Dette avsnittet inngår som en bruksanvisning for objektivet for de som har kjøpt NIKKOR Z 24–70 mm f/4 S objektivsettet. Merk at objektivsett kanskje ikke er tilgjengelig i noen land eller regioner.

Bruke objektivet

Objektivets deler: Navn og funksjoner

1 Solblender Solblenderen blokkerer strølys som ellers ville forårsaket lysflekker eller skyggebilder. Den beskytter også objektivet.
2 Låsemerke for solblender Brukes når solblenderen festes.
3 Solblenderens påsettingsmerke
4 Påsettingsmerke for solblender Brukes når solblenderen festes.
5 Zoomring Drei for å zoome inn eller ut. Pass på å trekke ut objektivet før bruk.
6 Brennviddeskala Viser omtrentlig brennvidde når du zoomer objektivet inn eller ut.
7 Brennviddemarkering
8 Kontrollring
 • Når autofokus er valgt: I autofokusfunksjon kan du dreie kontrollringen for å utføre funksjonen som er valgt med kameraet.
 • Når manuell fokusering er valgt: Drei for å fokusere.
9 Påsettingsmerke for objektivet Brukes når objektivet monteres på kameraet.
10 Gummipakning på objektivfatningen
11 CPU-kontakter Overfører data til og fra kameraet.
12 Bryter for fokusfunksjon Velg A for autofokus eller M for manuell fokusering. Merk at uansett hvilken innstilling du velger, må fokus justeres manuelt når manuell fokusering er valgt med kamerakontrollene.
13 Fremre objektivdeksel
14 Bakre objektivdeksel

Sette på og ta av objektivadapteren

Sette på objektivet

 1. Slå av kameraet og ta av kamerahusdekslet samt det bakre objektivdekslet.

 2. Hold objektivet mot kamerahuset, pass sammen objektivets påsettingsmerke med påsettingsmerket på kamerahuset, og drei objektivet mot klokken til det klikker på plass.

Ta av objektivet

 1. Slå av kameraet.

 2. Trykk på og hold nede utløserknappen for objektivet mens du dreier objektivet med urviseren.

Før bruk

Objektivet er uttrekkbart og skal trekkes ut før bruk. Drei objektivets zoomring som vist til objektivet klikker på plass i uttrukket posisjon. Du kan kun ta bilder når brennviddemarkeringen peker på punkter mellom 24 og 70 på brennviddeskalaen.

Bilder kan tas på disse brennviddene

For å trekke inn objektivet, dreier du zoomringen i motsatt retning og stopper når du kommer til (I)-posisjonen på brennviddeskalaen.

En advarsel vises hvis kameraet slås på når objektivet er trukket inn. Trekk ut objektivet før bruk.

Sette på og ta av solblenderen

Rett inn solblenderens påsettingsmerke (I) med påsettingsmerket for solblenderen (I) og drei deretter solblenderen (w) til I-merket er rettet inn mot låsemerket for solblenderen (K).

Solblenderen tas av i omvendt ordning.

Når du fester eller tar av solblenderen, må du holde den i nærheten av I-symbolet på enden og unngå å gripe for stramt i den. Solblenderen kan vendes og monteres på objektivet når den ikke er i bruk.

Når objektivet er montert

Fokusposisjonen kan endres hvis du slår kameraet av og deretter på igjen etter fokusering. Fokuser på nytt før du tar bildet. Hvis du har fokusert på et forhåndsvalgt sted mens du venter på at motivet skal vises, anbefaler vi at du ikke slår av kameraet før bildet blir tatt.

Forholdsregler for bruk

 • Du må ikke løfte eller holde objektivet eller kameraet med kun solblenderen.
 • Hold CPU-kontaktene rene.
 • Hvis gummipakningen på objektivfatningen blir skadet, må du slutte å bruke objektivet umiddelbart og ta det med til et Nikon-autorisert servicesenter for reparasjon.
 • Sett på fremre og bakre objektivdeksler når objektivet ikke er i bruk.
 • For å beskytte objektivet, må du det oppbevare det skjermet for direkte sollys.
 • Hold objektivet tørt. Rust på den innvendige mekanismen kan forårsake uopprettelig skade.
 • Dersom du etterlater objektivet på ekstremt varme steder kan dette skade eller deformere deler som er laget av armert plast.
 • Raske temperaturendringer kan forårsake skadelig kondens i og på objektivet. Før du flytter objektivet fra varme til kalde omgivelser eller lignende, plasser objektivet i vesken sin eller i en plastpose for å forlenge temperaturutligningen.
 • Vi anbefaler at du plasserer objektivet i objektivvesken for å beskytte det mot riper under transport.

