Med standardinnstillingene vises følgende elementer i i-menyen for filmmodus.

"Samme som bildeinnst."

Hvis Samme som bildeinnst. er valgt for Still inn Picture Control, Hvitbalanse, Aktiv D-Lighting eller Bildestabilisator i filmopptaksmenyen, vises et h-ikon øverst i venstre hjørne av i-menyen, noe som indikerer at alternativer valgt for disse innstillingene i fotograferingsmodus også gjelder for filmmodus.

Still inn Picture Control

Velg en Picture Control for filmopptak. For mer informasjon, se "Still inn Picture Control" (0 Still inn Picture Control).

Hvitbalanse

Juster hvitbalansen for filmopptak. Juster hvitbalanse (for mer informasjon, se "Hvitbalanse", (0 Hvitbalanse, Hvitbalanse).

Bildestørrelse, bildefrekvens og filmkvalitet

Velg bildestørrelse for film (piksler) og filmfrekvens. Du kan også velge mellom to alternativer for Filmkvalitet: Høy kvalitet (angitt med bildestørrelse-/filmfrekvensikonene med "m") og Normal. Disse alternativene bestemmer sammen maksimal bithastighet, som vist i følgende tabell.

Bildestørrelse/frekvens 1 Maks. bithastighet (Mbps) Maks. opptakstid
Høy kvalitet Normal
r 3840 × 2160 (4K UHD), 30 p 144 2 29 min. 59 s 4
s 3840 × 2160 (4K UHD), 25 p
t 3840 × 2160 (4K UHD), 24 p
w 1920 × 1080, 120 p 3
x 1920 × 1080, 100 p 3
y/y 1920 × 1080, 60 p 56 28
z/z 1920 × 1080, 50 p
1/1 1920 × 1080, 30 p 28 14
2/2 1920 × 1080, 25 p
3/3 1920 × 1080, 24 p
A 1920 × 1080, 30p ×4 (sakte film) 3 36 2 3 min.
B 1920 × 1080, 25p ×4 (sakte film) 3
C 1920 × 1080, 24p ×5 (sakte film) 3 29

Den faktiske filmfrekvensen for verdier oppført som 120 p, 60 p, 30 p og 24 p er henholdsvis 119,88 b/s, 59,94 b/s, 29,97 b/s og 23,976 b/s.

Filmkvalitet låst på Høy kvalitet.

Bildefeltet låst på DX (Z 7) eller FX (Z 6); ansiktsgjenkjenning er ikke aktivert når du bruker automatisk valg av AF-søkefelt som AF-søkefeltfunksjon.

Hver film tas opp på opptil 8 filer med opptil 4 GB hver. Antall filer og lengden på hver fil vil avhenge av valgte alternativer for Bildestørrelse/frekvens og Filmkvalitet. Filmer som lagres på minnekort som er formatert i kameraet, lagres imidlertid som en enkelt fil uansett størrelse hvis kortet har en kapasitet på over 32 GB.

Alternativet som er valgt vises ved et ikon i displayet.

Sakte film

For å ta opp i sakte film, velg et "sakte film"-alternativ for Bildestørrelse/frekvens. Sakte filmer lagres med 4 eller 5 ganger nominell filmfrekvens og avspilles ved nominell hastighet. Filmer tatt med 1920 × 1080, 30p ×4 (sakte film), for eksempel, lagres med en filmfrekvens på omtrent 120 b/s og avspilles med rundt 30 b/s, noe som betyr at et opptak på 10 sekunder gir omtrent 40 sekunder med bilder.

  Cirka 10 s
Opptak
Avspilling
  Cirka 40 s

Opptaks- og avspillingshastighetene vises nedenfor.

Bildestørrelse/frekvens Opptaksfrekvens Normal
A 1920 × 1080, 30p ×4 (sakte film) 120 p (119,88 b/s) 30 p (29,97 b/s)
B 1920 × 1080, 25p ×4 (sakte film) 100 p (100 b/s) 25 p (25 b/s)
C 1920 × 1080, 24p ×5 (sakte film) 120 p (119,88 b/s) 24 p (23,976 b/s)

Sakte film

Funksjoner som flimmerreduksjon, elektronisk bildestabilisator og tidskodeutmating kan ikke brukes når et "sakte film"-alternativ er valgt.

