebilder, bør man unngå at bruke filtre når motivet står i sterkt motlys, eller når det er en sterk lyskilde i bildefeltet.
 • Sentrumsdominert lysmåling anbefales dersom matrisemåling ikke gir ønsket resultat med filtre som har eksponeringsfaktor (filterfaktorer) over 1× (Y44, Y48, Y52, O56, R60, X0, X1, C-PL, ND2S, ND4, ND4S, ND8, ND8S, ND400, A2, A12, B2, B8, B12). Se filtrets bruksanvisning for mer informasjon.
 • Filtre som er ment for fotografering med spesialeffekter, kan forstyrre autofokus eller fokusindikatoren (I).
Objektivadaptere FTZ-objektivadapteren (0 FTZ-objektivadapteren)
Fjernstyringskabler Fjernstyringskabel MC-DC2 (lengde 1 m): Når du har koblet MC-DC2 til kameraets terminal for tilbehør, kan kabelen brukes til å utløse lukkeren eksternt.
GPS-enheter GPS-mottaker GP-1/GP-1A: Hvis du kobler GP-1/GP-1A til kameraets terminal for tilbehør, kan mottakeren brukes til å registrere gjeldende breddegrad, lengdegrad, høyde og UTC (koordinert universaltid) med bilder som tas med kameraet. Merk at GP-1/GP-1A-mottakerne ikke lenger produseres.
USB-kabler
 • USB-kabel UC-E24: En USB-kabel med en kontakt av type C for tilkobling til kameraet og en hannkontakt av type A for tilkobling til USB-enheten.
 • USB-kabel UC-E25: En USB-kabel med to C-kontakter.
HDMI-kabler HDMI-kabel HC-E1: En HDMI-kabel med en kontakt av type C for tilkobling til kameraet og en av type A for tilkobling til HDMI-enheter.
Tilbehørsskoadaptere Adapter for synkroniseringskontakt AS-15: Monter AS-15 på kameraets tilbehørssko for å tilkoble strobelys for studio eller annet blitsutstyr via en synkroniseringskontakt.
Deksler til tilbehørssko Deksel til tilbehørssko BS-1: Et deksel som beskytter tilbehørsskoen når en blits ikke er montert.
Kamerahusdeksler Kamerahusdeksel BF-N1: Kamerahusdekslet forhindrer at støv kommer inn i kameraet når et objektiv ikke er på montert på kameraet.
Trådløse sendere

Trådløs sender WT-7: Bruk WT-7 til å laste opp bilder over et trådløst nettverk, styre kameraet fra en datamaskin som kjører Camera Control Pro 2 (selges separat) eller for å ta og vise bilder eksternt fra en datamaskin eller smartenhet.

Merk: Et trådløst nettverk og litt grunnleggende kunnskap om nettverk er nødvendig ved bruk av en trådløs sender. Pass på å oppdatere programvaren i den trådløse senderen til nyeste versjon.

Trådløse fjernkontroller
 • Trådløs fjernkontroll WR-R10/Trådløs fjernkontroll WR-T10: Når en trådløs fjernkontroll WR-R10 er koblet til terminalen for tilbehør, kan kameraet fjernstyres trådløst ved bruk av den trådløse fjernkontrollen WR-T10 (når du kobler til WR-R10, må du sørge for at dekslet til terminalen for tilbehør og USB- og HDMI-kontaktene er helt åpent). Du kan også bruke WR-R10 til å styre radiostyrte blitser. For synkronisert utløsning av lukkerne på mer enn ett kamera, må du klargjøre flere kameraer med sammenkoblede WR-R10-enheter påmontert.
 • Trådløs fjernkontroll WR-1: WR-1-enhetene brukes sammen med de trådløse fjernkontrollene WR-R10 eller WR-T10, eller sammen med andre WR-1-fjernkontroller, i et oppsett der WR-1-enhetene fungerer som enten sendere eller mottakere. Som en sender, kan WR-1 brukes til å styre kameraet og ta bilder via signaler som sendes til en mottaker (WR-R10 eller enda en WR-1) som er koblet til kameraets terminal for tilbehør, mens den som en mottaker kan motta fjernstyringskommandoer fra en WR-T10 eller en separat WR-1-sender.

