Eksterne blitser kan styres via optiske signaler fra en blits (ekstrautstyr) montert i kameraets tilbehørssko, som fungerer som en masterblits (optisk AWL; for informasjon om kompatible blitser, se "Nikon Creative Lighting System", 0 Nikon Creative Lighting System). Hvis blitsen er en SB-5000 eller SB-500, kan innstillingene justeres med kameraet (se nedenfor). Ellers må innstillingene justeres ved hjelp av blitsens kontroller, som beskrevet i dokumentasjonen som fulgte med enheten. For informasjon om plassering av blitsen og andre emner, se dokumentasjonen som fulgte med blitsen.

Bruke optisk AWL med SB-5000 eller SB-500

Monter blitsen i kameraets tilbehørssko og velg Optisk AWL under Blitsstyring > Alternativer for trådløs blits i fotograferingsmenyen. Innstillingene for gruppeblits kan justeres ved hjelp av Blitsstyring > Ekstern blitsstyring. Elementet Ekstern blitsstyring for SB-5000 har også innstillingene Hurtig trådløs styring og Repeterende slaveblits.

SB-5000

Når en SB-5000 er montert i kameraets tilbehørssko, kan innstillingene for Blitsstyring også endres ved hjelp av kontrollene på blitsen.

Gruppeblits

Velg dette alternativet for å justere innstillingene separat for hver gruppe.

 1. C: Velg Gruppeblits.

  Velg Gruppeblits under Blitsstyring > Ekstern blitsstyring i fotograferingsmenyen.

 2. C: Velg Alternativer for gruppeblits.

  Marker Alternativer for gruppeblits på skjermbildet for blitsstyring og trykk på 2.

 3. C: Juster innstillingene for masterblitsen.

  Velg blitsstyringsmodus og blinkstyrke for masterblitsen og blitsene i hver gruppe:

  • TTL: i-TTL-blitsstyring
  • qA: Blenderstyrt blitsautomatikk (kun tilgjengelig med kompatible blitser)
  • M: Velg blinkstyrken manuelt.
  • – – (av): Enhetene avfyres ikke og blitsens blinkstyrke kan ikke justeres

  Velg en kanal for masterblitsen. Hvis det er en SB-500 blant de eksterne blitsene, må du velge kanal 3, men ellers kan du fritt velge mellom kanal 1 til 4.

 4. f: Still de eksterne blitsene på samme kanal som masterblitsen.

  Still de eksterne blitsene på kanalen du valgte i trinn 3.

 5. f: Del inn de eksterne blitsene i grupper.

  Velg en gruppe (A, B eller C, eller A eller B hvis du bruker en SB-500 masterblits) for hver enkelt eksterne blits. Selv om det er ikke er en øvre grense for antallet eksterne blitser som kan brukes, er det høyeste praktiske antallet tre per gruppe. Bruker du flere enheter enn dette, vil lyset som sendes ut av de eksterne blitsene påvirke ytelsen.

 6. C/f: Komponer bildet.

  Komponer bildet og sett opp blitsene. Se dokumentasjonen som fulgte med blitsene for mer informasjon. Etter å ha satt opp enhetene, trykker du på testknappen på masterblitsen for å prøveavfyre blitsen og kontrollere at enhetene fungerer normalt. Blitsene kan også prøveavfyres ved å trykke på i-knappen i displayet med blitsinformasjon (0 Endre blitsinnstillingene) og velge c c Test blits.

 7. C/f: Ta bildet.

  Ta bildet etter at du har bekreftet at klarsignalene på alle blitser lyser.

Hurtig trådløs styring (kun SB-5000)

Velg dette alternativet for å styre total blitskompensasjon for, og den relative balansen mellom gruppe A og B, samtidig som du justerer effekten for gruppe C manuelt.

 1. C: Velg Hurtig trådløs styring.

  Velg Hurtig trådløs styring under Blitsstyring > Ekstern blitsstyring i fotograferingsmenyen.

 2. C: Velg Altern. for hurtig trådløs styring.

  Marker Altern. for hurtig trådløs styring på skjermbildet for blitsstyring og trykk på 2.

 3. C: Juster blitsinnstillingene.

  Velg balansen mellom gruppe A og B.

  Juster blitskompensasjonen for gruppe A og B.

  Velg blitsstyringsmodus og blinkstyrke for enhetene i gruppe C:

  • M: Velg blinkstyrken manuelt.
  • – –: Enhetene i gruppe C avfyres ikke.

