Hvitbalanse sikrer at hvite gjenstander vises hvite, uavhengig av lyskildens fargetemperatur. Standardinnstillingen (j) anbefales med de fleste lyskilder. Hvis du ikke oppnår ønsket resultat med automatisk hvitbalanse, velger du et annet alternativ som beskrevet nedenfor.

Du kan velge hvitbalanse med Hvitbalanse-elementene i i -menyen og fotograferings- og filmopptaksmenyene (0 Hvitbalanse, Hvitbalanse, Hvitbalanse).

Ved bruk av standardinnstillingene kan du også velge hvitbalanse ved å holde Fn1-knappen nede og dreie hovedkommandohjulet (0 Funksjonsknappene (Fn1 og Fn2)).

Når 4 (Auto) eller I (Lysstoffrør), K (Velg fargetemperatur) eller L (Manuell forhåndsinnstilling) er valgt, kan du velge et underalternativ ved å holde Fn1-knappen nede og dreie underkommandohjulet.

Alternativ K * Beskrivelse
4 Auto Hvitbalansen justeres automatisk for optimalt resultat med de fleste lyskilder. Når en blits (ekstrautstyr) brukes, vil hvitbalansen justeres i henhold til blitsbelysningen.
  Bevar hvit (reduser varme farger) 3500–8000 Eliminer varmt fargeskjær fra glødelampebelysning.
Bevar overordnet stemning Bevar delvis det varme fargeskjær fra glødelampebelysning.
Bevar varme farger Bevar det varme fargeskjær fra glødelampebelysning.
D Naturlig lys automatikk 4500–8000 Ved bruk i naturlig lys, gir dette alternativet en fargegjengivelse som ligger nærmere de farger man ser med det blotte øye.
H Direkte sollys 5200 Bruk med motiver i direkte sollys.
G Skyet 6000 Bruk i dagslys i overskyet vær.
M Skygge 8000 Bruk i dagslys med motiver i skyggen.
J Glødelampe 3000 Bruk under glødelampebelysning.
I Lysstoffrør Bruk i lysstoffrørbelysning; velg lyspæretype i henhold til lyskilden.
  Natriumlamper 2700
Varmt-hvitt lysstoffrør 3000
Hvitt lysstoffrør 3700
Kaldt-hvitt lysstoffrør 4200
Dagslys-hvitt lysstoffrør 5000
Dagslys lysstoffrør 6500
Høytemp. kvikksølvlampe 7200
5 Blits 5400 Bruk med studiostrobebelysning og andre store blitser.
K Velg fargetemperatur 2500-10 000 Velg en fargetemperatur fra listen over verdier eller ved å holde Fn1-knappen nede og dreie underkommandohjulet.
L Manuell forhåndsinnstilling Mål hvitbalanse for motivet eller lyskilden (trykk og hold Fn1-knappen nede for å komme til direkte målemodus, 0 Manuell forhåndsinnstilling), kopier hvitbalanse fra et eksisterende bilde eller velg en eksisterende verdi ved å holde Fn1-knappen nede og dreie underkommandohjulet.

Fargetemperatur. Alle verdier er omtrentlige og gjenspeiler ikke finjustering (hvis brukt).

D ("Naturlig lys automatikk")

D (Naturlig lys automatikk) gir ikke alltid ønsket resultat i kunstig belysning. Velg 4 (Auto) eller velg et alternativ som passer til lyskilden.

Studioblitsbelysning

Det kan være at 4 (Auto) ikke gir ønsket resultat med store studioblitser. Bruk forhåndsinnstilling av hvitbalanse eller still hvitbalansen på 5 (Blits) og bruk finjustering for å justere hvitbalansen.

Finjustering av hvitbalanse

Ved andre innstillinger enn Velg fargetemperatur, kan hvitbalanse finjusteres med elementene Hvitbalanse i i menyen og fotograferings- og filmopptaksmenyene (0 Finjustering av hvitbalanse).

4 ("Auto")

Opptaksinformasjonen for bilder tatt med automatisk hvitbalanse viser fargetemperaturen valgt av kameraet da bildet ble tatt. Du kan bruke dette som referanse når du velger en verdi for Velg fargetemperatur. For å se opptaksdata under avspilling, gå til Visn.alternativer for avspilling i avspillingsmenyen og velg Opptaksdata.

Fargetemperatur

Den fornemmede fargen fra en lyskilde varierer etter seeren og andre forhold. Fargetemperatur er et objektivt mål av en lyskildes farge, og defineres med referanse til temperaturen som et motiv må varmes opp til for å utstråle lys i samme bølgelengder. Mens lyskilder med en fargetemperatur omkring 5000–5500 K virker hvite, vil lyskilder med en lavere fargetemperatur, slik som glødelamper, virke litt gule eller røde. Lyskilder med en høyere fargetemperatur virker svakt blålig.

"Varmere" (rødere) farger

"Kaldere" (blåere) farger

Generelt velger du lavere verdier hvis bildene dine har et rødt fargeskjær eller hvis du vil ha kaldere farger, og høyere verdier hvis bildene dine har et blått skjær eller du vil ha varmere farger.