Med standardinnstillingene vises følgende elementer i i-menyen i fotograferingsmodus.

Still inn Picture Control

Velg en Picture Control i samsvar med motivet eller scenetypen.

Alternativ Beskrivelse
n Auto Kameraet justerer automatisk nyansene og fargetonene basert på Standard Picture Control. Hudtonene i portrettmotiver blir mykere og elementer som løvverk og himmelen i utendørsbilder får friskere farger enn i bilder tatt med Standard Picture Control.
Q Standard Standardbehandling for balanserte resultater. Anbefales for de fleste situasjoner.
R Nøytral Minimal behandling for naturlige resultater. Velg dette alternativet for fotografier som senere skal behandles eller retusjeres.
S Friske farger Bildene bearbeides for å oppnå en virkning med et fargesterkt trykk. Velg dette alternativet til fotografier der det legges vekt på primærfargene.
T Monokrom Ta monokrome fotografier.
o Portrett Behandle portretter for å oppnå naturlig hudtekstur og en avrundet virkning.
p Landskap Gir levende landskaps- og bybilder.
q Flat Bevarer detaljer over et bredt fargetoneområde, fra høylys til skygger. Velg dette alternativet for fotografier som senere skal behandles eller retusjeres betydelig.
k01–k20 Creative Picture Control (Kreativ Picture Control) Velg blant følgende Picture Control-valg, hver med en unik kombinasjon av nyanse, tone, metning og andre innstillinger som gir for en bestemt effekt: Drøm, Morgen, Pop, Søndag, Dyster, Dramatisk, Stillhet, Bleket, Melankolsk, Ren, Dongeri, Leke, Sepia, Blå, Rød, Rosa, Koksgrå, Grafitt, Binær og Karbon.

Marker en Picture Control og trykk på 3 for å vise Picture Control-innstillingene. Endringer i innstillingene kan forhåndsvises i displayet (0 Endre Picture Controls).

Den gjeldende Picture Control angis med et ikon i displayet under opptak.

Endre Picture Controls

Picture Controls kan endres for å passe til motivet eller din kreative hensikt. Marker Still inn Picture Control i i-menyen og trykk på J for å vise Picture Control-listen, og marker deretter en Picture Control og trykk på 3 for å vise Picture Control-innstillingene. Trykk på 1 eller 3 for å markere ønsket innstilling og trykk på 4 eller 2 for å velge en verdi i trinn på 1, eller drei på underkommandohjulet for å velge verdien i trinn på 0,25 (hvilke alternativer som er tilgjengelige avhenger av hvilken Picture Control som er valgt). Du kan gjenopprette standardinnstillingene ved å trykke på O-knappen.

Når du har justert innstillingene og du er fornøyd med resultatet, trykker du på J for å bekrefte endringene og gå tilbake til i-menyen. Picture Controls som er endret fra standardverdiene angis med en stjerne ("U").

Forrige innstillinger

j-indikatoren under verdivisningen i innstillingsmenyen for Picture Control viser den forrige verdien for innstillingen.

“A” (Auto)

Hvis du velger alternativet A (auto) som er tilgjengelig for noen innstillinger, kan kameraet justere innstillingen automatisk. Resultatet varierer avhengig av eksponeringen og motivets plassering i bildefeltet.

"n Auto" Picture Control

Hvis n Auto er valgt for Still inn Picture Control, kan du justere innstillingene i området A−2 til A+2.

Følgende innstillinger er tilgjengelige:

Alternativ Beskrivelse
Effektnivå Slå av eller øk effekten for Creative Picture Control (Kreativ Picture Control).
Hurtig oppskarping

Juster nivåene raskt for balansert Oppskarping, Middels oppskarping og Klarhet. Du kan også gjøre individuelle tilpasninger av følgende parametere:

 • Oppskarping: Bestem skarpheten for detaljer og omriss.
 • Middels oppskarping: Juster skarpheten i henhold til finheten i mønstre og linjer i middels nyanser som påvirkes av Oppskarping og Klarhet.
 • Klarhet: Juster samlet skarphet og tykkere konturers skarphet uten å påvirke lysstyrken eller det dynamiske området.
  Oppskarping
Middels oppskarping
Klarhet
Kontrast Juster kontrast.
Lysstyrke Øk eller senk lysstyrken uten tap av detaljer i høylys eller skygger.
Metning Bestemmer fargenes livfullhet.
Nyanse Juster nyanse.
Filtereffekter Simulerer effekten av fargefilter på monokrome fotografier.
Toning Simulerer skjæret i monokrome fotografier. Ved å trykke på 3 når et annet alternativ enn B&W (sort-og-hvitt) er valgt vises alternativer for metning.
Toning (Creative Picture Control (Kreativ Picture Control)) Juster fargetonene som brukes til Creative Picture Controls (Kreative Picture Controls).

