Følg trinnene nedenfor for å ta bilder i b (auto)-modus, en automatisk "pek-og-skyt"-funksjon hvor de fleste innstillingene styres av kameraet i samsvar med opptaksforholdene.

Inntrekkbare objektiver

Inntrekkbare objektiver skal trekkes ut før bruk. Drei objektivets zoomring som vist til objektivet klikker på plass i uttrekket posisjon.

 1. Slå på kameraet.

  Skjermen og kontrollpanelet slås på.

 2. Gjør klart kameraet.

  Drei foto/film-velgeren til C.

 3. Velg b-modus.

  Trykk på frigjøringsknappen for funksjonsvelgeren øverst på kameraet, og drei funksjonsvelgeren til b.

  Funksjonsvelger

  Frigjøringsknapp for funksjonsvelgeren

 4. Gjør klart kameraet.

  Hold håndgrepet med høyre hånd og la kamerahuset eller objektivet hvile i venstre hånd. Hold albuene inn mot brystkassen.

  Komponering av bilder i søkeren

  Liggende (breddeformat)

  Stående (portrett) format

  Komponering av bilder på skjermen

  Liggende (breddeformat)

  Stående (portrett) format

 5. Komponer bildet.

  Komponer bildet og bruk undervelgeren eller multivelgeren til å plassere fokuspunktet over motivet.

  Fokuspunkt

 6. Fokuser.

  For å fokusere, trykk utløseren halvveis ned eller trykk på AF-ON-knappen (AF-lampen vil muligens lyse hvis belysningen av motivet er utilstrekkelig). Hvis AF-S er valgt som fokusfunksjon, vises fokuspunktet i grønt hvis kameraet kan fokusere; hvis kameraet ikke kan fokusere, vil fokuspunktet blinke rødt.

  AF-lampen

  Ikke blokker fokuseringslyset når AF-lampen er tent.

 7. Ta bildet.

  Trykk lett utløseren helt ned for å ta bildet (du kan også ta et bilde ved å berøre skjermen: berør motivet for å fokusere og løft fingeren for å utløse lukkeren). Lampen for minnekortaktivitet tennes og fotografiet lagres på minnekortet. Ikke ta ut minnekortet, fjern eller koble fra strømkilden før lampen har slukket og opptaket er ferdig.

  Lampe for minnekortaktivitet

Tidsbryteren for beredskapsstilling

Hvis det ikke utføres noen handlinger i cirka 30 sekunder, reduseres belysningen i noen sekunder før skjermen, søkeren og kontrollpanelet slås av for å redusere utladningen av batteriet. Trykk utløseren halvveis ned for å reaktivere skjermen. Du kan justere hvor lang tid det skal gå før tidsbryteren for beredskapsstilling utløper med egendefinert innstilling c3 (Forsinkelse på avslåing) > Tidsbryter for ber.stilling.