Merk: Pass på at firmwaren i WR-R10 og WR-1 har blitt oppdatert til nyeste versjon (WR-R10 firmware-versjon 3,0 eller nyere og WR-1 firmware-versjon 1.0.1 eller nyere). Se Nikons nettsted for ditt område for informasjon om firmware-oppdateringer. Kontakt en Nikon-autorisert servicerepresentant når du oppdaterer firmware for WR-R10 fra versjoner før versjon 2.0 til versjon 3.0 eller nyere.

Tilbehør for søkerokular

Øyemusling i gummi DK-29: DK-29 gjør det lettere å se bildet i søkeren og forhindrer tretthet i øyet.

Mikrofoner
 • Stereomikrofon ME-1: Koble ME-1 til kameraets mikrofonkontakt for å ta opp lyd i stereo og redusere sannsynligheten for at det plukkes opp støy fra utstyret (eksempelvis lyder fra objektivet ved automatisk fokusering).
 • Trådløs mikrofon ME-W1: Bruk denne trådløse Bluetooth-mikrofonen til lydopptak på avstand fra kameraet.
Programvare

Camera Control Pro 2: Brukes til fjernstyring av kameraet fra en datamaskin og til å lagre fotografier direkte på datamaskinens harddisk. Når Camera Control Pro 2 brukes til å ta bilder direkte på datamaskinen, vises en PC-tilkoblingsindikator (PC) på kontrollpanelet.

Merk: Bruk den nyeste versjonen av all Nikon-programvare. Se Nikons nettsted for ditt område for oppdatert informasjon om operativsystemer som støttes. Ved bruk av standardinnstillingene, vil Nikon Message Center 2 regelmessig se etter oppdateringer for programvare og firmware fra Nikon så lenge du er logget inn på datamaskinen og maskinen er tilkoblet Internett. En melding vises automatisk når en oppdatering blir funnet.

Tilgjengelighet kan variere med land eller region. Se vårt nettsted eller brosjyrer for nyeste informasjon.

Montere og fjerne dekslet til tilbehørsskoen

Dekslet til tilbehørsskoen BS-1 skyves inn i tilbehørsskoen som vist. For å fjerne dekslet, holder du godt fast i kameraet, trykker dekslet nedover med tommelen og skyver det i retningen som vises.

HDMI-/USB-kabelklips

For å forhindre utilsiktet frakobling, fester du det medfølgende klipset på HDMI-kablene eller på den medfølgende USB-kabelen som vist (tegningen viser USB-kabelen; vær oppmerksom på at klipset kanskje ikke passer til alle HDMI-kabler fra tredjepartsleverandører). Hold skjermen i lagringsposisjonen når du bruker kabelklipset.

HDMI-kabelen festes her

HDMI-kabelen festes her

HDMI-kabelen festes her

Sett fliken inn i det matchende sporet på kameraet og fest kabelklipset

USB-kabel

Samtidig bruk av en HDMI-kabel og en USB-kabel

Koble til en strømforsyning og nettadapter

Slå av kameraet før du kobler til en ekstern strømforsyning og nettadapter (ekstrautstyr).

 1. Gjør klart kameraet.

  Åpne batteridekslet (q) og dekslet til strømforsyningen (w).

 2. Sett inn strømforsyningen EP-5B.

  Pass på å sette strømforsyningen inn i den retningen som vises. Bruk strømforsyningen til å holde den oransje batterilåsen trykket til en side. Låsen holder strømforsyningen på plass når strømforsyningen er satt helt inn.

 3. Lukk batteridekslet.

  Plasser strømforsyningskabelen slik at den går gjennom strømforsyningssporet, og lukk batteridekslet.

 4. Koble til nettadapteren EH-5c/EH-5b.

  Koble nettadapterens strømkabel til vekselstrømkontakten på nettadapteren (e) og strømkabelen til likestrømskontakten (r). Et P-ikon vises når kameraet får strøm fra nettadapteren og strømforsyningen.