Filtereffekter

Velg mellom følgende:

Eksponeringskontroll Innstilling
Y (gul) Disse alternativene øker kontrasten og kan brukes til å dempe himmelens lysstyrke i landskapsbilder. Oransje gir mer kontrast enn gult, rødt mer kontrast enn oransje.
O (oransje)
R (rød)
G (grønn) Grønn myker opp hudtoner og kan brukes til portretter.

Hvitbalanse

Juster hvitbalanse (for mer informasjon, se "Hvitbalanse", 0 Hvitbalanse).

Alternativ
4 Auto
  Bevar hvit (reduser varme farger)
Bevar overordnet stemning
Bevar varme farger
D Naturlig lys automatikk
H Direkte sollys
G Skyet
M Skygge
J Glødelampe
I Lysstoffrør
  Natriumlamper
Varmt-hvitt lysstoffrør
Hvitt lysstoffrør
Kaldt-hvitt lysstoffrør
Dagslys-hvitt lysstoffrør
Dagslys lysstoffrør
Høytemp. kvikksølvlampe
5 Blits
K Velg fargetemperatur
L Manuell forhåndsinnstilling

Ved å trykke på 3 når Auto eller Lysstoffrør er markert vises underalternativer for det markerte elementet.

Det gjeldende alternativet for hvitbalanse angis med et ikon i displayet under opptak.

Finjustering av hvitbalanse

Når du velger Hvitbalanse i i-menyen vises en liste over hvitbalansealternativer. Hvis du markerer et annet alternativ enn Velg fargetemperatur, kan finjusteringsalternativer vises ved å trykke på 3. Eventuelle endringer i finjusteringsalternativene kan forhåndsvises i displayet.

G Øk grønt
B Øk blått
A Øk gult
M Øk magenta

Trykk på pilene i visningen eller bruk multivelgeren for å finjustere hvitbalansen. Trykk på J for å lagre innstillingene og gå tilbake til i-menyen.

En stjerne ("U") ved siden av hvitbalanse i opptaksdisplayet viser at finjustering er aktiv.

Velge en fargetemperatur

Når du velger Hvitbalanse i i-menyen vises en liste over hvitbalansealternativer. Når du markerer Velg fargetemperatur, kan alternativer for fargetemperatur vises ved å trykke på 3.

Verdi for Ggul–Blå-aksen

Verdi for Grønn–Magenta-aksen

Trykk på 4 eller 2 for å markere siffer på Gul–Blå- eller Grønn–Magenta-aksen og trykk på 1 eller 3 for å endre. Trykk på J for å lagre innstillingene og gå tilbake til i-menyen. Hvis en annen verdi enn null er valgt for Grønn–Magenta-aksen, vises en stjerne ("U") ved siden av hvitbalanseikonet.

Velg fargetemperatur

Merk at ønsket resultat ikke oppnås med lysstoffrørbelysning. Velg I (Lysstoffrør) når lyskilden er lysstoffrør. Med andre lyskilder tar du først et prøvebilde for å finne ut om valgt verdi er egnet.

Manuell forhåndsinnstilling

Manuell forhåndsinnstilling brukes for å registrere og hente tilbake opptil seks egendefinerte hvitbalanseinnstillinger for opptak i blandet belysning, eller for å kompensere for lyskilder med sterkt fargeskjær. Følg trinnene nedenfor for å måle en verdi for manuell forhåndsinnstilling av hvitbalansen.

 1. Vis forhåndsinnstillingene for hvitbalanse.

  Marker Manuell forhåndsinnstilling i i-menyens hvitbalansevisning og trykk på 3 for å vise en liste over forhåndsinnstillingene for hvitbalansen.

 2. Velg en forhåndsinnstilling.

  Marker ønsket forhåndsinnstilling for hvitbalanse (d-1 til d-6) og trykk på J for å velge den markerte forhåndsinnstillingen og gå tilbake til i-menyen.

  Beskyttede forhåndsinnstillinger

  Forhåndsinnstillinger som angis med et g-ikon er beskyttede og kan ikke endres.

 3. Velg direkte målemetode.

  Marker Hvitbalanse i i-menyen og trykk og hold J inne til L-ikonene i opptaksdisplayet og på kontrollpanelet begynner å blinke og hvitbalansemålet (r) vises ved det valgte fokuspunktet.