  Velg en kanal for masterblitsen. Hvis det er en SB-500 blant de eksterne blitsene, må du velge kanal 3, men ellers kan du fritt velge mellom kanal 1 til 4.

 4. f: Still de eksterne blitsene på samme kanal som masterblitsen.

  Still de eksterne blitsene på kanalen du valgte i trinn 3.

 5. f: Del inn de eksterne blitsene i grupper.

  Velg en gruppe (A, B eller C). Selv om det er ikke er en øvre grense for antallet eksterne blitser som kan brukes, er det høyeste praktiske antallet tre per gruppe. Bruker du flere enheter enn dette, vil lyset som sendes ut av de eksterne blitsene påvirke ytelsen.

 6. C/f: Komponer bildet.

  Komponer bildet og sett opp blitsene. Se dokumentasjonen som fulgte med blitsene for mer informasjon. Etter å ha satt opp enhetene, trykker du på testknappen på masterblitsen for å prøveavfyre blitsen og kontrollere at enhetene fungerer normalt. Blitsene kan også prøveavfyres ved å trykke på i-knappen i displayet med blitsinformasjon (0 Endre blitsinnstillingene) og velge c c Test blits.

 7. C/f: Ta bildet.

  Ta bildet etter at du har bekreftet at klarsignalene på alle blitser lyser.

Repeterende slaveblits (kun SB-5000)

Når du velger dette alternativet, avfyres blitsene gjentatte ganger så lenge lukkeren er åpen. Dette gir en multieksponeringseffekt.

 1. C: Velg Repeterende slaveblits.

  Velg Repeterende slaveblits for Blitsstyring > Ekstern blitsstyring i fotograferingsmenyen.

 2. C: Velg Altern. for repeterende slaveblits.

  Marker Altern. for repeterende slaveblits på skjermbildet for blitsstyring og trykk på 2.

 3. C: Juster blitsinnstillingene.

  Velg blinkstyrke (Effekt), hvor mange ganger enhetene maksimalt skal avfyres (Ganger) og hvor mange ganger blitsen skal avfyres per sekund (Frekvens).

  Aktiver eller deaktiver gruppene som er valgt. Velg ON (PÅ) for å aktivere en valgt gruppe og – – for å deaktivere den.

  Velg en kanal for masterblitsen. Hvis det er en SB-500 blant de eksterne blitsene, må du velge kanal 3, men ellers kan du fritt velge mellom kanal 1 til 4.

 4. f: Still de eksterne blitsene på samme kanal som masterblitsen.

  Still de eksterne blitsene på kanalen du valgte i trinn 3.

 5. f: Del inn de eksterne blitsene i grupper.

  Velg en gruppe (A, B eller C) for hver enkelt eksterne blits. Selv om det er ikke er en øvre grense for antallet eksterne blitser som kan brukes, er det høyeste praktiske antallet tre per gruppe. Bruker du flere enheter enn dette, vil lyset som sendes ut av de eksterne blitsene påvirke ytelsen.

 6. C/f: Komponer bildet.

  Komponer bildet og sett opp blitsene. Se dokumentasjonen som fulgte med blitsene for mer informasjon. Etter å ha satt opp enhetene, trykker du på testknappen på masterblitsen for å prøveavfyre blitsen og kontrollere at enhetene fungerer normalt. Blitsene kan også prøveavfyres ved å trykke på i-knappen i displayet med blitsinformasjon (0 Endre blitsinnstillingene) og velge c c Test blits.

 7. C/f: Ta bildet.

  Ta bildet etter at du har bekreftet at klarsignalene på alle blitser lyser.

Optisk AWL

Plasser sensorvinduene på de eksterne blitsene for å registrere lyset fra masterblitsen (vær spesielt forsiktig hvis kameraet ikke er montert på et stativ). Pass på at det ikke kommer direkte lys eller sterkt gjenskinn inn i kameraets objektiv (i TTL-modus) eller fotocellene på de eksterne blitsene (qA-modus), da dette kan forstyrre eksponeringen. Velg en lav ISO-følsomhet eller liten blenderåpning (høyt f-tall) for å forhindre at timingen for masterblitsens lavintensitetsblink vises i fotografier tatt på nært hold. Når du har plassert de eksterne blitsene, tar du et testbilde og kontrollerer resultatet i kameradisplayet.