Bruk X og W (Q)-knappene til å veksle mellom avspilling på full skjerm og miniatyravspilling.

Avspilling på full skjerm

X 

 W (Q)

Miniatyravspilling

X 

 W (Q)

X 

 W (Q)

Avspilling på full skjerm

Trykk på K-knappen for å vise det siste bildet på skjermen i fullskjermsformat. Flere bilder kan vises ved å trykke på 4 eller 2; For å vise mer informasjon om det gjeldende bildet, trykker du på 1 eller 3 eller på DISP-knappen (0 Opptaksinformasjon).

Miniatyravspilling

For å vise flere bilder, trykker du på W (Q)-knappen når et bilde vises på full skjerm. Antall bilder som vises øker fra 4 til 9 til 72 hver gang du trykker på W (Q)-knappen, og reduseres hver gang du trykker på X-knappen. Bruk multivelgeren til å markere bilder.

Berøringskontroll

Berøringskontroll kan brukes når bilder vises på skjermen (0 Avspilling).

Dreie til høydeformat

For å vise bilder i høydeformat (stående), velger du under Dreie til høydeformat i avspillingsmenyen.

Bildevisning

Når er valgt under Bildevisning i avspillingsmenyen, vises bildene automatisk etter at de har blitt tatt (fordi kameraet allerede er i riktig retning, dreies bildene ikke automatisk under bildevisning). Hvis På (bare skjerm) er valgt, vil ikke bilder vises i søkeren. Ved serieopptak begynner visningen når opptaket slutter, med det første fotografiet i gjeldende serie på skjermen.