Radiostyrt AWL er tilgjengelig med SB-5000-blitser. Monter en trådløs fjernkontroll WR-R10 på kameraet og opprett en trådløs tilkobling mellom blitsene og WR-R10.

Opprette en trådløs tilkobling

Før du bruker radiostyrt AWL, må du sette opp en trådløs tilkobling mellom WR-R10 og de eksterne blitsene.

 1. C: Koble til WR-R10-enheten.

  Se dokumentasjonen som følger med WR-R10 for mer informasjon.

 2. C: Velg Radiostyrt AWL.

  Velg Radiostyrt AWL under Blitsstyring > Alternativer for trådløs blits i fotograferingsmenyen.

  Trådløs fjernkontroll WR-R10

  Pass på å oppdatere firmwaren til WR-R10 til versjon 3.0 eller nyere. Se Nikons nettsted for ditt område for informasjon om firmware-oppdateringer.

 3. C: Velg en kanal.

  Still WR-R10-enhetens kanalvelger på ønsket kanal.

 4. C: Velg en koblingsmodus.

  Velg Altern. for trådløs fjernktrl. (WR) > Koblingsmodus i oppsettsmenyen og velg blant følgende alternativer:

  • Paring: Kameraet kobles bare til enheter som det tidligere har blitt paret med, noe som forhindrer signalforstyrrelser fra andre enheter i nærheten. Med tanke på at hver enhet må pares separat, anbefales PIN-kode når du tilkobler mange enheter.
  • PIN-kode: Kommunikasjon deles mellom alle enheter med samme firesifrede PIN-kode, noe som gjør dette til et godt valg for fotografering med mange eksterne enheter. Hvis flere kameraer deler samme PIN-kode, vil blitsene bare styres av det kameraet som kobles til først, noe som forhindrer alle andre kameraer fra å tilkobles (LED-indikatorene på WR-R10-enhetene som er koblet til de berørte kameraene blinker).
 5. f: Sett opp en trådløs tilkobling.

  Still de eksterne blitsene på bruk som slaveblitser for radiostyrt AWL, og still dem på kanalen du valgte i trinn 3. Par deretter hver enkelt eksterne enhet med WR-R10 i henhold til alternativet du valgte i trinn 4:

  • Paring: Start paringen på den eksterne enheten og trykk på WR-R10-enhetens paringsknapp. Paringen er ferdig når LINK-lampene på WR-R10-enheten og blitsen blinker oransje og grønt. Når tilkoblingen er opprettet vil den eksterne blitsens LINK-lampe lyse grønt.
  • PIN-kode: Bruk kontrollene på den eksterne blitsen til å angi PIN-koden du valgte i trinn 4. LINK-lampen på den eksterne enheten vil lyse grønt når en tilkobling er opprettet.
 6. f: Kontroller at klarsignalene på alle blitser lyser.

  Hvis du bruker radiostyrt AWL, vil klarsignalet for blitsen lyse i kameradisplayet når alle blitsene er klare.

Liste over eksterne blitser

Velg Blitsstyring > Info. om radiostyrt slaveblits i fotograferingsmenyen for å vise alle blitser som blir styrt med radiostyrt AWL. Du kan endre hver enhets identifikasjon (navnet på den eksterne blitsen) med blitskontrollene.

  Tilkoblet blits

Gruppe   Klarsignal for blitsen

Koble til på nytt

Så lenge kanalen, koblingsmodusen og andre innstillinger er de samme, vil WR-R10-enheten automatisk koble seg til blitser den har blitt paret med tidligere når du velger funksjonen for bruk av slaveblitser. Du kan da hoppe over trinn 3–5. Blitsens LINK-lampe lyser grønt når tilkoblingen er opprettet.

Justere blitsinnstillingene

Etter at du har valgt Radiostyrt AWL under Blitsstyring > Alternativer for trådløs blits i fotograferingsmenyen, velger du Gruppeblits, Hurtig trådløs styring eller Repeterende slaveblits under Ekstern blitsstyring og justerer innstillingene som beskrevet nedenfor.

Gruppeblits

Velg dette alternativet for å justere innstillingene separat for hver gruppe.

 1. C: Velg Gruppeblits.

  Velg Gruppeblits under Blitsstyring > Ekstern blitsstyring i fotograferingsmenyen.

 2. C: Velg Alternativer for gruppeblits.

  Marker Alternativer for gruppeblits på skjermbildet for blitsstyring og trykk på 2.

 3. C: Velg blitsstyringsmodus.

  Velg blitsstyringsmodus og blinkstyrke for masterblitsen og blitsene i hver gruppe:

  • TTL: i-TTL-blitsstyring
  • qA: Blenderstyrt blitsautomatikk (kun tilgjengelig med kompatible blitser)
  • M: Velg blinkstyrken manuelt.
  • – – (av): Enhetene avfyres ikke og blitsens blinkstyrke kan ikke justeres
 4. f: Del inn de eksterne blitsene i grupper.

