For å vise retusjeringsmenyen, velger du N-fanen i kameramenyene.

Alternativene i retusjeringsmenyen brukes til å lage beskårne eller retusjerte kopier av eksisterende bilder. Retusjeringsmenyen vises kun når et minnekort som inneholder fotografier er satt inn i kameraet.

Alternativ

Kan kun velges ved å trykke på G og velge fanen N.

Kan kun vises ved å trykke på i og velge Retusjering når et retusjert bilde eller et originalbilde vises.

Opprette retusjerte kopier

For å opprette en retusjert kopi:

 1. Velg et element i retusjeringsmenyen.

  Trykk på 1 eller 3 for å markere et element, og trykk på 2 for å velge det.

 2. Velg et bilde.

  Marker et bilde og trykk på J. For å vise det markerte bildet på full skjerm, trykk og hold X- knappen nede.

  Retusjere

  For bilder som lagres med en bildekvalitetsinnstilling på NEF + JPEG, vil kun NEF (RAW)-bildet bli retusjert. Det kan være at kameraet ikke kan vise eller retusjere bilder laget med annet utstyr.

 3. Velg retusjeringsalternativer.

  Se avsnittet for det valgte elementet for mer informasjon. For å avslutte uten å lage en retusjert kopi, trykker du på G.

  Forsinkelse på avslåing

  Displayet slås av og handlingen avbrytes dersom ingen handling utføres i en kort periode. Alle endringer som ikke er lagret vil gå tapt. For å øke tiden som displayet er på, velg en lengre menyvisningstid for egendefinert innstilling c3 (Forsinkelse på avslåing) > Menyer.

 4. Opprett en retusjert kopi.

  Trykk på J for å opprette en retusjert kopi. Retusjerte kopier vises med et p-ikon.

Retusjere gjeldende bilde

Trykk på i og velg Retusjering for å opprette en retusjert kopi av det gjeldende bildet.

Retusjere kopier

De fleste alternativene kan anvendes på kopier som er opprettet ved bruk av andre retusjeringsalternativer (med unntak av Beskjær film), hvor hvert alternativ bare kan anvendes én gang (merk at flere redigeringer kan føre til tap av detaljer). Alternativer som ikke kan benyttes på valgt bilde vises i grått og kan ikke velges.

Bildekvalitet og -størrelse

Kopiene har samme størrelse som originalbildene, med unntak av kopier opprettet med NEF (RAW)-prosessering, Beskjær og Endre størrelse. Kopier opprettet fra JPEG-bilder har samme kvalitet som originalen, mens kopier med beskjæring eller endret størrelse opprettet fra NEF (RAW)- og TIFF (RGB)-bilder lagres i formatet JPEG finem.