 4. Mål hvitbalansen.

  For å måle hvitbalansen, trykk på et hvitt eller grått objekt, eller bruk multivelgeren for å posisjonere r over et hvitt eller grått område i displayet, og trykk på J eller trykk utløseren helt ned (merk at r ikke kan posisjoneres når en blits (ekstrautstyr) er montert, i hvilket tilfelle du må måle hvitbalansen med et hvitt eller grått objekt plassert i midten av bildefeltet).

  En melding vises hvis kameraet er ute av stand til å måle hvitbalansen. Prøv å måle hvitbalanse igjen med et annet mål.

 5. Avslutt direkte målemetode.

  Trykk på i-knappen for å avslutte direkte målemetode.

Måle manuelt forhåndsinnstilt hvitbalanse

En manuelt forhåndsinnstilt hvitbalanse kan ikke måles mens HDR eller multieksponering er aktiv.

Direkte målemetode

Den direkte målemetoden avsluttes hvis ingen handlinger utføres under tiden som er valgt for egendefinert innstilling c3 (Forsinkelse på avslåing) > Tidsbryter for ber.stilling.

Administrere forhåndsinnstillinger

Alternativet Hvitbalanse > Manuell forhåndsinnstilling i fotograferingsmenyen kan brukes til å kopiere hvitbalansen fra et eksisterende bilde til en valgt forhåndsinnstilling, legge til kommentarer eller beskytte forhåndsinnstillinger.

Manuell forhåndsinnstilling: Velge en forhåndsinnstilling

For å velge en forhåndsinnstilling, velg Hvitbalanse > Manuell forhåndsinnstilling i fotograferingsmenyen, marker en forhåndsinnstilling og trykk på J. Hvis den valgte forhåndsinnstillingen ikke inneholder en verdi settes hvitbalansen til 5200 K, samme som Direkte sollys.

Bildekvalitet

Velg et filformat for fotografiene dine.

Alternativ Beskrivelse
NEF (RAW) +
JPEG finem
To kopier av hvert bilde lagres: et NEF (RAW)-bilde og en JPEG-kopi. Bare JPEG-kopien vises under avspilling, men hvis du sletter JPEG-kopien slettes også NEF (RAW)-bildet. NEF (RAW)-bildet kan kun vises ved hjelp av en datamaskin.
NEF (RAW) +
JPEG fine
NEF (RAW) + 
JPEG normalm
NEF (RAW) +
JPEG normal
NEF (RAW) + 
JPEG basicm
NEF (RAW) +
JPEG basic
NEF (RAW) Lagre bilder i NEF (RAW)-format.
JPEG finem Bilder som tas lagres i JPEG-format. Komprimeringen øker og filstørrelsen reduseres etter hvert som kvaliteten går fra "fine" til "normal" til "basic". Velg alternativer markert med m for å maksimere kvalitet og alternativer uten m for å sikre at alle bilder har mer eller mindre samme filstørrelse.
JPEG fine
JPEG normalm
JPEG normal
JPEG basicm
JPEG basic
TIFF (RGB) Lagre ukomprimerte TIFF-RGB-bilder med en bitdybde på 8 biter pr. kanal (24-biters farge).

Alternativet som er valgt, vises i displayet under opptak.

NEF (RAW)

NEF (RAW)/bildefiler (med filendelsen "*.nef") inneholder rådata sendt fra bildebrikken. Ved hjelp av Nikons ViewNX-i- eller Capture NX-D-programvare, kan du justere og etterjustere innstillinger som eksponeringskompensasjon og hvitbalanse så ofte du vil, uten å forringe bildekvaliteten, noe som gjør dette formatet ideelt for bilder som skal behandles på flere forskjellige måter. ViewNX-i og Capture NX-D er tilgjengelige gratis fra Nikons Nedlastingssenter.

Prosessen med å konvertere NEF (RAW)-bilder til andre formater som JPEG refereres til som "NEF (RAW)-prosessering". Du kan lagre NEF (RAW)-bilder i andre formater ved hjelp av dataprogrammene ViewNX-i og Capture NX-D eller med alternativet NEF (RAW)-prosessering i kameraets retusjeringsmeny.

Bildestørrelse

Velg størrelsen som bildene dine skal lagres i.

Alternativ Beskrivelse
NEF (RAW) Stor Velg størrelsen på bilder som lagres i NEF (RAW)-format. NEF (RAW) er bare tilgjengelig når et NEF (RAW)-alternativ er valgt som bildekvalitet.
Medium
Liten
JPEG/TIFF Stor Velg størrelsen på bilder som lagres i JPEG- eller TIFF-format.
Medium
Liten

Alternativet som er valgt, vises i displayet under opptak.