  Velg en gruppe (A–F) for hver enkelt eksterne blits. Masterblitsen kan styre opptil 18 blitser i alle kombinasjoner.

 5. C/f: Komponer bildet.

  Komponer bildet og sett opp blitsene. Se dokumentasjonen som fulgte med blitsene for mer informasjon. Etter å ha satt opp enhetene, trykker du på i-knappen i displayet med blitsinformasjon (0 Endre blitsinnstillingene) og velger c Test blits for å prøveavfyre enhetene og kontrollere at de fungerer som normalt.

 6. C: Ta bildet.

Hurtig trådløs styring

Velg dette alternativet for å styre total blitskompensasjon for, og den relative balansen mellom gruppe A og B, samtidig som du justerer effekten for gruppe C manuelt.

 1. C: Velg Hurtig trådløs styring.

  Velg Hurtig trådløs styring under Blitsstyring > Ekstern blitsstyring i fotograferingsmenyen.

 2. C: Velg Altern. for hurtig trådløs styring.

  Marker Altern. for hurtig trådløs styring på skjermbildet for blitsstyring og trykk på 2.

 3. C: Juster blitsinnstillingene.

  Velg balansen mellom gruppe A og B.

  Juster blitskompensasjonen for gruppe A og B.

  Velg blitsstyringsmodus og blinkstyrke for enhetene i gruppe C:

  • M: Velg blinkstyrken manuelt.
  • – –: Enhetene i gruppe C avfyres ikke.
 4. f: Del inn de eksterne blitsene i grupper.

  Velg en gruppe (A, B eller C). Masterblitsen kan styre opptil 18 blitser i alle kombinasjoner.

 5. C/f: Komponer bildet.

  Komponer bildet og sett opp blitsene. Se dokumentasjonen som fulgte med blitsene for mer informasjon. Etter å ha satt opp enhetene, trykker du på i-knappen i displayet med blitsinformasjon (0 Endre blitsinnstillingene) og velger c Test blits for å prøveavfyre enhetene og kontrollere at de fungerer som normalt.

 6. C: Ta bildet.

Repeterende slaveblits

Når du velger dette alternativet, avfyres blitsene gjentatte ganger så lenge lukkeren er åpen. Dette gir en multieksponeringseffekt.

 1. C: Velg Repeterende slaveblits.

  Velg Repeterende slaveblits for Blitsstyring > Ekstern blitsstyring i fotograferingsmenyen.

 2. C: Velg Altern. for repeterende slaveblits.

  Marker Altern. for repeterende slaveblits på skjermbildet for blitsstyring og trykk på 2.

 3. C: Juster blitsinnstillingene.

  Velg blinkstyrke (Effekt), hvor mange ganger enhetene maksimalt skal avfyres (Ganger) og hvor mange ganger blitsen skal avfyres per sekund (Frekvens).

  Aktiver eller deaktiver gruppene som er valgt. Velg ON (PÅ) for å aktivere en valgt gruppe og – – for å deaktivere den.

 4. f: Del inn de eksterne blitsene i grupper.

  Velg en gruppe (A–F) for hver enkelt eksterne blits. Masterblitsen kan styre opptil 18 blitser i alle kombinasjoner.

 5. C/f: Komponer bildet.

  Komponer bildet og sett opp blitsene. Se dokumentasjonen som fulgte med blitsene for mer informasjon. Etter å ha satt opp enhetene, trykker du på i-knappen i displayet med blitsinformasjon (0 Endre blitsinnstillingene) og velger c Test blits for å prøveavfyre enhetene og kontrollere at de fungerer som normalt.

 6. C: Ta bildet.

Legge til en blits montert i tilbehørsskoen

Radiostyrte blitser kan kombineres med en av følgende blitser når den er montert i kameraets tilbehørssko:

 • SB-5000: Still inn blitsen på funksjonen radiostyrt masterblits før du monterer den (et d-ikon vises i øvre venstre hjørne av displayet), og velg gruppeblits eller repeterende slaveblits. Når du har montert enheten, kan du justere innstillingene med kontrollene på blitsen eller alternativene som er oppgitt i kameramenyene under Alternativer for gruppeblits > Masterblits eller under "M" i visningen Altern. for repeterende slaveblits.
 • SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600: Konfigurer blitsen til selvstendig bruk og bruk kontrollene på blitsen til å justere blitsinnstillingene.
 • SB-500, SB-400, SB-300: Monter enheten på kameraet og juster innstillingene med kamerafunksjonen Alternativer for gruppeblits > Masterblits.