Batteriet kan lades med den medfølgende batteriladeren eller en nettadapter for lading EH-7P (en EH-7P følger med Z 7, og kan kjøpes separat for Z 6).

Batteriet og laderen

Les og følg advarslene og forsiktighetsreglene i "For din sikkerhet" (0 For din sikkerhet) og "Vedlikeholde kameraet og batteriet: Forholdsregler” (0 Vedlikeholde kameraet og batteriet: Forholdsregler).

Batteriladeren

Sett inn det medfølgende EN-EL15b-batteriet og plugg i laderen. Avhengig av land eller region, leveres laderen enten med en støpseladapter eller en strømkabel.

 • Støpseladapter: Sett støpseladapteren i nettadapterens inngang (q). Skyv støpseladapterlåsen som vist (w) og drei adapteren 90° for å feste den på plass (e). Sett inn batteriet og koble til laderen.

  Støpseladapterlås

 • Strømkabel: Etter at du har koblet strømkabelen sammen med pluggen i retningen som vises, setter du inn batteriet og plugger inn kabelen.

Ladelampen CHARGE blinker når batteriet lader. Et tomt batteri lades helt opp på cirka to timer og 35 minutter.

Batteriet lader

Lading fullført

Nettadapter for lading

Når du setter et oppladbart litium-ion batteri EN-EL15b inn i kameraet, lades batteriet opp mens kameraet er koblet til en nettadapter for lading EH-7P (EH-7P kan ikke brukes til å lade EN-EL15a- og EN-EL15-batterier; bruk den medfølgende batteriladeren MH-25a i stedet). Et tomt batteri lades helt opp på cirka to timer og 35 minutter. Vær oppmerksom på at i land eller regioner der det kreves, leveres nettadaptere for lading med en universaladapter montert; formen på universaladapteren avhenger av salgslandet.

 1. Sett inn EN-EL15b-batteriet i kameraet . (0 Sett inn batteriet og et minnekort).

 2. Når du har bekreftet at kameraet er slått av, kobler du til nettadapteren for lading og setter i støpslet. Sett støpselet eller universaladapteren rett inn i kontakten i stedet for i vinkel, og følg den samme forholdsregelen når du fjerner støpselet.

  CHARGE-lampe

  Kameraets CHARGE-lampe lyser gult mens ladingen pågår og slukker når ladingen er fullført. Merk at selv om kameraet kan brukes mens det er tilkoblet, lades batteriet ikke opp, og kameraet trekker ikke strøm fra nettadapteren for lading mens kameraet er på.

 3. Trekk ut og koble fra nettadapteren for lading når ladingen er fullført.

CHARGE-lampen

Hvis batteriet ikke kan lades opp ved hjelp av nettadapteren for lading, for eksempel fordi batteriet ikke er kompatibelt eller kameraets temperatur er høy, blinker CHARGE-lampen raskt i ca. 30 sekunder og slukker deretter. Hvis CHARGE-lampen ikke lyser og du ikke kan se at batteriet lades, kan du slå på kameraet for å kontrollere batterinivået.