Bildenes fysiske dimensjoner i piksler varierer med alternativet som er valgt for Velg bildefelt.

Z 7:

  Bildestørrelse
Stor Medium Liten
Bildefelt FX (36 × 24) 8256 × 5504 6192 × 4128 4128 × 2752
DX (24 × 16) 5408 × 3600 4048 × 2696 2704 × 1800
5 : 4 (30 × 24) 6880 × 5504 5152 × 4120 3440 × 2752
1 : 1 (24 × 24) 5504 × 5504 4128 × 4128 2752 × 2752
16 : 9 (36 × 20) 8256 × 4640 6192 × 3480 4128 × 2320

Z 6:

  Bildestørrelse
Stor Medium Liten
Bildefelt FX (36 × 24) 6048 × 4024 4528 × 3016 3024 × 2016
DX (24 × 16) 3936 × 2624 2944 × 1968 1968 × 1312
1 : 1 (24 × 24) 4016 × 4016 3008 × 3008 2000 × 2000
16 : 9 (36 × 20) 6048 × 3400 4528 × 2544 3024 × 1696

Blitsfunksjon

Velg en blitsfunksjon når du bruker en blits (ekstrautstyr) (0 Blitsfunksjoner). De tilgjengelige alternativene varierer med hvilken eksponeringskontroll du har valgt med funksjonsvelgeren.

Alternativ Tilgjengelig med
I Utfyllingsblits b, P, S, A, M
J Reduksjon av rød øyerefleks
K Synkr. lang lukk.tid + rød øyerfl. P, A
L Synkronisering på lang lukkertid
M Synkronisering på bakre gardin P, S, A, M
s Blits av b, P, S, A, M

Alternativet som er valgt angis med et ikon i displayet under opptak.

Lysmåling

Lysmålingen bestemmer hvordan kameraet stiller inn eksponeringen. Følgende alternativer finnes:

Alternativ Beskrivelse
L Matrisemåling Kameraet måler et bredt område av bildefeltet og stiller inn eksponeringen i henhold til spredningen av fargetoner, fargene, bildekomposisjonen og brukt avstand for et resultat nær det som man kan se med det blotte øye.
M Sentrumsdominert lysmåling Kameraet måler hele bildefeltet men tilordner den største vekten til et område i midten av bildet, hvis størrelse kan velges ved hjelp av egendefinert innstilling b3 (Måleo. for sentr.dom. lysm.). Dette er en klassisk lysmålingsmetode for portretter som også anbefales ved bruk av filtre med en eksponeringsfaktor (filterfaktor) over 1×.
N Punktmåling Kameraet måler en sirkel på 4 mm (tilsvarende cirka 1,5 % av bildefeltet) som er sentrert på det gjeldende fokuspunktet, noe som gjør det mulig å måle motiver utenfor bildesentrum (dersom automatisk valg av AF-søkefelt er aktivert, vil kameraet i stedet måle det midtre fokuspunktet). Punktmåling sikrer at motivet eksponeres korrekt, selv om det er store lysforskjeller mellom for- og bakgrunn.
t Høylysvektet lysmåling Kameraet legger størst vekt på høylys. Bruk dette alternativet til å redusere tap av detaljer i høylys, for eksempel når du fotograferer personer som opptrer på scene og er belyst med lyskaster.

Alternativet som er valgt angis med et ikon i displayet under opptak.

Wi-Fi-tilkobling

Aktiver eller deaktiver Wi-Fi. Aktiver Wi-Fi for å etablere trådløse tilkoblinger til datamaskiner eller mellom kameraet og smarttelefoner eller nettbrett (smartenheter) som kjører SnapBridge-appen.

Kameraet viser et Wi-Fi-ikon når Wi-Fi-tilkoblingen er etablert.

For å slå av Wi-Fi, markerer du Wi-Fi-tilkobling i i-menyen og trykker på J. Hvis Wi-Fi er aktivert for øyeblikket, vises meldingen Lukk Wi-Fi-tilkobling; trykk på J å avslutte tilkoblingen.

Trådløse nettverkstilkoblinger

For informasjon om å opprette trådløse tilkoblinger til datamaskiner eller smartenheter, se Nettverksguide, som er tilgjengelig fra Nikon Nedlastingssenter:

Z 7: https://downloadcenter.nikonimglib.com/no/products/492/Z_7.html

Z 6: https://downloadcenter.nikonimglib.com/no/products/493/Z_6.html

Mer informasjon om bruk av SnapBridge er tilgjengelig via appens online-hjelp.