Objektivvedlikehold

 • Fjerning av støv er normalt tilstrekkelig for å rengjøre objektivets linseflater.
 • Flekker og fingeravtrykk kan fjernes fra fluorbelagte linseelementer ved hjelp av en myk, ren klut eller en linserensepapir; rengjør fra midten og utover med sirkelbevegelser. Flekker kan fjernes ved bruk av en myk klut lett fuktet med litt destillert vann, etanol eller linserengjøringsmiddel. Eventuelle dråpeformede flekker igjen fra denne prosessen på den vann- og oljeavvisende overflaten kan deretter tørkes av med en tørr klut.
 • Når du rengjør linseelementer som ikke er fluorbelagte, må du tørke av flekker og fingeravtrykk ved hjelp av en myk, ren bomullsklut eller linserensepapir lett fuktet med litt etanol eller linserengjøringsmiddel. Tørk forsiktig fra midten og utover med sirkelbevegelser og vær forsiktig så du ikke etterlater flekker eller berører linsen med fingrene.
 • Du må aldri bruke organiske løsemidler som malingstynner eller benzen til å rengjøre objektivet.
 • Et nøytralt fargefilter (NC) kan brukes til å beskytte den fremre objektivlinsen.
 • Hvis objektivet ikke skal brukes i en lengre periode, må du oppbevare det på et kjølig, tørt sted for å forhindre mugg og rust. Den må ikke oppbevares i direkte sollys eller med møllkuler av nafta eller kamfer.

Tilbehør

Medfølgende tilbehør

 • 72 mm fremre objektivdeksel med snappfeste LC-72B
 • Bakre objektivdeksel LF-N1
 • Solblender med bajonettfatning HB-85
 • Objektivveske CL-C1

Bruke objektivvesken

 • Vesken er ment å beskytt objektivet mot riper, ikke fra fall eller andre fysiske støt.
 • Vesken er ikke vanntett.
 • Materialet som brukes i vesken kan falme, sverte av, krympe eller endre farge når det gnis eller fuktes.
 • Fjern støv på vesken med en myk børste.
 • Vann og flekker kan fjernes med en myk, tørr klut. Ikke bruk alkohol, benzen, tynner eller andre flyktige kjemikalier.
 • Må ikke oppbevares på steder utsatt for direkte sollys, høye temperaturer eller høy fuktighet.
 • Ikke bruk vesken til å rengjøre skjermen eller objektivets linseelementer.
 • Pass på at objektivet ikke faller ut av vesken under transport.

Materiale: Polyester

Kompatibelt tilbehør

72 mm filtre med skruegjenge

Filtre

Bruk bare ett filter om gangen. Fjern solblenderen før du setter på et filter eller dreier sirkulære polarisasjonsfiltre.

Spesifikasjoner

Fatning Nikon Z-fatning
Brennvidde 24–70 mm
Største blenderåpning f/4
Objektivkonstruksjon 14 elementer i 11 grupper (inkludert 1 ED-linseelement, 1 asfærisk ED-linseelement, 3 asfæriske linseelementer, linseelementer med nanokrystallbelegg og et fluorbelagt fremre linseelement)
Bildevinkel
 • FX-format: 84°–34° 20´
 • DX-format: 61°–22° 50´
Brennviddeskala Gradert i millimeter (24, 28, 35, 50, 70)
Fokuseringssystem Innvendig fokusering
Minste fokusavstand 0,3 m fra fokusplanet ved alle zoomposisjoner
Blenderlameller 7 (avrundet blenderåpning)
Blenderåpningsområde f/4–22
Filterfatning 72 mm (P = 0,75 mm)
Ytre mål Cirka 77,5 mm maksimal diameter × 88,5 mm (avstand fra kameraets objektivmonteringsflens når objektivet er trukket inn)
Vekt Ca. 500 g

Nikon forbeholder seg retten til å endre utseende, spesifikasjoner og ytelsen til dette produktet når som helst og uten forvarsel.