Du kan ta bilder med en blits montert i kameraets tilbehørssko eller med en eller flere eksterne blitser.

Kameramonterte blitser

Du kan ta bilder med en blits montert på kameraet som beskrevet under "Bruke en blits montert på kameraet" (0 Bruke en blits montert på kameraet).

Fotografering med ekstern blits

Du kan ta bilder med en eller flere eksterne blitser ved hjelp av trådløs blitsstyring (avansert trådløs blitsstyring, eller AWL) som beskrevet under "Fotografering med ekstern blits" (0 Fotografering med ekstern blits).