I andre innstillinger enn b, kan du bruke eksponeringskompensasjon til å endre eksponeringen fra verdien som foreslås av kameraet, slik at bildene blir lysere eller mørkere. Velg verdier mellom –5 EV (undereksponering) og +5 EV (overeksponering) i trinn på 1/3 EV (kun fotografier; området for filmer er –3 til + 3 EV). Generelt sett gjør positive verdier motivet lysere mens negative verdier gjør det mørkere.

−1 EV

Ingen eksponeringskompensasjon

+1 EV

For å velge en verdi for eksponeringskompensasjon, trykk på E-knappen og drei hovedkommandohjulet til den ønskede verdien vises.

E-knapp

Hovedkommandohjul

Kontrollpanel

Ved andre verdier enn ± 0,0 viser kameraet et E-ikon (filmmodus) eller et E-ikon og eksponeringsindikatoren (fotograferingsmodus), etter at du slipper E-knappen. Gjeldende verdi for eksponeringskompensasjon kan bekreftes ved å trykke på E-knappen.

Skjerm

Søker

Du kan gjenopprette normal eksponering ved å stille eksponeringskompensasjonen på ±0. Eksponeringskompensasjonen nullstilles ikke når kameraet slås av.

Eksponeringskontroll M

Med eksponeringskontroll M påvirker eksponeringskompensasjonen bare eksponeringsindikatoren; lukkertiden og blenderåpningen endres ikke (ISO-følsomheten justeres imidlertid automatisk i henhold til eksponeringskompensasjonsverdien som velges når automatisk ISO-følsomhetskontroll er aktivert; 0 Automatisk ISO-følsomhetskontroll). Eksponeringsindikatoren og gjeldende verdi for eksponeringskompensasjon kan vises ved å trykke på E-knappen.

Blitsfotografering

Når blits (ekstrautstyr) brukes, påvirker eksponeringskompensasjonen både blitsens blinkstyrke og eksponeringen, hvilket betyr at lysstyrken for både hovedmotivet og bakgrunnen påvirkes. Egendefinert innstilling e3 (Eksponeringskomp. for blits) kan brukes til å begrense eksponeringskompensasjonens effekt til kun bakgrunnen.