For å vise Min Meny, velger du O-fanen i kameramenyene.

MIN MENY-alternativet kan brukes til å opprette og redigere en egendefinert liste med opptil 20 elementer fra menyene for avspilling, fotografering, filmopptak, egendefinerte innstillinger, oppsett og retusjering. Hvis du vil, kan de siste innstillingene vises i stedet for Min meny.

Alternativer kan legges til, slettes og ordnes slik det er beskrevet nedenfor.

Legge til alternativer i Min meny

 1. Velg Legg til elementer.

  I Min meny (O) markerer du Legg til elementer og trykker på 2.

 2. Velg en meny.

  Marker navnet på menyen som inneholder alternativet du ønsker å legge til og trykk på 2.

 3. Velg et element.

  Marker ønsket menyelement og trykk på J.

 4. Plasser det nye elementet.

  Trykk på 1 eller 3 for å flytte det nye elementet opp eller ned i Min meny. Trykk på J for å legge til det nye elementet.

 5. Legg til flere elementer.

  Elementene som vises i Min meny indikeres med en hake. Elementer markert med et V-ikon kan ikke velges. Gjenta trinn 1–4 for å velge flere elementer.

Fjerne alternativer fra Min meny

 1. Velg Fjern elementer.

  I Min meny (O) markerer du Fjern elementer og trykker på 2.

 2. Velg elementer.

  Marker elementer og trykk på 2 for å velge eller oppheve valg. Valgte elementer markeres med en hake.

 3. Fjern de valgte elementene.

  Trykk på J. En bekreftelsesdialogboks vises; trykk på J igjen for å fjerne de valgte elementene.

Fjerne elementer i Min meny

Trykk på O-knappen for å fjerne elementet som er markert i Min meny. En bekreftelsesdialogboks vises; trykk på O igjen for å fjerne det valgte elementet fra Min meny.

Ordne alternativene i Min meny

 1. Velg Ordne elementer.

  Marker Ordne elementer i Min meny (O) og trykk på 2.

 2. Velg et element.

  Marker det elementet du vil flytte, og trykk på J.

 3. Plasser elementet.

  Trykk på 1 eller 3 for å flytte elementet opp eller ned i Min meny og trykk på J. Gjenta trinn 2–3 for å plassere flere elementer.

 4. Avslutt til Min meny.

  Trykk på G-knappen for å gå tilbake til Min meny.

Siste innstillinger

For å vise de tjue sist brukte innstillingene, velg m SISTE INNSTILLINGER under O MIN MENY > Velg fane.

 1. Velg Velg fane.

  I Min meny (O) markerer du Velg fane og trykker på 2.

 2. Velg m SISTE INNSTILLINGER.

  Marker m SISTE INNSTILLINGER og trykk på J. Navnet på menyen endres fra "MIN MENY" til "SISTE INNSTILLINGER".

Menyelementer legges til toppen av menyen med de siste innstillingene etter hvert som de brukes. For å vise Min meny igjen, velg O MIN MENY for m SISTE INNSTILLINGER > Velg fane.

Fjerne elementer fra menyen med siste innstillinger

For å fjerne et element fra menyen med de siste innstillingene, markerer du elementet og trykker på O-knappen. En bekreftelsesdialogboks vises.Trykk på O igjen for å slette det valgte elementet.