Mikrofonfølsomhet

Slå de innebygde eller eksterne mikrofonene på eller av, eller juster mikrofonfølsomheten. Velg bA for å justere følsomheten automatisk eller Mikrofon av for å slå lydopptak av eller justere mikrofonfølsomheten manuelt ved å velge en verdi mellom b1 og b20 (jo høyere verdi, jo høyere følsomhet).

Ved andre innstillinger enn bA, vises det valgte alternativet med et ikon i displayet.

Hvis lydnivået vises i rødt, er lydstyrken for høy. Reduser mikrofonfølsomheten.

2-ikonet

Filmer tatt opp med mikrofonen slått av angis av et 2-ikon under filmavspilling og avspilling på full skjerm.

Velg bildefelt

Velg størrelsen på området på bildebrikken som skal brukes til å ta opp film. Velg FX for å ta opp filmer i det som kalles "FX-basert filmformat", eller velg DX for å ta opp film i "DX-basert filmformat". Forskjellene mellom de to formatene er vist i illustrasjonen.

FX   DX

Det registrerte områdets dimensjoner varierer med bildestørrelsen:

Format Bildestørrelse Registrert område (omtrentlig)
Z 7 Z 6
FX-basert filmformat 3840 × 2160 35,9 × 20,2 mm
1920 × 1080 35,8 × 20,1 mm 35,9 × 20,1 mm
DX-basert filmformat 3840 × 2160 23,5 × 13,2 mm 23,4 × 13,2 mm
1920 × 1080 23,4 × 13,1 mm

Alternativet som er valgt vises ved et ikon i displayet.

Lysmåling

Velg hvordan kameraet stiller inn eksponeringen i filmmodus. For mer informasjon, se "Lysmåling" (0 Lysmåling), men merk at punktmåling ikke er tilgjengelig.

Wi-Fi-tilkobling

Aktiver eller deaktiver Wi-Fi. For mer informasjon, se "Wi-Fi-tilkobling" (0 Wi-Fi-tilkobling).

Aktiv D-Lighting

Velg et Aktiv D-Lighting-alternativ for filmmodus. For mer informasjon, se "Aktiv D-Lighting" (0 Aktiv D-Lighting). Merk at hvis Samme som bildeinnst. er valgt under Aktiv D-Lighting i filmopptaksmenyen og Auto er valgt i fotograferingsmenyen, blir filmer tatt opp med en innstilling som tilsvarer Normal.

Elektronisk VR

Velg for å aktivere kameraets elektroniske bildestabilisator i filmmodus. Elektronisk bildestabilisering er ikke tilgjengelig med bildestørrelser på 1920 × 1080, 120 p, 1920 × 1080, 100 p eller 1920 × 1080 (sakte film). Merk at når den elektroniske bildestabilisatoren er på, vil bildevinkelen bli redusert, noe som øker den tilsynelatende brennvidden litt, og den maksimale følsomheten for filmopptak blir låst på ISO 25600 (Z 7) eller 51200 (Z 6).

Et ikon vises i displayet så lenge er valgt.

Bildestabilisator

Velg bildestabilisator-alternativ for filmmodus. For mer informasjon, se "Bildestabilisator" (0 Bildestabilisator).

AF-søkefeltfunksjon

Velg hvordan kameraet skal velge fokuspunkt når autofokus er aktivert i filmmodus. For mer informasjon, se "AF-søkefeltfunksjon" (0 AF-søkefeltfunksjon).

Alternativ
d Enkeltpunkt-AF
f Bredt fokusområde-AF (S)
g Bredt fokusområde-AF (L)
h Auto. valg av AF-søkefelt

Fokusfunksjon

Velg hvordan kameraet skal fokusere i filmmodus. For mer informasjon, se "Velge en fokusfunksjon" (0 Velge en fokusfunksjon).

Alternativ
AF-S Enkeltbilde-AF
AF-C Kontinuerlig AF
AF-F Konstant AF
MF Manuell fokusering