Aktiv D-Lighting

Aktiv D-Lighting bevarer detaljer i høylys og skygger og lager fotografier med naturlig kontrast. Brukes til høykontrastmotiver, for eksempel når du fotograferer et sterkt belyst motiv utendørs gjennom en dør eller et vindu, eller fotograferer motiver i skyggen utendørs på en solskinnsdag. Funksjonen er mest effektiv når den brukes med matrisemåling.

Av

Y Auto

Alternativ Beskrivelse
Y Auto Kameraet justerer automatisk Aktiv D-Lighting i henhold til opptaksforholdene (med eksponeringskontroll M derimot, svarer Y Auto til Q Normal).
Z Ekstra høy Velg graden av Aktiv D-Lighting som skal utføres mellom Z Ekstra høy, P Høy, Q Normal og R Lav.
P Høy
Q Normal
R Lavt
c Av Aktiv D-Lighting av.

Alternativet som er valgt angis med et ikon i displayet under opptak.

Aktiv D-Lighting

Støy (lyse piksler vilkårlig spredt i bildet, slør eller linjer) kan komme til syne i fotografier tatt med Aktiv D-Lighting. Ujevne skygger kan være synlige med noen motiver. Aktiv D-Lighting kan ikke brukes ved høy ISO-følsomhet (Høy 0,3–Høy 2), inkludert høy følsomhet valgt med automatisk valgt ISO-følsomhet.

Utløserfunksjon

Velg hva som skal skje når du trykker utløseren helt ned. For mer informasjon, se " c/E (Utløserfunksjon/Selvutløser)-knappen" (0 c/E (Utløserfunksjon/Selvutløser) Knappen).

Alternativ
U Enkeltbilde
V Serieopptak L
W Serieopptak H
X Serieopptak H (utvidet)
E Selvutløser

Når du markerer Serieopptak L eller Selvutløser kan flere alternativer vises ved å trykke på 3.

Ved å trykke på 3 når Serieopptak L er markert vises alternativer for bildefrekvens.

Ved å trykke på 3 når Selvutløser er markert vises alternativer for lukkerforsinkelse og antall bilder som skal tas når nedtellingen når null.

Gjeldende utløserfunksjon vises ved hjelp av ikoner i opptaksdisplayet og på kontrollpanelet.

Bildestabilisator

Velg om bildestabilisatoren skal aktiveres. Alternativene som er tilgjengelige varierer med objektivet.

Alternativ Beskrivelse
C Velg for forbedret bildestabilisering ved fotografering av stillestående motiver.
Normal
D Sport Velg dette når du fotograferer idrettsutøvere eller andre motiver som beveger seg raskt og uforutsigbart.
E Av Bildestabilisator av.

Andre alternativer enn Av vises med et ikon i displayet under opptak.

Bildestabilisator

Bildestabilisator kan være utilgjengelig med noen objektiver. Når du bruker bildestabilisator, vent på at bildet i displayet stabiliseres før du tar bildet. Med noen objektiver kan bildet i displayet også riste etter at lukkeren er utløst. Dette er normalt og er ikke en funksjonsfeil.

Alternativet Sport eller anbefales for panorering av bilder. Med alternativene Sport, Normal og , virker bildestabilisatoren kun på bevegelser som ikke er del av panoreringen (hvis kameraet for eksempel panoreres horisontalt, vil bildestabilisatoren kun virke på vertikale kamerabevegelser).

For å forhindre utilsiktet resultat, velg Av når kameraet er montert på et stativ. Merk at innstillingene for VR-objektiver kan variere; se objektivets bruksanvisning for mer informasjon. Normal, Sport eller anbefales hvis stativhodet er usikret eller kameraet er montert på et ettbeinstativ.

AF-søkefeltfunksjon

AF-søkefeltfunksjonen bestemmer hvordan kameraet velger fokuspunkt for autofokus. For mer informasjon, se "AF-søkefeltfunksjon" (0 AF-søkefeltfunksjon).

Alternativ
3 Knappenåls-AF
d Enkeltpunkt-AF
e Dynamisk AF-område
f Bredt fokusområde-AF (S)
g Bredt fokusområde-AF (L)
h Auto. valg av AF-søkefelt

Alternativet som er valgt angis med et ikon i displayet under opptak.

Fokusfunksjon

Fokusfunksjonen bestemmer hvordan kameraet skal fokusere. For mer informasjon, se "Velge en fokusfunksjon" (0 Velge en fokusfunksjon).

Alternativ
AF-S Enkeltbilde-AF
AF-C Kontinuerlig AF
MF Manuell fokusering

Alternativet som er valgt angis med et ikon i displayet under opptak.